Márton Áron, a példakép - Gyertyagyújtás és ünnepi megemlékezés a püspök halálának évfordulóján Buenos Airesben

/ Dr. Ferenc Viktória /
ferencz.viktoria képe
2016. szeptember 29-én a Nemzetpolitikai Államtitkárság által 2016-ra meghirdetett Márton Áron Emlékévhez kapcsolódva gyertyagyújtással emlékeztünk meg a Buenos Aires-i magyar közösség legnagyobb klubjában, a Hungáriában a püspök halálának évfordulójáról.
Márton Áron EmlékévGyertyagyújtásRövid bemutató a püspök életérőlA program szervezői, a Kőrösi Csoma Sándor program ösztöndíjasai

Hogy ki volt Márton Áron püspök? Miért méltó személyisége arra, hogy példaként állítsuk a világ magyarsága elé? Miért emlékezünk meg a halálának évfordulójáról ezen a napon világszerte ugyanabban az órában egy száll gyertya lángjánál? – ezekre a kérdésekre kerestük a választ, amikor röviden bemutattuk a helyi (magyar és argentin) érdeklődők számára az erdélyi püspök életútját, személyiségét, a vallásszabadságért, az emberi jogokért és az igazságért való bátor kiállását.

A megemlékezésen magyar és spanyol nyelven ismertettük a legfontosabb tudnivalókat az emlékévvel és magával Márton Áron személyével kapcsolatban, majd egyperces néma csönddel emlékeztünk a 85. életévében, ezen a napon elhunyt püspökre. Megemlékezésünket a Himnusz közös éneklésével zártuk, majd arra biztattuk a jelenlévőket, hogy a teremben elhelyezett kiállítás megtekintése által ismerkedjenek meg alaposabban is a püspök életének történéseivel, hiszen Márton Áron olyan kiemelkedő személyisége a magyarság 20. századi történelmének, akinek életművét mindnyájunknak fontos volna szem előtt tartani.

Megemlékezésünkkel igyekeztünk hozzájárulni ahhoz, hogy a püspök által képviselt szellemiséget a világban szétszórtságban élő magyarok is megismerhessék, mindennapjaik során erőt meríthessenek bátor, hitvalló személyiségének, közösségépítő pályájának példájából.

Akik személyesen nem tudtak eljönni a megemlékezésre, a Hungária klubban  október folyamán a kiállítást megtekinthetik.