Magyar egyház a világ másik végén

Az Ausztráliai Magyar Református Egyház Queenslandi Kerülete

/ Tobak Zsófia /
tobak.zsofia képe
Cikkemben bemutatom fogadószervezetem, az Ausztráliai Magyar Református Egyház kialakulását, betekintést nyújtok egyházunk mindennapi életébe.
Újonnan épült templomunkÉnekeskönyvünk

Az egyház

Az egyház az Ausztráliai Magyar Református Egyház Brisbanei, Queenslandi Kerülete Jézus Krisztus egyetemes egyházának része és magában foglalja mindazokat az egyháztagokat, akik Queensland állam valamelyik egyházközségének tagjai. Az Ausztráliai Magyar Református Egyház Queenslandi Kerületéhez három gyülekezet tartozik, a brisbanei, a goldcoasti és a marsdeni magyar gyülekezetek.

 

A gyülekezet

Brisbane-ben Kobza Dániel kántortanító szolgálatával 1951-ben indultak meg az első istentiszteleti és szociális jelleggel is bíró összejövetelek. A gyülekezetek összetétele homogén. A felekezeti különbözőségek ellenére a magyar jelleg és identitás tartja össze. Az évek folyamán Brisbane-i és Gold Coast-i magyar emigráció szolgálatában olyan személyek álltak, mint Adorján Ferenc, aki az Országgyűlés erdélyi parlamenti képviselőjeként kényszerült menekülésre, vagy a 90-es években Nt. Zsoldos Mária Budapestről érkező lelkésznő, aki népszerűségével, képzettségével szolgálta a magyar közösségi életet. A 2004-es esztendőben sikerült a gyülekezetben az állandó lelkipásztori állás lehetőségeit megteremteni, amikor Csiha Kálmán püspök úr ajánlatával a gyülekezet megválasztotta mentoromat Kovács Lőrinc személyét.

 

Mindennapos gyülekezeti élet

A hatalmas földrajzi kiterjedés (Queensland állam 12-szer nagyobb a jelenlegi Magyarország területénél), a nagyszámú magyar jelenlét és az ennél is nagyobb lelki szétszórtság igen nagy feladatot határoz meg a református egyház szolgálata számára. A gyülekezeti élet három alappillére közül az első Gold Coast egyik kertvárosi negyedében bontakozott ki. Ezt követően a 150 kilométerrel északabbra Brisbane új lakótelepeiben élők közösségi élete egy kis családias, bérelt templom köré szerveződött meg. A gyülekezet harmadik központi pillére a marsdeni Magyar Ház körül alakult ki. Itt heti rendszerességgel a magyar klub báltermében tartottunk istentiszteleteket, ami tavaly december óta,  átköltözött az újonnan épült templomunkba.

A gyülekezetépítés során nagy hangsúlyt helyezünk a szabadtéri közösségi összejövetelekre, bográcsozásra. Ezek az alkalmak sok fiatalt mozdítanak meg. A vallási események mellett történelmi megemlékezéseket tartunk és megünnepeljük nemzeti ünnepeinket. A gyülekezet életében nagy szerepet játszott a Napsugár Kórus megalakítása. A kórus szolgálata fiatalos lendületet adott a közösségnek. Egyházunk 65. éves évfordulója alkalmából összeállított és kiadott egy új énekeskönyvet, amely fontos és hasznos a diaszpórában élő közösség számára. Az énekeskönyv 175 éneke a hagyományos református, evangélikus zsoltárok és dicséretek mellett közkedvelt római katolikus énekeket és újabb keletű ifjúsági énekeket is tartalmaz.