Programév zárása Linzben Zorkóczy Zenóbiával

/ Varga Gabriella /
varga.gabriella képe
A magyar irodalom legszebb istenes verseiből készült összeállításával lepte meg a felső-ausztriai magyarokat Zorkóczy Zenóbia kovásznai színművésznő 2017. május 21-én, vasárnap délben Linzben a Szent Antal-templomban a magyar szentmise után. A műsor egyúttal a KCSP 2016/2017-es programévének linzi záróeseménye volt, melyet e sorok írója szervezett búcsúajándékként a felső-ausztriai magyaroknak.
KCSP-záró Linzben, 2017. május 21-énZorkóczy Zenóbia kovásznai színművésznő LinzbenZorkóczy Zenóbia kovásznai színművésznő LinzbenNagy siker, nagy taps...

Meglehetősen sokan összegyűltünk 2017. május 21-én, vasárnap Linzben a Szent Antal-plébániatemplomban, és különösen csodálatos volt ebben a találkozásban az, hogy az alkalmat a református gyülekezetből is többen megtisztelték jelenlétükkel. Vencser László és Szabó Ernő az általuk bemutatott szentmisén – ministrált: Major Kinga és Major Karcsika – az ausztriai idegen nyelvű pasztoráció országos igazgatósága szervezésében a megelőző napokban zajlott erdélyi tanulmányi útról is beszámoltak röviden, a szentmise után pedig Zorkóczy Zenóbia lépett a félkör alakban elhelyezkedő padsorokkal szemben lévő oltár mellé. A mintegy félórás műsorban némelyik költeményt énekelte, a versek nagy részét pedig szavalta, helyesebben: előadta, amit még a templomban lévő gyermekek is döbbent csendben hallgattak. Ady Endrétől az Uram, adj csöndes éjt, Az Isten-kereső lárma, Az Úr érkezése és a Szelíd esti imádság, József Attilától a Milyen jó lenne nem ütni vissza, az Isten és a Nem emel föl, Weöres Sándortól a Zsoltár és a Kereszt-árnykép, Dsida Jenőtől a Krisztus és a Templomablak című vers hangzott el, és szerepelt a műsorban Bartalis János Kereslek, Áprily Lajos Lassú szárnyon, Keresztury Dezső Esti imádság, Pilinszky János Panasz, Csorba Győző Szólalj meg bennem!, Reményik Sándor Kegyelem, valamint Jékely Zoltán A marosszentimrei templomban című költeménye is. Előadásával Zorkóczy Zenóbia igen nagy sikert aratott – a Felső-Ausztriai Magyarok Kultúregyesületének vezetősége már jelezte is, hogy szívesen fogadnák Linzben a művésznő valamely másik, leginkább a gyermekeknek szóló műsorát is.

Zorkóczy Zenóbia 1971. december 19-én született Székelyudvarhelyen. Végzős középiskolás diákként 1989-ben mint statiszta a Sepsiszentgyörgyi Állami Magyar Színháznál dolgozott, majd érettségi után a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház tagja lett, ott 1992-ig játszott. 1992–1994 között a budapesti Hangár Hangszíni Tanodánál folytatott tanulmányokat, azt követően pedig, 1994–1995-ben a Temesvári Állami Magyar Színház művésze volt. 1995 és 1999 között elvégezte a kolozsvári Színművészeti Főiskola színművész szakát, majd 2000–2001-ben ismét a Temesvári Állami Magyar Színházban dolgozott. 1999-től kezdődően számos önálló műsorral, monodrámával lépett fel magyar közösségek előtt, Erdély és Magyarország mellett többek között Ausztriában, Németországban, Svájcban, Franciaországban, Belgiumban, Hollandiában, Kanadában. Jelenleg Kovásznán lakik. A Laborfalvi Róza Alapítvány vezetője. A szervezet fő célja a kultúra, a művelődés és a hagyományőrzés ügyének szolgálata, a vidék kulturális fejlesztése. Zorkóczy Zenóbia a szórványban végzett tevékenységéért 2012. október 23-án Ex Libris-díjat vett át. Két évvel ezelőtt, 2015-ben Juhász Kristóf, a Magyar Idők újságírója Hanggal és jelenléttel címmel portrékönyvet írt róla, amely ez idő tájt a negyedik kiadása előtt áll. Tavaly, 2016-ban pedig Zorkóczy Zenóbia szórványban végzett munkájáról az MTVA támogatásával egyórás dokumentumfilm is készült Európa kis utcája címmel, amely a Duna World adón már látható volt és a közeljövőben más tévécsatornák is vetíteni fogják.

Mint már utaltunk rá, Zorkóczy Zenóbia május 21-i, linzi, szentmiséhez csatolt, istenes versekből összeállított műsorát sokan megtekintették. Az egyes szervezetek, csoportok részéről számos prominens személyiség jelen volt, így Simonffy Erika, a Felső-Ausztriai Magyarok Kultúregyesületének tiszteletbeli elnöke, fia, Simonffy Gábor és társa, Katalin. A kultúregyesület vezetőségét Tőkés Enikő elnök, Márton Irénke, Potlog Ildikó, Kiss Levente, Kovács Jenő, a Törköly házaspár: József és Annuska, valamint Géci Tibor képviselte. A linzi magyar katolikus lelkészség világi tagokból álló testülete részéről jelen volt Fábián László, az egyháztanács tiszteletbeli világi elnöke és felesége, Kati, továbbá dr. Szabó Veronika, az egyháztanácsi nemrég megválasztott, új világi elnök asszonya. Az egyháztanács képviseletében volt jelen Aczél Zoltán és Erzsébet, Kristály Sándor és Márta, Kovács Jenő, Kiss Zita, Kiss Levente és Tímea, Márton Irénke, Törköly József és Annuska, Szabó Károly. Jelen volt továbbá a szentmiséről sosem hiányzó Major Károly – a ministráns gyermekek édesapja –, Székely Erzsébet volt cserkészvezető, György Annuska és Aczél Piroska is.

A Márton Árpád Néptánccsoportot Márton Irénke, Kovács Jenő, Kiss Zita, Kiss Levente, Potlog Ildikó és Szakács Emese képviselte. Szintén öröm volt a közönség soraiban látni a hűséges kultúregyesületi közönség tagjait, mint: Máthé Attila, Máthé Gergely és Erzsike, Klein Tibor és Teréz, Dragomer Csaba és Irénke, Simon Erzsébet, dr. Albert Lajos, Bota László szobrászművész, Nagy Lajos és Bodó Barna.

Mivel a szentmisét követő kulturális rendezvény egyúttal a Petőfi Sándor Program 2015/2016-os programévének és a Kőrösi Csoma Sándor Program 2016/2017-es programévének linzi záróeseménye is volt, ezekben a percekben-órákban a köszönő-, búcsú- és jókívánságszavak is nagy hangsúlyt kaptak. E szavak mind azt csengték ki, hogy a kétévnyi, sikerekben, eredményekben gazdagon bővelkedő közös munkát az egymás kölcsönös nagyra becsülése jegyében Zorkóczy Zenóbia szívekig elérő előadásával illő és méltó módon zártuk le. A viszontlátás alkalmát pedig már most várjuk és sürgetjük mindannyian…

Fotók: Balog Ádám, Simonffy Gábor és Varga Gabriella