Neves argentin hadtörténész virtuális előadása Czetz János tábornok életművéről

/ Dr. Martí Tibor /
marti.tibor képe
Közismert, hogy Czetz János tábornok (1822–1904) személyét megkülönböztetett tisztelet övezi Argentínában: nemcsak a diaszpórában élő magyarság körében, hanem az argentin történelmi emlékezetben is különleges helyet foglal el.
Czetz János tábornok (Wikipedia)A Czetz János által 1869-ben alapított Argentin Nemzeti Katonai Akadémia (Wikipedia)Czetz János családja körében, 1904 (Wikipedia)Közel 70 fő vett részt az előadáson

 

Mégis, amikor 2020. október 13-án a Historia y cultura húngara spanyol nyelvű programsorozatunk keretében Guillermo Druetta ezredes Czetz János tábornok pályáját bemutató előadására sor került, az elhangzottak elemi erővel tudatosították a rendezvény résztvevőiben, hogy az élete nagyobb részében Argentínában élő magyar tábornokot milyen mértékű tisztelet és nagyrabecsülés övezi az argentin hadseregben, hadtörténetírásban, illetve a korszak viszonyait ismerő argentin közgondolkodásban és történelmi tudatban is.

A rendezvényt dr. Gelényi Csaba Buenos Aires-i magyar nagykövet köszöntő szavai, illetve bevezetője nyitotta meg. Az argentin katonai ranglétrán külföldi személy által elérhető legmagasabb katonai rendfokozat az ezredesi rang, amit Czetz természetesen el is ért pályája során. Az általa alapított argentin tisztképző, a Nemzeti Katonai Akadémia (Colegio Militar de la Nación) tavaly ünnepelte fennállásának 151. évfordulóját.

A minden évben október 11-én, ünnepélyes keretek között megrendezett ünnepi eseményen 2019-ben a nagykövet úr is részt vett. Czetz jelentőségéhez és az argentin történelmi emlékezetben elfoglalt helyéhez méltó lenne, ha posztumusz tábornoki kinevezésére sor kerülhetne. A magyar és az argentin diplomácia hosszú ideje tesz erőfeszítéseket e cél elérése érdekében, az utóbbi időben örömteli módon közösen.

Magyarországon a többnyire az 1848/1849-es szabadságharc legfiatalabb tábornokaként emlegetett Czetz János már az erdélyi hadmozdulatok során kitüntette magát. A szabadságharcot követő időszakban emigrációba kényszerült, és házassága révén (Juan Manuel de Rosas, Buenos Aires kormányzójának unokahúgát vette el feleségül) 1860-tól haláláig Argentínában élt. Czetz János sokoldalú munkásságát több tudományterület is számon tartja. A katonai tudományok mellett elsősorban az argentin földmérő, illetve térképészeti (kartográfiai) területen is elévülhetetlen érdemeket szerzett. Emléke és tisztelete elsősorban az argentin hadseregben a legelevenebb, de életművének megbecsülése Argentínában messze túllép az említett szakterületek határain. Czetz János olyan kiváló felkészültségű, több nyelven beszélő, számos tudományterületen úttörő jelentőségű, maradandó eredményeket elérő személy volt, aki mindkét nemzet történelmében kiemelkedő teljesítményeivel vívott ki magának megbecsülést.

Guillermo Druetta ezredes előadásában többek között arra a kérdésre kereste a választ, hogy mi miatt tisztelik és őrzik Czetz János emlékét Argentínában halála után 116 évvel is. A Szent László Lovagrend által kitüntetett hadtörténész, aki maga is a Czetz által 1869-ben alapított Nemzeti Katonai Akadémia oktatója és kutatója, Czetz életművének, pályája argentin időszakának kiváló ismerője. Az előadó a magyar polihisztor legkiemelkedőbb teljesítményei között említette az 1865-ben általa az argentin hadseregben megszervezett katonai műszaki alakulatot („Mesa de Ingenieros”), a Nemzeti Katonai Akadémia létrehozását, majd igazgatását 1870–1874 között, földmérő és térképészeti, valamint oktatói tevékenységét.

Az előadást követően Honfi János a Szent László Lovagrend tagjaként méltatta Druetta ezredes tudományos hozzájárulását Czetz János pályájának ismeretéhez: elhangzott, hogy az előadó Czetzről írt spanyol nyelvű életrajza megjelenés előtt áll.

Az előadás felvétele itt megtekinthető.