Előadás Mindszenty bíborosról Münchenben

„Láttam Mindszenty bíboros urat a nagykövetség erkélyéről integetni!”

/ Taczman Andrea /
taczman.andrea képe
A Müncheni Magyar Katolikus Egyházközség Szenior Klubja október 18-án tartotta őszi találkozóját a missziós ház nagytermében. A közelgő nemzeti ünnep kapcsán előadást tarthattam Mindszenty József bíboros úr és az 1956-os októberi események kapcsolatáról.
Előadás közbenElőadás közbenKoszorúzás a missziós ház 1956-os emléktáblájánál

A klubdélután közös szentmisével kezdődött, melyet Merka János plébános mutatott be a Misszió kápolnájában. A lelki útravaló után az előadás következett, melynek kezdetén közösen elénekeltük a Himnuszt. A rövid bevezetőben arra hívtam a jelenlévőket, hogy egy képes vetítés és Beethoven Egmont nyitányának segítségével hívják elő szíveikben az 1956-os magyarországi eseményekkel kapcsolatos személyes élményeiket, emlékeiket. Ezt követően mutattam be Mindszenty bíboros életútjának főbb mozzanatait, képekkel és az Emlékirataiból vett idézetekkel tarkítva.

A jelenlévők előtt egy olyan rendkívüli ember képe rajzolódhatott ki, aki egész papi pályája során fáradságot nem ismerve dolgozott híveiért. Kiállt az üldözöttek mellett, segítette a rászorulókat, ezért a magyarság minden rétegében közszeretetnek örvendett. A hazáért való áldozatvállalásban és az engesztelésben maga járt elöl jó példával, hiszen elindította az ima és engesztelés széleskörű mozgalmát. „Legyünk mi most az imádság nemzete! Ha újból megtanulunk imádkozni, lesz honnét erőt és bizalmat merítenünk” – buzdított érseki székfoglalójában.

A kommunista ideológiával szemben nem ismert megalkuvást, ezért 1948 karácsonyának másnapján letartóztatták, majd harminckilenc napi fizikai és lelki kínvallatást követően életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélték. A rabság hosszú évei után az 1956-os októberi események hoztak döntő fordulatot a bíboros számára, amikor egy négyfős önkéntes csapat a felsőpetényi kastélyból a rétsági laktanyába kísérte. A szabadulás pillanatairól többek között megtudhatták a jelenlévők, hogy a bíboros a rétsági laktanyában találkozott azzal a Pálinkás (Pallavicini) Antallal, akiről másnap azt írták az újságok, hogy kiszabadításában ő játszott főszerepet. Pálinkás őrnagy azonban nem volt jelen, amikor a bíboros elhagyta a felsőpetényi háziőrizetet, ennek ellenére 1957-ben kivégezték. Ezt követően részleteket hallgattunk meg bíboros urunk híres nyilatkozataiból, az 1956. november 1-jei és 4-i rádióbeszédekből, melyekben méltatta az ifjúság hősiességét és a világon egyedülállónak nevezte a szabadságharcot.

Előadásom végén kitértem a bíboros úr külföldi útjaira, mely téma különösen fontos az itt élő magyarok számára, hiszen életének utolsó éveiben több bajor városba is ellátogatott Mindszenty bíboros. Ekkor a jelenlévőkben sorra törtek felszínre a személyes élmények; kiderült, hogy a hallgatóságban több olyan ember is ül, akinek volt kapcsolódása a bíboros úrhoz: az egyikük 10 évesen Mindszentynél volt elsőáldozó, egy másikuk fiát a bíboros úr áldotta meg bambergi látogatása során. Az előadást követően pedig csendben leszólított Klári néni, aki lelkesen mesélte, hogy gyermekkorában a nagypapája elkísérte az amerikai nagykövetség előtti térre, hogy onnan láthassa, amikor a bíboros úr integet az erkélyről.

Együttlétünket közös imádság zárta, melyet magyar nemzetünkért és Mindszenty bíboros úr boldoggá avatásáért ajánlottunk fel. Majd elénekeltük ősi magyar himnuszunkat, a Boldogasszony anyánkat.

A Müncheni Magyar Katolikus Egyházközség házában az 1956-os forradalom 62. évfordulóján a Budapestről ide látogató vendégeinkkel, Bágya Ritával, a Mindszenty Társaság titkárával és a budapesti Robert Schuman Imakör jelenlévő tagjaival néma főhajtás mellett koszorúztuk meg az 1956-os emléktáblát, hálát adva 1956 hőseiért és kérve Mindszenty bíboros és Robert Schuman közbenjárását Magyarországért és Európáért.

A Mindszenty-örökség ápolásának következő müncheni programja egy könyvbemutató lesz, melyen a hallgatóság megismerheti azt a magyar nyelvű tanulmánykötetet, mely eredetileg német nyelven jelent meg 1962-ben Münchenben. A kötetet Mindszenty bíboros paptársai készítették 70. születésnapja alkalmából. A bemutatónak szintén a missziós ház ad majd otthont 2019 januárjában. Vendégeink lesznek a Lezsák Sándor, a magyar Országgyűlés alelnöke által vezetett Mindszenty Társaság két tagja és a könyv kiadója, az agyagosszergényi Közi Horváth Népfőiskola alapítója.