Vissza a gyökerekhez

A magyar kultúra újrafelfedezése az egyik legrégebbi magyar diaszpóraközösségben

/ Somogyi Kinga /
somogyi.kinga képe
A 2020-as év nem várt kihívásokkal állította szembe a dél-brazíliai magyar közösséget is. Minden rosszban van valami jó! Ezt igazolja a portugál nyelven – heti rendszerességgel – megtartott magyarkultúra-órák résztvevőinek csillogó tekintete is.

 

A Brazília déli részén található Santa Catarina államban március közepe óta virtuális térben történik a kicsik és a nagyok tanítása. A személyes találkozások korlátozása következtében megjelenő hiányérzetet természetesen nehéz kárpótolni, ám péntekenként a Jaraguá do Sul-i magyar közösség tagjaival lélekben mégis távoli tájakon, őseik szülőföldjén – pontosabban Magyarországon – bandukolunk, együtt.

                    

Amauri Steinmacher, a helyi tiszteletbeli magyar konzul nyomatékosította március végén annak a szükségét és jelentőségét, hogy a Jaraguá do Sul leginkább negyed- és ötödgenerációs magyar leszármazottakból álló közössége portugál nyelvű magyarkultúra-órákon kerüljön közelebb a XIX. század végén Brazíliába érkező ősök hazájához. A világjárvány következtében itt is sok helyi magyar kényszerült otthonában több időt eltölteni, és ez lehetővé tette a különböző magyar kulturális témákat érintő előadássorozat elindítását online formában, heti rendszerességgel. A Jaraguá do Sul-i Magyar Egyesület tagjai örömüket fejezték ki a felől, hogy a koronavírus miatt otthon sokszor magányosan eltöltött órákat, ilyen izgalmas kulturális kalandozásokkal válthatják fel.

A március vége óta online formában heti rendszerességgel tartott előadásaimon egyre több brazíliai magyar leszármazott mélyülhet el Magyarország történelmében, földrajzában, művészetében és hazánkkal kapcsolatos más érdekességekben. Az általam kigondolt témákon kívül, örömömre szolgál, hogy a közösség tagjai is állnak elő javaslatokkal. Így már alaposabban megismerhették többek között Magyarország történelmét a honfoglalástól napjainkig, a Szent Korona kalandjait, a magyar tudósok és feltalálók jelentőségét, hazánk zeneművészetét, a magyar oktatási rendszert, de a magyarországi cigány népcsoport helyzetét is. Az elmúlt héten első meghívottunk, Gyuricza Gábor, a Magyar Kultúra Lovagja avatott be minket a magyar néptánc lenyűgöző világába.

Egy kedves tanítványom Odete (73 év) – aki lelkesen tanulja nagyszülei anyanyelvét – így vélekedik a magyarkultúra-óráinkról: „Többet megtudtam arról az országról, ahonnan érkeztek az őseim több mint 100 évvel ezelőtt. A magyar nép történelme teli van megpróbáltatásokkal, viszont a magyarok soha nem adják fel a küzdelmet. A magyar egy harcos, elveiért küzdő nép. Jobban megértettem honnan is jönnek azok az értékek, amiket a felmenőink nekünk átadtak. Nagyon fontos, hogy ezeken az órákon jobban átláthatom a magyar történelmet, a különböző forradalmak okait és céljait, a nemzeti ünnepek miértjeit. Kinga óráinak következtében az a benyomásom, hogy a magyarok egy igazán hazafias, hazáját szerető nemzet. A magyar kultúra óráknak köszönhetően még jobban sikerül azonosulnom magyarságommal. Úgy érzem, még inkább Magyarországhoz tartozom. Megértettem azt is, hogy a magyar nép egy nagyon művelt nép. A Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasa munkájának köszönhetően, őseink szülőföldjét közelebb érezzük magunkhoz és az a vágyunk, hogy a magyar kultúrát még alaposabban felfedezzük, egyre csak nő.”