Nemzeti ünnep Clevelandben

„Te benned egy a nemzet!”

/ Miklós Melánia /
miklos.melania képe
Március 10-én emlékeztek meg a clevelandi magyarok az 1848/49-es forradalom és szabadságharcról a Nyugat-oldali Magyar Református Templomban. Az Egyesült Magyar Egyletek szervezésében megvalósult műsor a kokárda által szimbolizált nemzeti összetartozásra helyezte a hangsúlyt, és ezt emelték ki az esemény szónokai, Dr. Bencsik Zita chicagói főkonzul és Bőjtös László tiszteletbeli főkonzul is.
Balássy Anikó táncos, népviseletbenBőjtös László tiszteletbeli főkonzulA clevelandi cserkészek dramatikus játékaDr. Bencsik Zita chicagói főkonzul

„Vannak napok, melyek nem szállnak el, / De az idők végéig megmaradnak, / Mint csillagok ragyognak boldogan / S fény szórnak minden születő tavasznak” – hangzottak el Juhász Gyula Március idusára című versének sorai Bereczky Ágnes előadásában a clevelandi ünnepség nyitányaként. És valóban, 1848. március 15-dike eszmei és szellemi öröksége nemcsak emlék, hanem Dr. Bencsik Zita főkonzul asszony szavait idézve: „máig élő és éltető kovásza nemzeti identitásunknak és tápláléka megmaradásunknak”.

Ezt a gondolatot fejtette ki ünnepi szónoklatában Bőjtös László tiszteletbeli főkonzul is, aki a történelmi események felidézése után arról beszélt, hogy a szabadság fogalma, amelyért őseink az életüket adták, és ma már számunkra alapvető emberi jog, nem volt mindig egyértelmű az elmúlt 171 évben. Mégis mindig az a hazaszeretet adott hitet a nemzetnek, amely a márciusi ifjak szabadságvágyában öltött testet, és ebből kell erőt merítenünk ma is az előttünk álló feladatokhoz, éljünk bárhol a világon. „A lecsonkított állam határai nem a nemzet határai; kapcsolódásunkat nem az aktuálpolitika, hanem az örök magyar értékek lelki és szellemi hálózata határozza meg: a kultúra, a történelem és a közös nyelv” – hangsúlyozta.

Ezután az amerikai szórvány magyarság megmaradásának zálogát vette górcső alá. Az asszimiláció, a népességfogyás és a nemzeti öntudat tagadásának világjelensége ellenére Bőjtös László bizakodó, hiszen közel 170-en gyűltünk össze Clevelandben, hogy együtt ünnepeljünk, s ezzel jelét adtuk annak, hogy értéktöbbletet hordozunk. Arra kérte a jelenlévőket, hogy továbbra is munkálkodjanak a nemzet egységéért. A fiatalokban látja a jövőt, és fontosnak tartja a kettős identitást, amely a kétnyelvűségben, az amerikai és a magyar kultúra ismeretében, illetve a kettős lelkiség elsajátításában valósulhat meg. Egy Reményik-idézettel zárta nagy hatású beszédét, amelyet álló tapssal köszönt meg a hallgatóság.

Szentkirályi Endre, az Egyesült Magyar Egyletek elnöke üdvözlő beszédében szintén méltatta a clevelandiek értékőrző tevékenységét és az ünnepség lebonyolításában tanúsított összefogását. Az evangélikus egyház tagjai pl. a helyszínváltoztatás ellenére is vállalták részvételüket a műsorban, amelyre hetek óta készültek. A Nyitott Szívecskék iskolás csoport kedves összeállításában tavaszi dalokat és verseket hallhattunk, a Kis Magyar Kórus pedig Simon Judit vezényletével egyházi és hazafias dalokkal színesítette a programot. Pásztor Gréta, aki orgonán kísérte az amerikai és a magyar himnuszt, a műsor egyik legszebb pillanatával ajándékozott meg bennünket: Chopin Téli szél című etűdjét adta elő művészi virtuozitással. Az ökumenizmus jegyében a nyitóimát a házigazda, Nt. László Imre, a Nyugat-oldali Magyar Református Egyház lelkésze mondta, a zárót pedig Ft. Kulcsár Sándor, a Clevelandi Magyar Bethánia Baptista Gyülekezet lelkipásztora. 

Felléptek továbbá a clevelandi cserkészek, akik a forradalom főbb eseményeit jelenítették meg dramatikus játék formájában. A 14. számú Görgey Arthur fiú cserkészcsapat tagjai ügyesen bújtak Petőfi, Jókai, Vasvári, Irinyi és Rottenbiller Lipót szerepébe, felidézve a Pilvax, az egyetem, a nyomda és a városi közgyűlés legendás történéseit. Jókai Mór Az 1848-diki kokárda című versét Veres Sándor mondta el, majd az 1848/49-es eseményeket korabeli metszetek, festmények alapján bemutató kisfilm után Balássy Anikó és Hajdu Zsolt a Kormorán együttes Harangok dalára jobbágytelki páros táncot adott elő. A szabadságharc bukására Wass Albert Szelek című versével emlékeztünk Tamásy Viola előadásában, a forradalom máig ható eszméjét pedig Ady Endre Ifjú szívekben élek című versével Simon-Benedek Zsuzsanna idézte meg.

A sokszínűséget és sokféleséget Miklós Melánia (KCSP-ösztöndíjas a Bocskai Rádiónál) szerkesztette dramaturgiai egységgé, többek között a műsorvezetői szöveg tartalmi anyagaival. Papné dr. Bús Enikő, a CSU Fulbright-oktatója és Fazekas Róbert, az evangélikus egyház tagjának tolmácsolásában hallhattunk a kokárda történetéről, a Kossuth-nóta eredetéről, a szabadságharc leveréséről és az emigránsok első hullámáról, valamint Kossuth amerikai látogatásáról is. 

Dr. Bencsik Zita, az ünnepség vendégszónokaként köszönetet mondott a színvonalas műsorért, és kifejezte háláját a clevelandieknek azért is, hogy itt tanulta meg, „mit jelent úgy élni a mindennapjainkat, hogy a háromszínű trikolór rózsa minden nap felkerüljön a szívünk fölé”. Emlékeztetett arra, hogy ’48 szabadságeszménye táplálta az ’56-os forradalmat, majd azt a soha nem szűnő reményt, hogy Magyarország megszabadulhat a rab nemzetek igájából, ami 1989-ben következett be. A szabadság 30. évfordulóját ünnepeljük tehát, amelyhez kapcsolódóan a kormány ez év március 15-től kezdődően emlékidőszakot hirdetett. „Egy nemzet akkor életképes, ha erős identitással rendelkezik, tisztában van a múltjával és van világos jövőképe” – mondta főkonzul asszony. Végül Kossuth Dunai Szövetség tervét idézve, történelmi kontextusba helyezve elemezte Magyarország jelenlegi helyzetét, amely a májusi európai parlamenti választás kapcsán közös felelősségként áll előttünk. „Forradalmaink arra is figyelmeztetnek, hogy a szabadság nehezen megszerezhető és könnyen elveszíthető kincs” – zárta gondolatait.

A gyönyörű templom, az amerikai és magyar lobogók, a március 10-i Székely szabadság napjára emlékeztető székely zászló, az EME gyűjteményében őrzött régi zászlók kiállítása és az ötletes díszítés méltó keretet biztosítottak az ünnepléshez. A finom falatokért és a szervezéshez nyújtott segítségért külön köszönet illeti a nyugat-oldali református közösség asszonyait.