Mátyás király látogatása Innsbruckban

"Az országnak jó vitéz vezére!"

/ Cseh Csaba /
cseh.csaba képe
Március második hétvégéjén egy háromnapos programon vettem részt Innsbruckban, ahol a Mátyás király Emlékév kapcsán megemlékeztünk az igazságos és bölcs magyar királyról, az 575 évvel ezelőtt Kolozsváron született Hunyadi Mátyásról.
Mátyás király és Kinizsi PálCsernay Bence, Tánczos Noémi, Lendvay Anna - Mátyás király és az igazmondó juhászMezzo - Visegrád memóriajáték átadása Csoportkép a cserkészekkel

Az innsbrucki magyar gyermekek, diákok és felnőttek is megismerhették közelebbről Hunyadi Mátyás személyét, életében bekövetkezett váratlan fordulatait az 1458-as királlyá választásának és az 1464-ben történt megkoronázásának körülményeit.

A háromnapos program szombati és vasárnapi eseményeiről beszámolni nagy öröm, hiszen nagyon sokszínű és változatos program fogadta a diákokat, cserkészeket, felnőtteket.

Szombat délelőtt került sor a tiroli magyar cserkészek hetedik húsvéti lelkigyakorlatára, amelynek központi témája a mobbing volt, valamint egyes csoportokban kitértek a nagyhét és a húsvéti ünnepkör szertartásaira, liturgikus jelentésére. A külföldön élő magyar gyermekek is ki vannak téve annak a problémának, hogy kirekesztik őket iskolás társaik. Ezeknek a problémáknak a megoldása, kezelése mind a gyermekek, mind a felnőttek körében egyaránt fontos és szükséges.  

„Az iskolai, munkahelyi vagy egyéb közösségben elszenvedett lelki terror, a mobbing aktuális és nyomasztó probléma, amivel mindannyiunknak foglalkozni kell – mondta Schenk Angyalka, az Innsbrucki Magyar 79-es számú dr. Kozma György SJ cserkészcsapat parancsnoka. Úgy véli, a mobbing sokakat érint, fiatalokat és felnőtteket egyaránt, ezért meg kell tanulni felismerni és kezelni. Hogy pontosan miért lelkigyakorlat keretében foglalkoznak ilyen témák feldolgozásával, a visszaemlékezéseiben így vall: szép emlékként élnek bennem a németországi, kastli magyar gimnáziumban átélt lelki gyakorlatok, amelyek meghatározták lelki utamat, ezért ezt Innsbruckban is meg akartam valósítani. Nem tudjuk, hogy mennyire vallásosak azok, akik részt vesznek a keresztény ifjúsági mozgalom rendezvényein, ezért a programjainkkal az általános műveltség bővítésére helyezzük a hangsúlyt, és lehetőséget biztosítunk arra, hogy a fiatalok is hozzá tudjanak szólni a témákhoz – számolt be Schenk Angyalka.

A szülőkkel Bartha Réka református lelkész, a tizenegy és húsz év közötti fiatalokkal Nagy-György Attila katolikus pap foglalkozott.

A tiroli tartomány fővárosának nevezett településen és környékén élő szülők kezdeményezték, hogy a gyermekeik cserkészfoglalkozásai mellett részükre is legyen lehetőség olyan programokra, amelyeken megismerhetik egymást, és a nehézségeik leküzdésében támogatást kapnak. Az önmagát örök optimistának nevező Bartha Réka tizenhat éve fejezte be teológiai tanulmányait Kolozsváron. Egy évig Svájcban élt, majd a Debreceni Egyetemen pasztorálpszichológiát tanult. Nyolc éven át Brassóban látott el református lelkészi feladatokat. Sok csoportot vezetett, fiatalokkal, gyászolókkal, elváltakkal, családon belüli erőszakot elszenvedett személyekkel is foglalkozott.

Örömmel fogadtam, hogy a szülők kezdeményezték ezt a foglalkozást annak érdekében, hogy jobban megismerjék társaikat, egymás gondjait és egy ütőképes csapat alakuljon ki. A hasonló értékrend, a lelkesedés és együttműködés alkalmassá teszi a résztvevőket arra, hogy tovább vigyek az innsbrucki magyarság aktivitását – mondta Bartha Réka.

Az ifjú cserkészekkel Nagy-György Attila katolikus lelkész foglalkozott, aki az irgalmas szamaritánus történetét dolgozta fel a jelenlévőkkel hangsúlyozva a felebarát iránti szeretett fontosságát, a rászorulók megsegítését. Mindezek mellett kitért Mátyás király személyére is, aki uralkodásának idején minden körülmény közepette igyekezett bölcs döntéseket hozni támogatva a nép igazságszolgáltatását. Kiemelte, hogy a cserkészek mellett az egyetemisták közössége is aktív szerepet tölt be a tiroli magyar közösségek életében. Elismerően beszélt, hogy a magyar kormány támogatja a jeles eseményeket, mint például amilyen a Márton Áron-év vagy a Szent László-év volt, illetve idén a Mátyás király Emlékév.

A nyolc-kilencéves gyermekekkel, a kiscserkészrajjal Csernay Bence beszélgetett a mobbingról. Főként a fiúk számoltak be arról, hogy az osztályban vannak a menők, a kevésbé menők és az egyáltalán nem menők. Megbeszélték, hogy mi alapján történik a kategorizálás – ismertette a huszonnégy éves fiatalember, aki szociális munkás tanulmányokat folytat Innsbruckban.

A legkisebb gyermekeknek Schenk Angyalka parancsnok szervezett programot. Őt segítette Tánczos Noémi cserkész vezető, aki a Bogyó és Babóca csoport és a Vackor őrs közös foglalkozása, illetve a kiscserkészraj lelkigyakorlata után a gyermekeknek a húsvéti ünnepkör egyes mozzanatait is elmesélte papírszínház segítségével. Néhány éve már, hogy az óvodáskorú gyermeknek is rendeznek összejöveteleket, korábban nem volt ilyen lehetőség. Minél több irányból kap egy gyermek ingereket és érzi, hogy foglalkoznak vele, annál inkább gazdagabb lesz, tanul és fejlődik – hangsúlyozta a parancsnok. Kiemelte a cserkészek próbarendszerét és az ígérettételt, amellyel elkötelezik magukat arra, hogy igyekeznek követni a kitűzött célokat. A tartalmas programokat úgy állítottuk össze, hogy mozgás és ének is legyen benne. Reméljük sokakban megmaradnak a gondolatok, mozdulatok, szavak. A nap fontos mozzanata volt a közös ebéd, amely a bensőséges együttlétet erősítette – számolt be Schenk Angyalka, aki hálás volt az étel elkészítéséért Aponyi Gézának.

A nap második felvonásában Mátyás királyé volt a szerep. Kutasi Dániel cserkész személyében a lelkinapon résztvevők személyesen is találkozhattak Mátyás királlyal, aki kezdetben cserkész álruhában olvadt be a cserkészek közé. Csernay Bence felolvasásában meghallgattuk a Mátyás király és az igazmondó juhász mesét, amelyet papírszínház segítségével Tánczos Noémi és Lendvay Anna adtak elő. Ezt követően megtekintettük a magyar mesék és mondák mesefilmjéből Mátyás királlyá választását és megkoronázását. A mesefilm után Schenk Júlia vezetésével mindannyian megtanultuk Mátyás király mesefilmjének főcímdalát. Ismertetjük a dal szövegét:

„Magyar urak jőnek, Buda városába,

Vitéz, jó vajdájok János hívására,

Szépen összegyűlvén királyra szavazni,

Háromszor az égbe koronát feldobni.

 

Háromszor repült az korona az égbe,

Háromszor is szállt az Mátyás szép fejére.

Így lett az országnak jó vitéz vezére,

Így lett az magyarnak dicső fejedelme.

 

Milyen király volt Ő,

Íme bizonyságot,

Igaz tetteinek,

szép históriája.

https://www.youtube.com/watch?v=-GLFRTM6nW8

Nagyon hangulatos és örömteli pillanatok ragadták magukkal a jelenlévőket. Igazi reneszánsz kori hangulat teremtődött, így az ének betanulása után Mátyás király jelenlétében újra elénekeltük azt, aki ismételten egy újabb előadás keretében idézte fel számunkra Kinizsi Pállal való baráti kapcsolatát, akit Makra Árpád alakított. Kinizsi Báthory István erdélyi vajdával együtt 1479. október 13-án Kenyérmezőnél hatalmas győzelmet aratott a török sereg felett. 1481-ben Mátyás király a déli végek védelmével bízta meg, és 1482-ben Szendrőnél győzelmet aratott az ellenséges hadsereg felett. A történelmi tényeket újabb legendás Mátyás mesével támasztottuk alá, a sokunk által ismert Egyszer volt Budán kutyavásár mese megtekintésével. A mese jellegzetessége, hogy reneszánsz kori zenét hallunk a háttérben, amely hozzásegít átéreznünk milyen is lehetett Mátyás uralkodásának idején a budai vár hangulata. A szombati program záróakkordjaként minden jelenlévő megkapta a budapesti Magyarság Háza ajándékát a Mezzo – Visegrád memóriajátékát, amelyek közt megtalálható Mátyás király (1458-1490) személye is. Az közösségi alkalmat fotózással zártuk. A Tirolban működő magyar anyanyelvi oktatás részére is átadtuk a memóriajátékokat. Köztük az Innsbrucki Általános Vegyes Csoport, az Alsós és Felsős Gimnazista Csoport, az Imsti Általános Vegyes Csoport, a Kaltenbachi Általános Vegyes Csoport, a Wörgli Általános Vegyes Csoport tanulói számára is eljuttattuk a Magyarság Háza ajándékát!

A programsorozat utolsó napján nagyböjt 4. vasárnapján ifjúsági szentmisével indítottuk a napot, ahol az innsbrucki magyar egyházközség ifjúsága és a felnőttek közösen fejezhették ki örömüket, abban a szeretetközösségben, ahol gyermekek és szülők, barátok, ismerősök minden hónap második vasárnapján találkozhatnak a magyar szentmisék alkalmával egymással. A mostani alkalommal a harmadik ifjúsági szentmisére került sor. Az ifjúsági szentmisét Nagy György-Attila magyar lelkész tartotta. A szentmisén közreműködtek a cserkészvezetők, akik felolvasták az olvasmányt és a könyörgéseket. A plébános szentbeszédében az örömre helyezte a hangsúlyt, amelyet közösségeinkben valósággal kell megélnünk minden nehézség és emberi gyarlóság ellenére. Mindezek után került sor a szeretetvendégségre és a felnőtteknek tartott Mátyás előadásra. A felnőttek a Hagyaték sorozat részeként Az igazságos – Mátyás király emlékezete című dokumentumfilmet tekinthették meg. A dokumentumfilm levetítése után Cseh Csaba Kőrösi ösztöndíjas fókuszpontként Mátyás királlyá koronázásának 554. évfordulójára hívta fel a figyelmet, amelyre 1464. március 29-én került sor Székesfehérváron. Hangsúlyozta, hogy Mátyás személye ma is meghatározó a hétköznapok és a politika világában. Hozzá hasonlóan nekünk is feladatunk a haza védelme, a társadalmi igazságosság felkarolása, a kultúra és a tudomány művelése, a példás életvitel.

Végezetül szeretnénk megköszönni mindenkinek a közreműködését, akiknek segítségével megvalósulhatott ez a tartalmas hétvégi programsorozat. Köszönet Nagy György-Attila plébánosnak, Schenk Angyalka cserkészparancsnoknak, Wachsmuth Tünde egyházközségi elnöknek, a szeretetvendégséget készítő csapatnak, fotósoknak a sok munkát, előkészületet. Isten áldása kísérje őket életüknek minden napján! Kívánom, hogy a továbbiakban is ilyen odaadással és lelkesedéssel végezzék közösségi szolgálatukat a magyar diaszpóra javára.      

Fotók: Penk Tímea, Varga Bernadett