Ökumenikus istentisztelet Münchenben

A katolikus és a református gyülekezetek együtt magasztalták az Istent

/ Marton Krisztián /
marton.krisztian képe
November 22-én tartotta meg a müncheni katolikus és református közösség az őszi-téli ökumenikus istentiszteletet.
A DurmoLÓk énekkaraA református gyülekezet kórusaA pásztorok közös szolgálataVendégség az alkalom után

Az istentisztelet közös énekléssel kezdődött, majd közös bűnbánó imádsággal fordultunk együtt az Úr színe elé. Ezután kétszer is igeolvasás, majd bizonyságtétel következett, és szolgált a református kórus és a katolikus DurmoLÓK kórusa is. Az igehirdetés szolgálatát Merka János plébános úr végezte. Ezután együtt imádsággal adtunk hálát a Fenséges Úrnak, majd zárásképpen elénekeltük nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Ám az este ezzel nem ért véget, hiszen a helyi hagyományokhoz híven az Istentisztelet után közös vendégséget tartottunk. A vacsora után alkalmunk adódott nyugodtan, a hétköznapok rohanásából kiszakadva egymással beszélgetnünk.

Kimondhatatlanul jó érzés volt együtt lenni, és együtt imádkozni, énekelni és az Úrra figyelni. Hála éppen ezért a Teremtőnek, ugyanis a két közösség, túllépve a felekezeti határokon, képes és akar is együtt élni és szolgálni, ezért nagyon hálásak vagyunk Merka János plébános úrnak és Csákvári Dániel református lelkész úrnak, hogy közös akarattal dolgoznak az együttélés békéjéért.
Hálás vagyok továbbá Kaj Ádámnak, a Müncheni Katolikus Misszió ösztöndíjasának, hogy együtt szolgálhattunk ezen a csodálatos, mély és felemelő alkalmon.