A márciusi ifjak hőstetteire emlékeztek Chicagóban

/ Szűcs János /
szucs.janos képe
A Chicagói Magyar Kultúrtanács és Magyarország Chicagói Főkonzulátus rendezésében ismét megtartotta ünnepi megemlékezését a helyi magyarság.
Pánczél Károly országgyűlési képviselő ajándéka Demeter Andrásnak, a Chicagói Magyar Klub elnökénekA Chicagói Magyar Főkonzulátus munkatársai Pánczél Károly országgyűlési képviselővel és Demeter Andrással, a Chicagói Magyar Klub elnökével19.sz. Hunyadi Mátyás Cserkészcsapat előadásaSzt. István Magyar Iskola és Óvoda növendékei

Március 17-én a szentmisével vette kezdetét a megemlékezés az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról. A liturgiát vezette Skerl Alfonz atya Isten segedelméből. A mise után a szervezők állófogadással kedveskedtek a megjelenteknek.

Az ünnepi műsort a Kultúrtanács elnöke, Demeter András nyitotta meg. Ünnepi beszédében köszönetet mondott, hogy ismét szép számmal gyűltek össze március idusán, Magyarország nemzeti ünnepén a Szt. István Katolikus templomban a helyi magyarok. Az elnök beszédét követően felkérte dr. Bencsik Zitát, Magyarország chicagói főkonzulját, aki beszédében megköszönte a chicagói magyar iskolák pedagógusainak az egész éves áldozatos munkájukat, továbbá köszönetet mondott a házigazda Szt. István Katolikus Templomnak, valamint tolmácsolta Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnökének üzenetét az egybegyűlteknek.

Díszvendéget köszönthettünk köreinkben, Pánczél Károly, országgyűlési képviselőt, Magyarország Parlamentjének Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnökét. Ünnepi köszöntőjében a magyarok szabadságának születésnapjáról beszélt, büszkék lehetünk rá, hogy nekünk magyaroknak két szabadság-születésnapunk is van, valamint magyarként sok mindenre van okunk emlékezni. Beszédét egy Wass Albert idézettel zárta: „Percre se feledd, hogy testvéred minden magyar, bárhol is éljen.”

A Chicagói Magyar Baptista Egyház énekkara két énekkel emlékezett március hőseire. Nyúl Zoltán baptista lelkipásztor a Vajdaságból tette tiszteletét a közösségben és mondta el ünnepi köszöntőjét a két ének között.

Az ünnepi műsorban felléptek a házigazda Szt. István Magyar Iskola és Óvoda nebulói két forradalmi verssel és énekkel. Az iskola 1939 óta működik a Szt. István Katolikus templom égisze alatt. Több mint 30 diák jár minden második héten az iskolába, ahol a nyelvtanulás mellett népi táncokat és játékokat is tanulhatnak. Küldetésük a magyar nyelv, kultúra tanítása és a magyar hagyományok, szokások megismertetése. Az ünnepi műsort Molnár Adrienn és El-Bissatine Emese tanáraik állították össze és tanították be a gyerekeknek.

Megemlékeztek márciusi ifjainkról a 19. sz. Hunyadi Mátyás Cserkészcsapat tagjai  is. A Magyar Cserkészszövetség in exteris kötelékében 1963-ban alakult meg a cserkészcsapat. Majd 1989-ben a Külföldi Magyar Cserkészszövetséghez került át. A csapat tagjainak túlnyomó többsége nem magyar anyanyelvű, de mégis nagyon szépen beszélik a magyar nyelvet. Az összes cserkész tagja a Csík Hágó Magyar Iskolának, többek között ennek is köszönhető a magyar nyelvtudásuk. Céljuk, Gróf Teleki Pál szavaival fogalmazva, emberebb ember, magyarabb magyar nevelése. A csapatban 50 cserkész és 8 örsvezető tevékenykedik, vezetőjük Jókay Jutka cserkésztiszt. 48 eseményeit Iusco Bernadett KCSP ösztöndíjas dolgozta fel és állította össze az ünnepi műsorszámot a cserkészeknek, melyet Jókay Jutka csapatparancsnok egészített ki.

A cserkészek műsora után következett a Borozda néptáncegyüttes. Előadásukban Magyar Verbunk, valamint Szatmári Csárdás és Friss összeállítást láthattak a megjelentek. A koreográfiát betanította Szűcs János Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasa és Toka Noémi az együttes művészeti vezetője.

A szózat eléneklésével az ünnepi megemlékezés véget ért, de a találkozás öröme és az ünnepség hangulata még hosszasan melegséggel töltötte el a hazatérő magyarok szívét.