Még létezik, él a Magyar Katolikus Egyházközösség Nürnbergben!

/ Tóth-Pál Zoltán /
toth.pal.zoltan képe
Több mint két évtized után sajnálatos, hogy elveszítettük a Nürnbergi Magyar Katolikus Missziót, s benne a templomot, melyet 1998-ban szenteltek fel Jézus Szíve ünnepén. Azonban szeretnénk életjelet adni, megkondítani a harangot, hogy felhívjuk a Nürnbergi Magyar Katolikus Egyházközösségre a figyelmet segítő kezek reményében.
Stemper Ferenc atyaAz utolsó mise a misszióban.Az új kápolnában.Az első mise.

Igen, még létezünk! Sajnálatos, hogy Bereczki Béla atya, a Bambergi Püspökség által utolsóként hivatalban lévő papunk 2012 decemberében váratlanul elhunyt és így a helyi közösség pap nélkül maradt. A Magyar Katolikus Egyháznak nem állt módjában új papot delegálni a hazai paphiány miatt. Az űr jelentős, ami utána maradt, hiszen nem csupán Nürnberg, hanem Bamberg, Regensburg és Eichstätt is hozzá tartozott. A Bambergi Érsekség pap hiányában megszűntnek tekinti a Nürnbergi Magyar Katolikus Missziót.

Jelenleg Stemper Ferenc tisztelendő úr tartja a szentmiséket, akinek nagy hálával tartozunk szolgálatáért, hogy nyugdíjasként, idős kora ellenére 80 km-ről Nürnbergbe utazik kéthetente. Az atya bánáti sváb származású és magyarbarát lelkületű. Őt még Erdélyben Boldog Márton Áron szentelte fel 1962-ben. Az atya a mai nehéz időkben is kitartott a hívek mellett, buzdította, vigasztalta lelkünket. Kívánunk neki ez úton is sok erőt, egészséget!

Hasonlóképpen köszönjük a munkáját Dr Lipécz Józsefnek, egyházközösségünk elnökének, aki minden követ megmozgatott, hogy helyet találjon kicsiny, de lelkes gyülekezetünknek. Neki köszönhetően kaptunk helyet Langwasserben, a Caritas St. Josef Seniorenheim kápolnájában. Itt tartjuk minden vasárnap 11-órától a szentmiséket, illetve igeliturgiákat. Köszönet illeti a Gecző házaspárt, Ildikót és Sándort az igeliturgiák megtartásáért, és Zeutshel Nórát, kántornőnket szép régi, valamint ifjúsági egyházi énekek előadásáért, kíséretéért. Ugyanígy köszönet illeti összes lelkes hívünket és segítőnket.  

Nagy örömömre szolgál, hogy már az első mise alkalmával új arcokat fedezhettem fel a hívek között, várunk továbbra is mindenkit szeretettel!

Cím: Langwasser, a Caritas St. Josef Seniorenheim Giesbertsstraße 65.

Megközelíthető, az U1 Langwasser Süd végállomásától.

Deli Csanád Kőrösi Csoma Sándor Programos társam, aki Hannoverből jött nekem segíteni készítette az itt elérhető tudósítást.