Hogyan emlékez(z)ünk meg március 15-ről?

/ Pénzes Martin /
penzes.martin képe
Milyen egy eszményi március 15-e? Pontosabban, hogyan lehet jól megszervezni egy március 15-i ünnepséget egy diaszpórában működő hétvégi magyar iskolában? Mit lehet tenni, milyen feladatokat alkalmazzunk?
konzuli iskola, március 15, Regensburgkonzuli iskola, március 15, Regensburgkonzuli iskola, március 15, Regensburgkonzuli iskola, március 15, Regensburg

Egyből a tárgyra térve, talán az a legjobb, ha az emlékezést – legyen szó nemzeti ünnepről, jeles napról, bármiről – összekötjük a képességfejlesztéssel. A hagyományok megismerése, a nemzeti hősöknek való tiszteletadás mellett kiemelt figyelmet fordítunk a gyerekek anyanyelvi kompetenciájának ápolására. Így leli meg helyét március 15. – illetve október 23., a karácsonyi ünnepkör és sok minden más – a hétvégi magyar iskolában.

Nálunk, a Regensburgi Konzuli Magyar Iskolában ez volt a módi eddig is. Hasonlóképp jártunk el pl. az ősszel, Márton-napkor is, és így készültünk a március 15-i megemlékezésünkre is.

Mivel kezdjük? Mondjuk egy röpke történelmi áttekintéssel Magyarországról és Európáról. Akik nem tanulnak a „rendes” iskolában magyar történelmet azoknak talán kicsit kusza lehet a kép. Pontosan mi is a helyzet ekkor hazánkban? Ki ellen lázadt fel a pesti ifjúság? Mi volt ez a nagy forradalmi hullám Európában? Ezt hivatott tisztázni egy pár perces képes beszámoló a XIX. századi Európáról és Magyarországról, amelyben a Balassi-füzetek vonatkozó feladata is segíthet.

Innen ugrunk át Petőfi Sándor és Szendrey Júlia Dohány utcai lakásába, a forradalom előestéjén, 1848. március 14-én. Mit mondhat egymásnak ilyenkor egy fiatal szerelmes házaspár? Az otthon biztos melegéből kell kiszakadniuk másnap a bizonytalanba… Előbbit tudja megidézni az Egy estém otthon c. költemény. Igen, tudjuk, ennek szereplői a költő és szülei, de a hangulat megteremtésére alkalmas ez is. A csoportok (mert csoportokban dolgozunk) a nekik adott borítékban eszközöket is találnak, amelyekkel elkészíthetik saját kokárdáikat. Ez a feladat segít gyakorolni a történelem(tanítás) egyik legfontosabb feladatát, az empátia, az empatikus készség kialakítását.

Következő pont: irány a Pilvax! Kis forradalmárainknak itt lehetőségük lesz fotók alapján összevetni egy korabeli és egy mai kávéházat. Mik a hasonlóságok és mik a különbségek? Mi ettek, mit ittak akkor? Nyáry Krisztián kutatásai segítenek nekünk ebben, és így a diákok tárgyi tudását is bővíteni tudjuk. Korabeli festmények, és az Anna bálok fényképei alapján elbeszélgethetünk a korszak öltözködési szokásairól is.

Nincs március 15. 12 pont nélkül. Nálunk sincs! Először megkérjük a tanulókat, hogy állítsák össze saját, 12 pontos követeléseiket, majd megismerkedünk az eredetivel. Ez olyan formában történik, hogy párosítani kell az egyes pontokat a hozzájuk tartozó magyarázattal. Egy csapásra tudjuk fejleszteni az íráskészséget és a szövegértést is.

Megvannak a követelések, ki az utcára! De állj! Mi könnyű helyzetben vagyunk. Zsebünkben a világ. Másodpercek alatt osztunk meg híreket sok-sok emberrel. Hogy ment az akkoriban? Feladat: ha internet, telefon, tévé, bármilyen elektronikus eszköz nélkül kellene információt eljuttatni emberekhez és tömeget toborozni, akkor mit tennétek? Hova mennétek először? Lehetőséget adunk arra, hogy beleéljék magukat abba a történelmi helyzetbe, és saját kútfőből próbálják megalkotni a forradalom útvonalát. Amit persze utána megbeszélünk, a térképre berajzolt, valódi, ’48-as helyes megoldás ismertetésével.

1848. március 15., délután, Múzeum-kert. Csúnya időjárás, eső. A tömeg mégis nagy, és velük együtt énekeljük mi is a Nemzeti dalt. Így ért volna véget egy megemlékezés a Regensburgi Konzuli Magyar Iskolában, ha nem jön közbe a történelem.

A mindenki által ismert, sajnálatos körülmények, a koronavírus terjedése miatt bezártak az iskolák. Az is, ahol mi tartjuk foglalkozásainkat hetente. A feladat tehát átalakult. Mint megannyi helyen máshol, a következő napokban mi is távoktatás keretében tartjuk majd a kapcsolatot diákjainkkal, és így folytatjuk oktató munkánkat.