Mindszenty-könyvbemutató-sorozat külhonban

Külhonban is bemutatták a Mindszenty József bíboros 70. születésnapjára készült ünnepi kötetet

/ Taczman Andrea /
taczman.andrea képe
Május közepén jeles eseménynek lehetettek részesei a Mindszenty József bíboros örökségét ápoló külhoni magyarok. Május 17-én az augsburgi Magyar Katolikus Misszión, majd 18-án és 19-én a müncheni Magyar Katolikus Egyházközségben és a bécsi Pázmáneumban ismerhették meg az érdeklődők a Dr. Vecsey József által szerkesztett Mindszenty József - Írások hetvenedik születésnapjára - című kötetet.
Könyvbemutató az augsburgi Szent László Magyar Katolikus MissziónKönyvbemutató a müncheni Magyar Katolikus Egyházközségben. Előadók (balról jobbra): Bágya Rita, Szalai Viktor, Dr. Soós Viktor Attila és Dr. Taczman AndreaKönyvbemutató a bécsi Collegium Pázmáneumban. Előadók (balról jobbra): Dr. Soós Viktor Attila, Szalai Viktor, Dr. Taczman Andrea és Bágya RitaMagyar emigráns papok sírjának megkoszorúzása az oberhachingi temetőben

Az eredetileg német nyelven íródott tanulmánykötetet 1962-ben adták ki Münchenben. A 2017 novemberében Magyarországon először megjelent magyar nyelvű fordítást Dr. Soós Viktor Attila egyháztörténész, a kötet egyik lektora, Szalai Viktor, a kötet kiadója és jómagam, mint a kötet fordítója mutattuk be. Az esteket Bágya Rita, a Mindszenty Társaság titkára és a magyar nyelvű kiadás előszavának szerzője moderálta.

A könyvbemutató Münchenben és Bécsben is szentmisével kezdődött. A müncheni Magyar Katolikus Egyházközség kápolnájában Merka János plébános, a bécsi Pázmáneumban pedig Varga János rektor mutatta be a legszentebb áldozatot. Mindkét helyszín szorosan kötődik Mindszenty József személyéhez: a müncheni Magyar Katolikus Egyházközség épülete a bíboros atyánk – aki a ’70-es években maga is ellátogatott oda – közbenjárására lehetett a müncheni magyar katolikus közösségé, a Pázmáneum pedig élete utolsó éveiben adott otthont számára. Varga János rektor atya szentbeszédében az apostolokhoz hasonlította Mindszenty bíborost, hiszen élete utolsó szakaszában ő is sokat utazott és munkáját, Isten országának építését itt a földön ő is szorongattatások közepette végezte. Ugyanakkor mindvégig kitartott a krisztusi tanítás mellett: „Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást” (Jn 13,34).

A könyvbemutató alkalmával Szalai Viktor, az agyagosszergényi Közi Horváth József Népfőiskola alapítója beszámolt arról, hogy a kötetre a Közi Horváth Józseffel – a München és környéki nyugati emigráció köztiszteletben álló papjával – kapcsolatos kutatása során talált rá 2016-ban. A kötetnek ugyanis része egy tanulmány Közi Horváth József tollából, mely Mindszenty József közéleti tevékenységét mutatja be. A magyar nyelvű kiadás először ötvenöt évvel az eredeti megjelenése után, a 2017-2018-as Közi Horváth József Emlékév nyitórendezvényén, Agyagosszergényben juthatott el a nagyközönséghez.

Soós Viktor Attila ismertette Mindszenty József bíboros életét, megvilágítva azt a történelmi kort, melyben fáradhatatlanul dolgozott. Kiemelte lelkipásztori és közéleti tevékenységét, melynek kapcsán szólt arról is, hogy mennyit tett az üldözöttekért, akikben mindig Krisztust látta. A bíborosról alkotott jellemrajzában rávilágított legfőbb tulajdonságaira – Isten iránti szeretete, a magyar nemzet és egyház kiemelkedő alakjai iránti tisztelete, alázata, szülőföldjéhez való kötődése, sziklaszilárdsága, elvhűsége, önmagával szembeni szigora és vidámsága –, melyek méltán teszik példaképünkké a szent életű bíborost.

A Nemzeti Emlékezet Bizottság tagja kiemelte továbbá, hogy a kötet több szempontból is kiemelkedő helyet foglal el a Mindszenty-szakirodalomban. Egyrészt kordokumentumról van szó, mert a kötetet az akkor 70. életévét betöltő bíborosnak írták születésnapi ajándék gyanánt olyan emigrációban élő munkatársak és kortársak – mint például Bogyay Tamás, Mehrle Tamás OP, Hegyi János SJ –, akik jó ismerői voltak bíboros urunk életútjának és munkásságának. Másrészt pedig a szerzők tiszteletét kifejező, tudományos igényességgel megírt tanulmányok azzal a céllal is születtek, hogy a Mindszenty-életmű a német ajkú olvasók számára is hozzáférhető legyen.

Jómagam a fordítói munkával kapcsolatos élményeimről számoltam be, melynek kapcsán kiemeltem, hogy a kilenc hónapig tartó munka során behatóan megismerhettem Mindszenty bíboros életútját és személyiségét. Hűsége, állhatatossága, valamint imádságos és engesztelő lelkülete még máig is hatással vannak rám.

A könyvbemutató-sorozat hétvégéjén a Közi Horváth József Népfőiskola szervezésében az előadók az oberhachingi temetőben koszorút helyeztek el és tiszteletükkel adóztak az egykori magyar emigráns papok sírjánál.

A külhoni könyvbemutató-sorozat nagy öröm volt számunkra, mert a bemutatókat követően találkozhattunk annak a generációnak képviselőivel, akik még személyes élményeik, emlékeik révén kötődnek Mindszenty József bíboroshoz és Közi Horváth József atyához.

A kötet a Közi Horváth József Népfőiskola email címén kérhető (info@kozihorvathnepfoiskola.hu).

 

Fotók: Kóbor Mira

Részletes beszámolónk a bécsi Pázmáneumban megtartott könyvbemutatóról itt:

https://www.korosiprogram.hu/hirek/konyvbemutatopazmaneumban-0