Ökumenikus istentisztelet a svédországi Ljungbyban

/ Dr. Pőcze István /
pocze.istvan képe
„Erős vár a mi Istenünk! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldás, békesség!”- hangzott a három történelmi egyház köszöntése a svédországi Ljungbyban, ahol a Szent Istvánról elnevezett római katolikus templomban Vaslabán Csaba katolikus plébános, premontrei szerzetes és Dr. Pőcze István evangélikus lelkész közösen tartottak ökumenikus istentiszteletet 2020 január 12.-én.

A zsúfolásig megtelt templomban megélhettük, hogy a széttöredezett egyház egymás felé való útkeresése és közeledése a gyülekezetek közösségében ölt testet. Közös hitvallásaink, imádságaink, és énekeink minden különbséget kibékítve tette testvéri közösséggé a résztvevőket. Az emberi kapcsolatok és az egymás iránti bizalom erősödött a másik megismerése által.

Az alkalom agapéval folytatódott, ahol a kávé és sütemény melletti kötetlen beszélgetések során felszínre került, hogy nem csak hitünk és reményünk nyugszik közös alapokon, de közösek a gondjaink is. A szekularizáció, az értékek devalválódása és relativizálódása, a fiatalok megszólítása, minden felekezet számára nagy kihívást jelent. A nyugati diaszpóra gyülekezeteiben mindezt tetézi, hogy a harmadik-negyedik generációnál meggyengül, illetve sok esetben eltűnik a magyar identitás. Ezért különösen is hálásak voltunk a Ljungbyban megvallott közös hitért és a megélt közösségért.

Mindig örömmel teli izgalommal várja gyülekezet és lelkész a más felekezethez tartozó testvérekkel és szolgatársakkal való találkozást. Így várjuk és reméljük az elkezdett ökumenikus alkalmak folytatását és jövőbeni erősödését.