Vezetői hétvége Bostonban

A New York-i és Cleveland-i körzetek találkozója

/ Patarica Edvin /
patarica.edvin képe
Mindkét körzet számára egyedi és fontos programra került sor február első hétvégéjén.
ElőadásNépdaltanulásElőadásFoglalkozás

A KMCSSZ New York-i körzete minden évben megszervezi vezetői hétvégéjét az őrsvezetők számára. Az elmúlt években Garfieldban, New Yorkban, és Wallingfordban került ez megrendezésre, idén pedig a bostoni csapatot érte a felkérés. Ezeken a hétvégeken a körzet valamennyi városa képviseli magát, idén a házigazda 2.sz. Bodnár Gábor cs.cs.-on kívül a New York-i 7. és 46., a garfieldi 6. és 38., a new brunswicki 5. és 41., a washingtoni 4. és a floridai 9. számú csapatokból érkeztek fiatal vezetők. Bár a körzeti eseménynek nem feltétlen célja kiterjeszkedni más körzetek felé, hiszen önmagában a New York-i körzet is elég nagy, ezzel a közös hétvégével idén a program igazán különleges lett. Cleveland körzetben is évi rendszerességgel szerveztek kétszintű vezetői hétvégéket, viszont csökkent a vezetők érdeklődése, létszáma, ezért jött az ötlet Nádas Krisztinától, hogy talán egy, vagy több ilyen közös program jobban motiválná a vezetőket, hogy lássák mennyire fontosak ezek a rendezvények. A New York-i körzet szivesen fogadta az ötletet, és igy született meg a közös hétvége terve, amely alkalmával Clevelandből 16 cserkész utazott Bostonba.

Eredetileg a vezetői hétvége őrsvezetők számára szól, melynek fő célja a körzetben aktív őrsvezetők továbbképzése mellett az ismerkedés, találkozás is. A hétvége különlegességét idén azonban az is fokozta, hogy a programot kiterjesztették a segédtisztek részére is. Igy nemcsak egy két körzetet érintő, de két szintes rendezvényről is beszélhettünk. A vezetők mindkét csoport részére a maga korosztályát, érdeklődési körét, problémáit érintő témákat választottak. Egyedi eset volt,  hogy az idei hétvégén három magyar cserkészszövetségből is voltak résztvevők. A szervezők minden évben nagy figyelmet fordítanak arra, hogy a Kőrösi Csoma Sándor Programban résztvevő, cserkészhátterű  ösztöndíjasokat is meghívják a rendezvényre, nem volt ez másképp idén sem. A főszervező, Fogarasi Miklós, New York-i körzeti parancsnok munkáját nagy részben megkönnyítették segítői, elsősorban Nádas Krisztina a clevelandi körzet parancsnoka, Gyurcsán Ferenc volt bostoni csapatparancsnok. Hozzájuk csatlakoztak Huszár András, és felesége Huszárné Thuróczy Piroska, akik Garfielden  KCSP ösztöndíjasként tevékenykednek és Laki Zsuzsanna 2017-es KCSP-s, mindhárman  a Magyar Cserkészszövetség tagjai, Patarica Edvin clevelandi KCSP-s a Vajdasági Magyar Cserkészszövetségből, Fogarasi Kristóf parancsnokhelyettes, Rácz Lívia fcs és Tarcsa Edit cst. Bostonból, Göndör-Fehér Péter pedig a New Brunswick-i fiúcserkészcsapat parancsnokaként vették ki a részüket a szolgálatból.

   

A hétvégén 59 cserkész vett részt, ebből több mint 40 őv. és 11 st. Szombaton a zászlófelvonást követően két részre oszlott a társaság, egyik része egy természetjárási pályán vett részt, melyben a szervezők egy feladatlistát állítottak össze az őrsvezetőknek, hogy jobban megismerjék  a természetet, az erdőben töltött idő értékeit, amit majd otthoni őrsi tagjaiknak is továbbadhatnak. Ez idő alatt a társaság másik fele a délutáni őrsi foglalkozására készült, majd cserélt a két csoport. A délutáni program az őrsvezetők, és a segédtisztek számára is fontos volt. Őrsi összejövetelekkel készültek az őrsvezetők, melyet le kellett vezetniük az újoncok, és a többi őrsvezető társaságában, 4–5 fős csoportokban. Itt hárult nagy felelősség a segédtisztekre, ők ugyanis megfigyelték ezeket az összejöveteleket, és jegyzeteltek, majd azokat szakszerűen kiértékelték. A segédtisztek részére a program előtt Huszár András tartott felkészítőt, majd az összejöveteleket követően a kiértékelőt is ő vezette. Sok hasznos információt, véleményt gyűjtöttek össze az őv-k a program kapcsán. A kiértékelőt követően kisebb lexingtoni városnézés után egy új helyszinen folytatódott a program. Itt a segédtisztek által vezetett forgószinpad alkalmával tűzvédelmi, kézügyességi, egészségügyi gyakorlatok, népdaltanulás vette kezdetét. Később az st-k először táborszervezést tanultak, majd a csapataik belső rendszerét és erőforrásait mérték fel, a csapatot egy-egy sokágú csőrendszerként lerajzolva, majd csapokkal az erőforrásokat újraoszthatták.  Ez idő alatt az őrsvezetők csüvegeket (cserkészötleteiket őrző üvegek) festettek, majd egy szókincsbővitő vidám játékot is bemutattak. Az esti tábortüzet megelőző teaházban 3 asztalnál, 3 különböző téma közül válogatva, szabad őv. beszélgetés folyt. Az esti vezetői gyűlésen, melyen minden segédtiszt is részt vett, kiértékelték a programot, erősségeit, tanulságait, és javaslatokat gyűjtöttek, hogyan lehetne még sikeresebb a hétvége üzenete a jövőben. A vasárnapi reggelit, majd az istentiszteletet követően egy nagy kereskedelmi játék, úgynevezett kalmárjáték vette kezdetét egy közeli parkban, ezt követően a záró zászlólevonáson a szervezők mindenki részére  emléklapot osztottak ki, és megköszönték a segítőknek, résztvevőknek, hogy hozzájárultak a program sikeréhez. Amig a távolabbi csapatokból érkezők kis bostoni autós városnézés után a repülőtérre indultak, egy utolsó beszélgetésen a többiek még az okostelefonos világról cserélhettek véleményt.

   

A vezetői hétvége elsősorban a szakmai tudásbővítés szempontjából fontos, de jó kapcsolatteremtési lehetőség is. Ha a csapatok egyéni vezetőképző munkáját egy  függőleges vonalon képzeljük (amin felmászva a kcs-ből cserkésztag majd ŐV, s talán ST és Cst válhat) akkor ezek a vezetőképző hétvégék inkább a vizszintes szálakat fűzik szorosabbra, mert itt az azonos korosztályba tartozó vezetők gyűlnek össze. Akik jobban megismerkednek, baráti kapcsolatot is létesítenek, és szivesebben mennek együtt akadályversenyre, jubi táborba, vagy vezetőképző táborba. Ugyanez fordítva is érvényes, hiszen ha együtt is végeztek vezetőképző tábort, kevés az esély, hogy a következő nyár előtt ismét találkozzanak, és itt feleleveníthetik közös élményeiket, és emellett olyan témájú képzéseken vehetnek részt, amelyet hagyományosan a csapat munkaterve nem tartalmaz. Ugyan a New York-i körzetnek van egy másik, találkozásra is alkalmas téli  rendezvénye, a Kodály Hétvége, de ott az őrsvezetők főleg szolgálnak. A most lezajlott vezetői hétvége viszont pont olyan esemény, ahova mindannyian saját kedvükért, a társalgásért, szórakozásukért is jönnek, és nincs szolgálati kötelességük. A szervezők jól megoldották ezt a kétszintes rendezvényt, hiszen a segédtisztek amellett, hogy feladatot vállaltak, nekik is kijutott az élményekből, szórakozásból.

Boston több nehézséggel is sikeresen megkűzdött. Elsősorban, kihivás bárkinek is eljutni, hiszen a körzet legészakibb sarkában van. Emellett a cserkészcsapat nem rendelkezik saját ingatlannal. Az emlitett kétnapos programot három különböző épületben kellett megoldaniuk. A szervezők rátermettségét bizonyítja, hogy mindezek ellenére jól vették a logisztikai akadályokat, és egy igazán sikeres, zökkenőmentes programot állítottak össze. Fontos kihangsúlyozni, hogy a clevelandi cserkészcsapatok részéről nem valósulhatott volna meg, hogy ilyen szép számban részt vegyenek, ha nincs a több támogatás, melyet Nádas Krisztina gyűjtött össze. A program sikerességét tekintve remélhetőleg a jövőben is folytatódik ez a kezdeményezés.

A program szervezéséért, az interjúért, valamint a feltöltött képekért köszönet Nádas Krisztina, és Fogarasi Miklós körzeti parancsnokoknak.