A Württembergi Magyar Protestáns Gyülekezetben emlékeztünk az 1848-49-es szabadságharcra

Stuttgart - Fellbach-ban ökumenikus istentisztelt és ünnepség volt március 15. tiszteletére

/ Stermeczki András /
stermeczki.andras képe
A württembergi magyarok körében már szokás, hogy a protestáns gyülekezet ad otthont az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepi megemlékezésének. Ez 2019-ben március 10-én Fellbach-ban volt. Az istentisztelet a fellbachi Lutherkirchében ökumenikus ünnepi alkalom volt, amely után a Paul-Gerhardt-Haus-ban folytatódott a megemlékezés a Csöbörcsök Néptáncegyüttes fellépésével.
1.2.3.4.

Az istentisztelet du. 15.oo-kor kezdődött és Gémes Pál, a gyülekezet evangélikus lelkésze Isten igéjével köszöntötte a gyülekezetet. A liturgiában Stermeczki András lelkész szolgált, majd az igehirdetést Dr. Tempfli Imre atya, a Stuttgarti Szent Gellért Magyar Katolikus Egyházközség papja mondta el Jézus megkísértésnek történetét említve. Beszédjének elején a szabadságharc egyházi áldozatairól szólt, olyan papokról, akik nem voltak hajlandóak lemondani az igazságról. Szenvedésük, mártírságuk nem volt hiába. Az egyháznak ma is az a küldetése, hogy ne a világ dolgaival foglalkozzon, hanem Krisztus áldozatára és váltságára mutasson. Az istentisztelet úrvacsorai közösséggel és szent áldozással zárult. Ezt követően a Paul-Gerhardt-Haus-ban terített asztalok mellett folytatódott az ünnepség.

Itt Vita Norbert presbiter köszöntötte a vendégeket és felkonferálta a műsort. Tamás Péter, a helyi amatőr színjátszók vezetője Petőfi Európa csendes című versét szavalta, majd Hortobágyi Ivett és Botka Bálint vezetésével a Kis Csöbörcsök Néptáncegyüttes császárszállási tánccal lépett színpadra. Az idei ünnepség középpontjában Klapka György és a komáromi erőd állt. Ezt Gémes István, a gyülekezetben évtizedeken át hűségesen helytálló lelkész által szerkesztett darabbal adták elő két részben a Stuttgarti Színjátszók. Mint ismert, a várat Haynauék nem tudták bevenni „sem csellel, sem erővel”.  A színdarab mottója ez volt, amely a díszletben Klapka György alakja felett feszült. A vár végül mégis osztrák kézre került, de Klapka bátorságának köszönhetően minden védő menlevelet, azaz Geleitscheint kapott – mondta el összekötő szövegként Gémes Pál. Így több ezer magyar katona és családtagja menekülhetett meg, többek között Laborfalvi Róza férje, Jókai Mór is. Knill Valéria Juhász Gyulától a 48 március 15. című versét szavalta el és a Csöbörcsök Együttes Küküllő-menti tánca következett Kemény József és Vajda Mátyás vezetésével. Az ünnepség végén Bittner Abigél zongorakísérete mellett elénekeltük a Klapka indulót, melyet Egressy Béni zenésített meg, „Föl, föl vitézek a csatára, a szent szabadság oltalmára…” Gémes Nóra köszöntő szavai után a Székely Himnusz eléneklésével zárult  az idei március 15-i ünnepi megemlékezés a Württembergi Magyar Protestáns Gyülekezetben.