Magyar történelemről és kultúráról spanyol nyelven

/ Dr. Martí Tibor /
marti.tibor képe
2020. március 18-án indítottam útjára spanyol nyelven egy online csoportot napjaink egyik legnépszerűbb szociális közösségi platformján. Az oldal létrehozását eredetileg a szükség motiválta: március közepétől a világjárvány következtében bevezetett megelőző intézkedések miatt sok országban, így Argentínában sem lehetségesek a közösségi találkozások és programok.
A 777 blog imafelhívásához közel százan csatlakoztak a csoport tagjai közülA Szent Iván éji (június 24.) népszokásokat bemutató poszt fotójaA Lánchíd egykor (a II. világháború után) és ma: az egyik legtöbb kommenttel ellátott poszt fotója (Amos Chapple: Broken City: Budapest after World War II)Az Ezer Székely Leány napja alkalmából közzétett poszt fotója (MTI Czeglédi Zsolt)

Az intézkedések a március 15-re tervezett megemlékezésünket is érintették. A Villa Angela-ban és a Du Graty-ban élő magyarokkal részletesen előkészítettük az ünnepséget. Ennek fontos állomása volt, hogy feldíszítettük a tavaly felújított, impozáns Villa Angela-i egyesületi székházat, amit a helyiek „La Húngara” néven szoktak említeni. Mindössze három nappal a nemzeti ünnep előtt tudtuk meg, hogy a hatóságok rendelete értelmében bizonytalan ideig semmilyen társas összejövetelre, nyilvános eseményre, így tervezett megemlékezésünkre sem kerülhet sor. A hír sokkolóan hatott, és szinte azonnal egyértelművé vált, hogy a hónap elején indult jó hangulatú órákat, a találkozásokat és a közösségi alkalmakat virtuális keretek között tudjuk csak folytatni.

A szükség(helyzet) leleményességre és kreativitásra ösztönzött. A videóhívásokat lehetővé tevő programokkal való ismerkedés mellett szinte azonnal megszületett az online csoport létrehozásának gondolata, amivel célom eredendően egy olyan helyi szintű fórum elindítása volt, amely a magyar nyelvvel, történelemmel, a széles értelemben vett magyar kultúrával és művelődéstörténettel kapcsolatos témák és tartalmak megosztását teszi lehetővé. Mivel az Argentínában élő nagyobb magyar közösségek közül szinte mindegyiknek volt korábban online csoportja, nem is gondoltam eleinte, hogy ilyen rövid idő alatt a csoport nem várt népszerűségre tesz szert és hamarosan az Argentínában élő magyar diaszpóra egyik leglátogatottabb virtuális fórumává válik. És most már nem is csak a latin-amerikai országok magyar közösségei körében egyre ismertebb, noha a csoportot elsősorban a Dél-Amerikában élő magyarság számára szervezem. Ha a számok tükrében nézzük az online közösség alakulását, indulás után alig több mint negyedévvel, közel 700 tagja van. A cikkekre adott visszajelzések nyomán látható, hogy közülük nagyon sokan rendszeresen, napról napra követik a megosztott híreket és cikkeket.

A csoport igen színes összetételű: a tagok többsége az argentin magyar diaszpórából származik, de vannak köztük Brazíliában, Chilében, Mexikóban, Paraguayban, Peruban, Uruguayban, Venezuelában élő magyarok is, valamint Spanyolországban, vagy Magyarországon tartózkodó spanyol anyanyelvűek, illetve a magyar kultúrával kapcsolatban spanyol nyelven olvasható tartalmak iránt érdeklődők is képviseltetik magukat. Nemcsak a népszerűség tekintetében tapasztalható meglepetés: a különböző országokból, különböző anyanyelvi háttérrel csatlakozók révén úgy tűnik, a kezdeményezés sokféle körben talál pozitív fogadtatásra.

Az online csoport létrehozásának egyik célja volt a kulturális, magyar nyelvvel, irodalommal, népszokásokkal, történelmi eseményekkel, ünnepekkel, jeles napokhoz fűződő hagyományokkal kapcsolatos tartalmak megosztása. Ezen túl arra is lehetőséget ad, hogy az ösztöndíjasok ezen a fórumon is megoszthassák a különböző online rendezvények meghívóját, így sok programon a helyi magyar szervezetek közösségein kívül nagyon sok más helyszínről is be tudnak kapcsolódni. Ezenkívül bíztam benne, hogy a cikkekhez, posztokhoz írt kommentek idővel párbeszédre, emlékek megosztására ösztönzik majd a csoport tagjait. Nem is csalódtam: például a Budapest a II. világháború utáni romjaiban és napjainkban (Broken City: Budapest After World War II) c. archív fotókat közlő cikkhez írt kommentek többeket saját családjuk történetének megosztására indítottak. Hasonló céllal, a csoport tagjait szólítottam meg, amikor olyan családi fényképek megosztására kértem őket, ahol több generáció együtt látható. Többen eleget is tettek a kérésnek, régi családi fotókat tettek közzé. Van, aki régi családi ereklyékről, dokumentumokról közölt fényképeket. Így a csoport által a személyes, családi emlékeik megosztásához egy befogadó szellemiségű fórum jött létre, amely lehetővé teszi a diaszpórában élők megbecsülésének kifejezését. Örömmel tapasztalom, hogy a csoport a létrehozásakor meghirdetett szellemben működik, az egymás iránti tisztelet jegyében. A posztokhoz kapcsolódó kommentek között találunk baráti üzenetváltásokat, mások pedig megindító módon mesélnek a felmenőik kultúrájához való kötődésről. Márciusban a következő felhívással indítottam útjára a csoportot:

Ezt a csoportot azzal a céllal hozzuk létre, hogy publikációk és megjegyzések megosztására szolgáljon a magyar történelemmel és kultúrával kapcsolatban. Szeretném kihasználni a világjárvány miatt bekövetkezett jelenlegi nehezebb időszakot identitásunk erősítésére, tudásunk gyarapítására, azzal a céllal, hogy veletek együtt tanuljuk felfedezni őseink szülőföldjének, történelmének, kultúrájának és földrajzának gazdagságát. Kérlek Benneteket, csatlakozzatok a csoporthoz, vegyetek részt aktívan e kölcsönös tapasztalatcserében, osszátok meg észrevételeiteket! Tegyetek fel bátran kérdéseket!  Remélem, e kezdeményezés elnyeri tetszéseteket és általa érdekes részletekkel és értékekkel tudjuk gazdagítani egymást a karantén időszakában! Hálás lennék nektek, ha segítenétek a csoport hírének terjesztésében, hogy annak híre minél többekhez eljuthasson! Köszönöm nektek!

Az elgondolásnak megfelelően átlagosan minden második-harmadik nap önálló cikkeket publikálok, illetve osztok meg. Legelső kezdeményezéseim közé tartozott, hogy a diaszpórában élők számára, illetve velük együtt bemutassuk ezen a fórumon azokat a személyeket, akik akár lelkipásztorként, akár a magyar közösségek szervezőiként sokat tettek a magyar öntudat és a magyarsághoz való kötődés megőrzéséért. Így önálló cikket írtam Virág Venánc OFM (1890–1970), a Buenos Aires-i Alsina és Defensa utcák találkozásánál lévő ferences rendházban működő ferences szerzetespap pályájáról.

Az aktualitások, évfordulók, ünnepnapok bőven adnak lehetőséget a csoport oldalának további értékes tartalmakkal való megtöltésére. Ezek között szerepelnek versek (magyarul és spanyol nyelvű fordítással, lehetőség szerint magyar nyelvű előadással, videóval), magyar vonatkozású zeneművek (pl. Kodály Zoltán: Pünkösdölő), művelődéstörténeti témák (pl. az 184849-es forradalom és szabadságharc fegyvereit fotókkal bemutató cikk, külön a tavaszi hadjárat eseményeiről szóló írással). Népszerűek a jeles napokhoz kapcsolódó magyar népszokásokról (pl. Sándor-József-Benedek, Szent György-nap, Szent Iván éj, Péter-Pál), a magyar régiókról és tájakról (pl. Csallóköz), jeles történelmi személyekről, magyar szentekről (pl. Szent László, Árpádházi Boldog Jolán) szóló bejegyzések, csakúgy, mint az egyházi ünnepeink hagyományairól szóló posztok (húsvét, pünkösd, Úrnapja, Sarlós Boldogasszony). Rendszeresen osztok meg magyar történelmi eseményeket bemutató tartalmakat (pl. cikket írtam a „Mohács 1526” c. animációs filmről és ennek kapcsán közöltem a film spanyol nyelvű fordítását is), illetve híres magyar zenészekről, festőkről, írókról, költőkről, kortárs művészekről szóló írásokat is (pl. Hegedűs Endréről, Munkácsy Mihályról, a magyar költészet napja alkalmából többek között Pilinszky Jánosról). A magyar kultúrához, nyelvhez, történelemhez, irodalomhoz kapcsolódó posztokon és megosztásokon kívül figyelek azokra az aktualitásokra is, amelyek speciálisan az Argentínában élők számára bírnak különös jelentőséggel (pl. az 1982. évi Falkland-szigeteken folytatott háború évfordulója, illetve július 9., az argentin függetlenség napja). Sokan meghatódva fogadták a Mindszenty József hercegprímás újratemetéséről és a Szent II. János Pál pápa magyarországi látogatásairól írt posztokat.

Bízom benne, hogy a csoport még hosszú ideig tölti be feladatát és sok örömet szerez a magyar felmenőik kultúráját megismerni vágyóknak, színvonalas virtuális ismeretterjesztő fórumot teremt, valamint spanyol nyelvűsége miatt a diaszpóra közösségein kívül is, széles körben felkelti az érdeklődést a magyar kultúra iránt.