Cserkészek adventje és karácsonyi ünnepsége Innsbruckban

/ Varga Gabriella /
varga.gabriella képe
Már hetek óta nagy volt a sürgés-forgás a tiroli magyar cserkészek körében. Még ki sem pihenték az ’56-os megemlékezések fáradalmait, máris hozzáláttak az adventi előkészületekhez: bekapcsolódtak a Birminghami Magyar Tanoda karácsonyi-újévi csomagküldő játékába, ők képviselték Ausztriát az AÚCS – Adventi Út Cserkészeknek mozgalomban, és alig, hogy távozott tőlük a Mikulás, máris elkezdték gyakorolni a karácsonyi dalokat, szövegeket. December 17-én Innsbruckban ugyanis egyórás, igeliturgiával egybekötött műsor keretében ünnepelték meg az Üdvözítő közelgő születésnapját. Csibi Krisztinával, a budapesti Magyarság Háza igazgatójával mi is ott voltunk a csodálatosan megszervezett, felemelő eseményen.
Az innsbrucki 79. sz. Dr. Kozma György SJ Cserkészcsapat karácsonyi ifjúsági igeliturgiájánAz innsbrucki 79. sz. Dr. Kozma György SJ Cserkészcsapat karácsonyi ifjúsági igeliturgiájánAz innsbrucki 79. sz. Dr. Kozma György SJ Cserkészcsapat karácsonyi ifjúsági igeliturgiájánCsoportkép az innsbrucki 79. sz. Dr. Kozma György SJ Cserkészcsapat karácsonyi ifjúsági igeliturgiáján

Nem mindennapi kezdeményezéssel állt elő idén ősszel a Birminghami Magyar Tanoda csapata: összefogást szorgalmazó, kézzel írott levelek, képeslapok, karácsonyfadíszek, újévi fogadalmak, üdvözletek, csoportképek egymásnak való megküldésével járó karácsonyi-újévi csomagküldő játékot hirdettek külföldön működő magyar iskolák számára. A játékra jelentkező, a világ 17 országának 59 magyar iskolájából, gyermekközösségéből párokat alkottak, akik az egymás megismerésének szándéka és az összetartozásuk kifejezéseként december folyamán elküldték egymásnak saját kezűleg írt és készített, A4-es borítéknyi csomagjaikat.

Az innsbrucki 79. sz. Dr. Kozma György SJ Cserkészcsapat a Brazíliai Magyar Segélyegylet iskolájának küldte karácsonyi üdvözlő csomagját, amit a gyerekek Schenk Angyalka cserkészvezető irányításával és két cserkészanyuka, Galyasy-Egyed Zsuzsa és Horváthné Vajdics Mariann segítségével állítottak össze. Nekik címzett csomagot pedig Svájcból, Kreuzlingenből hozott a posta.

Jelentkezett a játékra a szintén Schenk Angyalka vezette NeveNincs Csoport is, számukra a Dublini Magyar Óvoda és Iskolát jelölte ki partnerül a Birminghami Tanoda. A Dublinba küldendő csomag összeállításában szintén egy „NeveNincs”-anyuka, Weber-Bicskei Gabriella volt Schenk Angyalka segítségére. A NeveNincs Csoport San Diegóból kapott üdvözlő csomagot, és bizony ott is nagy volt az öröm, amikor a gyerekek a küldemény tartalmát kézbe vették.

Antalóczy Izabella tanárnő két gimnáziumi magyar anyanyelvi oktatás osztálya (Bundesrealgymnasium Innsbruck, Adolf Pichler Platz) Kanadával került kapcsolatba: ők a Horváthné Vajdics Mariann és Vojnitsné Katona Erika anyukák segítségével gondosan összeállított csomagjukat az ontarioi Hungarian School International Language Programnak küldték, ők pedig a torontói Árpád-házi Szent Erzsébet Magyar Iskolától kaptak karácsonyi üdvözlő szeretetküldeményt.

A barkácsolás, írás, rajzolás után újabb élmény várta a cserkészeket: ők képviselték Ausztriát az AÚCS – Adventi Út Cserkészeknek mozgalomban! A közösségi oldalt 2015-ben hozták létre Magyarországon, azzal a céllal, hogy a magyar cserkészeknek, szerte a világban, lelki tartalmat nyújtsanak az adventi időszakban. Ennek érdekében mindennap egy-egy posztot – lelki olvasmányt, zenét az elmélkedéshez – közölnek magyar idő szerint reggel 7.00-kor. 2016-ban újítást vezettek be: mindennap egy cserkész olvasta fel az evangéliumot és ezt tették közzé. Minden országból egy valaki olvasott, az ausztriai magyar cserkészeket pedig az innsbrucki csapat képviselte. Advent 6. napján, december 2-án, pénteken a napi evangéliumot (Mt 9,27–31) Schenk Éva őrsvezető olvasta fel Innsbruck óvárosában, a „Jézuska vásár" karácsonyfája és az „Aranytető” mellett.

Mindezek az élmények nagymértékben hozzásegítették az innsbrucki magyar cserkészeket a karácsonyi várakozásra való ráhangolódáshoz, így a Mikulás-ünnepségek és az adventi cserkészhétvége után lélekben kellően felkészülten tekintettek a december 17-i, szombati nap elé, amelynek – az érkező kis Jézus mellett – ők voltak a főszereplői és ünnepeltjei. December 17-én, szombaton délután tartotta ugyanis a Magyar Házzal szemben lévő evangélikus templomban (Richard Wagner Str. 1) tizenharmadik karácsonyi ifjúsági igeliturgiáját és ünnepségét az innsbrucki magyar 79. sz. Dr. Kozma György SJ Cserkészcsapat.

Karácsonyra készülünk. Karácsony a szeretet ünnepe. A szeretet jele az is, hogy Jézus Krisztus megszületett számunkra: Isten szeretetének a jele irányunkba, emberek irányába, éppen ezért a karácsonyra mi is szeretettel készülünk és szeretettel szerzünk egymásnak is örömet – mondta üdvözlő szavaiban Nagy-György Attila katolikus lelkész. Így folytatta: Jézus hozza szeretetével az örömet, és nekünk is ezzel a szeretettel kell egymás felé fordulnunk. Ha most is szeretetben vagyunk együtt, karácsony van már most is és karácsony lehet egész életünkben. Az angyal is azért jön, hogy örömet hozzon számunkra. Úgy tudjuk igazán megünnepelni Jézus Krisztus születésnapját, ha mi is örömet szerzünk egymásnak.

 

Attila atya köszöntőszavai után a sieglangeri Maria am Gestade-plébániától kölcsönzött jelmezekbe öltözött cserkészek hangszeres játékokkal kísért karácsonyi énekekkel, szentírásrészletek, elmélkedések felolvasásával, az adventi gyertyák meggyújtásával és imával ünnepelték meg a kis Jézus megszületését. A gyönyörű és tartalmas műsort Schenk Angyalka cserkészvezető úgy állította össze, hogy az éneklésbe a közönséget is bevonta, ami külön élményt jelentett a sok csillogó szemű anyukának, apukának. A Miatyánk közös elimádkozása után ismét Nagy-György Attila atya szólt a jelenlévőkhöz. Karácsonyi áldásszavaiban így fohászkodott: „A Betlehemben és a szívünkben megszülető Istenfia, a mi Urunk, Jézus Krisztus küldje kegyelmeit számunkra angyalaival, hogy az ő békéje, szeretete és öröme töltse el mindannyiunk és családjaink szívét, magyar közösségünket.”

Az áldás után újabb megindító pillanatok következtek: a templomban jelenlévő összes ember szeretetkört alkotott és egymás kezét fogva elénekeltük az Erdő mellett estvéledtem palóc népdalt…

Vidd haza a magyar szót! Játéksorsolás a cserkészek körében

E sorok írója az október 8–9-i, innsbrucki Márton Áron-napokon anyanyelvmegőrző és olvasásösztönző közös játékot hirdetett kicsiknek és nagyoknak. Azt kértem az innsbrucki magyaroktól, írják meg egyetlen mondatban, hogy mi és miért ragadta meg őket leginkább a nekik ajándékozott két Márton Áron-kiadvány valamelyikéből. Ez lehetett egy vers, egy írás, egy gondolat, egy bekezdés, egy mondat, egy szó, egy kép… bármi. A válaszokat összegyűjtöttük és a cserkészek között is kisorsoltunk egy fődíj-ajándékcsomagot, amely által a nyertes ugyancsak hazavitte a magyar szót. A játékfelhívásnak megfelelően a fődíjat el nem nyerőket is kivétel nélkül mind vigaszdíj várta.

 

Nos, a cserkészek karácsonyi ünnepségének befejező szakaszában sort kerítettünk a sorsolásra, eredményhirdetésre. Az izgalom kellő fokozása után kiderült, hogy ebben a játékban valóban minden cserkész nyert: addig sorsolgattunk ugyanis, ameddig minden cserkész kezébe ajándékot nem adtunk – egy 2017. évi forgatós falinaptárat –, a Kőrösi Csoma Sándor Program egy-egy Reményik Sándor- és Dsida Jenő-verseskötetet, egy Toldi-regényt és egy 2017-es kalendáriumot tartalmazó fődíját pedig, hogy hogy nem, de végül is a 79. sz. Dr. Kozma György SJ Cserkészcsapat nyerte. Csibi Krisztina, a budapesti Magyarság Háza igazgatójának különdíját – mely a Székelyföldi Legendárium Udvarhelyszék hangoskönyvét, A Rétyi Nyír, a Babba Mária és A táltos asszony című rajzfilmeket tartalmazó DVD-t, Székelyföld turisztikai értéktérképét és Family on Board! öntapadós matricát tartalmazott – szintén a cserkészcsapat nyerte!

 

 

Hogyan is fogalmazott az igeliturgia elején Nagy-György Attila atya? „A karácsonyra szeretettel készülünk és szeretettel szerzünk egymásnak is örömet.” Mi az anyaország képviseletében igyekeztünk ennek legőszintébb szándékunk és érzésünk szerint jelét adni. Mint ahogyan ezt kaptuk mi is a tiroli magyar cserkészektől: egy nagy-nagy szeretettel átnyújtott innsbrucki magyar adventi ünnep örömteli, felemelő élményét.

Köszönöm Schenk Angyalkának a fényképeket és a cikk elkészítéséhez nyújtott segítségét!