Hevesi Lajos bécsi városportréi – dr. Hárs Endre előadása a Bécsi Magyar Otthonban

/ Dancsa Anita /
dancsa.anita képe
Dr. Hárs Endre tartott előadást a Bécsi Tudományegyetem Finnugor Tanszéke, az Ausztriai Magyar Kutatóintézet és az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége közös tudományos előadássorozatának keretén belül a Bécsi Magyar Otthonban.
Dr. Hárs Endre és Dr. Seidler AndreaDr. Hárs Endre előadása a Bécsi Magyar OtthonbanDr. Hárs Endre előadása a Bécsi Magyar OtthonbanHevesi Lajos írásai

Hárs Endre irodalomtörténész, germanista, egyetemi oktató, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Germán Filológiai Intézetének habilitált egyetemi docense, az intézet igazgatója. Kutatási területei: újabban a XVIII. és a XIX. század irodalma, kulturális jelenségei és médiumai. A Bécsi Egyetem Finnugor Intézetének vendégprofesszora volt a 2014–2015-ös tanévben.

Hárs Endre előadásának első szakaszában Hevesi Lajos, magyar újságíró, író, műkritikus, művészettörténész életútját elevenítette fel, akit a legtöbben „Jelky András bajai fiú rendkívüli kalandjai ötödfél világrészben” szerzőjeként ismernek. Ifjúsági irodalmi munkássága, tárca- és útirajzgyűjteményei, regénye, útleírásai mellett a művészettörténész, műkritikus Hevesi azzal írta be magát az emlékezetbe, hogy a század második felében és a századfordulón folyamatos követője, figyelője és támogatója volt különböző művészeti irányoknak, így például a szecessziónak. A prezentáció során a közönség betekintést kapott Hevesi Lajos tárcagyűjteményébe. Az első tárcái közé tartozik az 1860-es, 70-es évek Pest-Budájáról rajzolt humoros karcképe, amely a kisvárosokból nagyvárossá összeépülő fővárosnak azt az átmeneti korszakát örökíti meg, amelyről kevés a tudásunk. Színes, szellemes leírás egy világváros bölcsődés koráról és annak figuráiról, a kofákról, koldusokról, bakterekről, tűzoltókról, magyarokról, zsidókról, rácokról, svábokról, keleti és nyugati vendégekről.

Hárs Endre úgy véli, bár Hevesi Lajos előtt nagynevű szerzők írtak Bécsről és nem ez írásainak fő profilja, de mindenképpen említésre méltóak a jellegzetes „Herr Meyer Geschichte” humoreszkjei is. Hevesi bécsi életképeiben, városportréiban jelentős szerepet kap a vizualitás, egy-egy látványt, élményt elkapva mutatja be várost. Forrástanulmányokra alapozva illusztrálja hogyan szórakozott, hogyan élte mindennapjait a bécsi lakosság. Hárs Endre számos idézettel, könyvillusztrációval gazdagítva előadását ízelítőt adott minden érdeklő számára Hevesi Lajos hatalmas munkásságából, majd a prezentáció végén a téma iránt aktívan érdeklődő hallgatóság kérdéseire válaszolt.

A tudományos előadássorozat keretén belül 2017. március közepén a Bécsi Tudományegyetemről Prof. Dr. Johanna Laakso tart előadást.