Pósa Lajos a newporti iskolában

/ Rozsnyói-Zsolczer Csilla /
rozsnyoi.zsolczer.csilla képe
Az utolsó iskolai foglalkozásunk keretében Pósa Lajos íróra, költőre, a magyar gyermekirodalom klasszikusára emlékeztünk.
Magyar Örökség Díj oklevelePósa Lajos kifestők a cardiffi kastély előttNewporti iskolások színezés közbenNewporti iskolások a színezőkkel

Pósa Lajos 1889-ben, 39 éves korában Budapestre költözött, megalapította és haláláig - 35 éven át - szerkesztette az "Én újságom" című, mindvégig országszerte kelendő, hetenként megjelenő, kifejezetten a kisgyermekekhez szóló újságot. Vezéralakja a kávéházi "Pósa-asztal"-nak, ahol időnként az ország legtekintélyesebb írói és újságírói is szívesen elbeszélgettek, és adtak gyerekeknek szóló kéziratokat az "Én Újságom" számára.  Az Én Újságom küldetése a magyar nyelv ápolása és szeretete – hiszen ők egy új olvasáskultúrát teremtettek az írótársaival –,  valamint a büszke magyarságra való nevelés. Amikor a híres és népszerű költő-szerkesztő nemzedékeket nevelő Pósa meghalt, egy kritikus azt írta, hogy "neve élni fog, amíg magyar gyermek lesz a földön".

A newporti magyar iskolásokkal Pósa Lajos gyermekverseiből összeállított kifestőkön keresztül ismerkedtünk meg a felvidéki magyar költővel. A lelkes színezgetés közben egy kedves gyermekversét is sikerült megtanulnunk az óra végére. Pacsirta című 8 soros kis vidám tavaszi verse könnyen memorizálható volt az 5-6 éves korosztály részére.

Ezúton is szeretnénk megköszönni Pósa Juditnak a sok szép könyvet és kifestőt, amit a Pósa Lajos Társaság küldött a newporti magyar gyerekeknek. A rimaszombati  „Pósa Lajos Társaság” azt a küldetést teljesíti, hogy a felvidéki kulturális életbe bekapcsolódva, alkalmakat  teremtsen az emlékezésre, a tiszteletadásra az értékek mentésére, nem csupán a költő, de baráti köre munkásságának is.

link : https://www.facebook.com/P%C3%B3sa-Lajos-T%C3%A1rsas%C3%A1g-1430124203866726/

Forrás: www.mek.oszk.hu, www.posalajos.com