Sociedad Húngara SSMM

Hodovány Zsolt (2019)
Hodovány Zsolt (2019)
Dr. Martí Tibor (2020)
Dr. Martí Tibor (2020)
Király Péter (2023)
Király Péter (2023)

A Villa Ángela-i Magyar Egyesület

 

Az argentin Chaco tartományban, Villa Angela településen élő magyarságot összefogó egyesület 2012-ben ünnepelte fennállásának 80. évfordulóját. Székháza, a helyiek által „La Húngara”, azaz Magyar Házként emlegetett épülete 2019-ben újult meg a magyar állam támogatásával. A 20. század elején (1910) alapított település éppen idén, 2020-ban ünnepli születésének 110. évfordulóját. A településre és környékére elsősorban a trianoni békediktátumot követően érkeztek magyar családok, de ismerünk adatokat, amik alapján feltételezhető, hogy a legelső magyarok már korábban, sőt az I. világháborút megelőzően megjelentek a térségben. A helyi történeti emlékezet szerint a mai Villa Angelától mintegy 15 km-re lévő Pueblo Clodomiro Díaz településen 1920-ban felépített Szent József kápolna építésében a térség legelső, Európából érkező lakói között magyarok is részt vettek. Legtöbbjük Buenos Aires-ből jött Chacóba, de Brazíliából is települtek át a térségbe magyarok (vö. Torbágyi Péter: Magyarok Latin-Amerikában. Budapest, 2004, 112–115). Legtöbben az 1920-as évek folyamán, majd ezt követően érkeztek. Gernyeszeg, Máramarossziget (Erdély, Maros m.), Gilád (Bánság, Temes m.), Ürményháza (Vajdaság), Makkosjánosi (Kárpátalja, Beregszász közelében), Véke (Bodrogközben, Zemplén vármegye területéről; ma: Vojka, a Kassai kerület Tőketerebesi járásában) – néhány azok közül a települések közül, ahonnan a felmenők eljöttek.

Napjainkban Villa Angelá-n, illetve a 25 km-re található Coronel Du Graty településen él számottevő magyar közösség. Utóbbi településen, amelynek lélekszáma kb. a fele Villa Angelá-nak (kb. 25-30.000 fő), 1990 óta van saját székhellyel rendelkező Magyar Egyesület. A két településen élő magyarság hagyományőrzése szép múltra tekint vissza, erről tanúskodnak a házaknál őrzött régi fényképek (pl. a hagyományos szüreti bálokról), illetve a Villa Angela-i egyesület alapításától, 1932-től vezetett egyesületi krónika.

A magyar egyesület életében a nemzeti ünnepeken kívül elsősorban a szüreti bál, illetve a magyar egyesület alapításának évfordulója alkalmából rendezett ünnepségek a legfontosabb közösségi alkalmak.

Az elmúlt évek KCSP-ösztöndíjasainak munkája, a kiemelten fontos identitás-erősítő és formáló tevékenységet végző, és hosszabb időt itt töltő Zsonda Márk, majd legutóbb Hodoványi Zsolt (2019) is több értékes kezdeményezést indítottak el, ami a helyi magyar egyesületek új életre keltését eredményesen mozdította előre. A Villa Angela-ban élő magyarok közül magyarul már csak a legidősebbek beszélnek, de reményt keltő, hogy a fiatalok lelkesen tanulnak magyarul és többen közülük céljuknak tekintik magyar identitásuk és a magyar kultúra őrzését.

A Villa Angela-i magyarság számára rendkívül sokat jelent a helyi Magyar Egyesület felújított székháza, illetve a 2018-ban létesített tiszteletbeli magyar konzulátus. Az egyesület elnöke Bischof József, a tiszteletbeli magyar konzul Pajor Sándor. Mindketten eltökélten támogatják a magyar egyesület közösségi életét és a hagyományok ápolását. Jelenleg együtt dolgozunk az egyesület égisze alatt régóta megálmodott (hétvégi) magyar iskola elindításán, amelynek három fő pillére a magyar nyelvoktatás, a főzőiskola és a néptánc tanulási lehetőség biztosítása. Utóbbit a Coronel Du Graty-ban működő Liliom Pámuk Napraforgó Néptáncegyüttes tagjainak bevonásával tervezzük megvalósítani.