Adománygyűjtés a Badeni Magyar Protestáns Gyülekezetekben

A freiburgi, karlsruhei és mannheimi protestáns gyülekezetek tagjai pénzadománnyal támogatták a Ráday kollégiumban történt tűzesetben elhunyt családját

/ Ráksi Lajos /
raksi.lajos képe
A magyar nemzettest tagjai újra megmutatták, hogy éljenek bárhol is a világon, jó keresztyénként odafigyelnek a felebarátjukra. Még akkor is ha nem ismerik személyesen, de tudják azt, hogy a bajban segíteni kell és lehet.

Napjaink gyors információáramlásának köszönhetően a diaszpóra tagjai is szinte azonnal és döbbenettel értesültek arról, hogy ég a Ráday kollégium, majd később arról is, hogy nem csak anyagi kárral, de emberi áldozattal is járt a tűz.

A Badeni Magyar Protestáns Gyülekezetek lelkipásztorának kezdeményezésére a nemrég alakult freiburgi, karlsruhei és mannheimi gyülekezetek tagjai a februári istentiszteletek végén gyűjtött perselypénzt felajánlották a tűzben elhunyt nemzettársuk családjának.

Az Újszövetségben, pontosabban a Zsidókhoz írt levél 13. részének 16. versében a következő passzust találjuk: „A jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik Isten". A kis számú gyülekezetek tagjai nem feledkeztek meg erről. Összesen 300 Eurót sikerült gyűjteni, melyet február végén átutaltak a Magyarországi Református Egyház – erre a célra elkülönített – számlaszámára. Ezt az illetékesek aztán eljuttatták a gyászoló családnak.