Az elképzelt romológia – dr. Beck Zoltán előadása a Bécsi Magyar Otthonban

/ Dancsa Anita /
dancsa.anita képe
A Bécsi Tudományegyetem Finnugor Tanszéke, az Ausztriai Magyar Kutatóintézet és az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége tudományos előadássorozatának keretén belül dr. Beck Zoltán, a Pécsi Tudományegyetem adjunktusa előadást tartott a Bécsi Magyar Otthonban.
Dr. Beck Zoltánelőadás a Bécsi Magyar Otthonban Csire Márta előadás a Bécsi Magyar Otthonban

Nem a Magyarországon, a fiatalok körében nagy népszerűségnek örvendő 30Y zenekar alapítója, frontembere, hanem dr. Beck Zoltán, a Pécsi Tudományegyetem Romológia és Nevelésszociológia Tanszékének adjunktusa érkezett Bécsbe 2016. október 18-án.

Beck Zoltán „Az elképzelt romológia” című előadásában a romológiáról, mint tudományágról és a roma irodalomról tartott előadást.

A rendezvényt Mag. Csire Márta nyitotta meg, köszöntőjében bemutatta Magyarország egyetlen romológia tanszékének tanárát, akinek kutatási területe a romológia, mint diszciplína keletkezéstörténete és definiálhatósága, illetve a cigány/roma irodalom.

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Romológia és Nevelésszociológia Tanszékének adjunktusa és a Bécsi Tudományegyetem Finnugor Tanszéke közötti kapcsolat közel 3 éves kooperációra épül, Beck Zoltán rendszeres vendégelőadója az egyetemnek.

Beck Zoltán előadásában a romológia, a cigányokkal/romákkal foglalkozó tudományág diskurzusát kísérelte meg leírni, értelmezni.

„Az elképzeltségben szándékos bizonytalanság van, mégpedig az az egyszerű bizonytalanság, melyet már-már kiáltványszerű utószóban fogalmaztam meg a Romológia 2015. tavaszi lapszámának végén. Ha a romológia olyan címke, amelyik nem törekszik a valóság megragadására, vagy olyan, amelyik kritikai pozícióit nem dolgozza ki, amely hagyja, hogy kiszolgáltatott és alárendelt szövegtérré váljon, akkor elemi hibát vét. Elemi hibát, azért mert fenntartja, és nem felszámolja a sztereotípiákat a cigányokkal, romákkal kapcsolatosan. Elemi hibát, mert az önmagára való folytonos rákérdezés helyett önmaga igazolása uralja. Alapvető hibát, mert ily módon való művelése kívül helyezi a tudományos körön…”

Bemutatta a romológia kutatástörténetét, a kutatástörténet által jelölhető hangsúlyosabb fordulatokat. Körüljárta az elnevezés problematikusságát, a módszertan problematikáját, azt a tudományos erőteret. Az előadás második fele a cigány/roma irodalomra kérdéskörére fókuszált.

A prezentáció végén a Beck Zoltán a hallgatóság kérdéseire válaszolt, mely kutatástörténet, a roma irodalom, ill. nyelvhasználat témaköréből érkeztek.

A tudományos előadássorozat keretén belül 2016. november 11-én Prof. Dr. Navracsics Judit a két- és többnyelvűek önmeghatározásáról tart előadást.