Kiállítás Heilbronnban és Stuttgartban

Interaktív keresztút

/ Stermeczki András /
stermeczki.andras képe
Holzhausen után a Württembergi Magyar Protestáns Gyülekezet tagjai számára is látható és formálható volt az az interaktív keresztút, amit a Magyarországi Evangélikus Egyház Gyülekezeti és Missziós Osztálya (GYÜMI) szerkesztett és bocsájtott rendelkezésünkre
passiópassiópassiópassió

Mit jelent számunkra a PASSIÓ, ha egyáltalán értjük a szó jelentését? A tudatlan és felületes szemlélő elsőre talán egy kedvelt időtöltésre gondolna, de egyáltalán nem erről van szó. Ellenkezőleg. A passió súlyos és nyomorúságos érzéseket mutat meg, melynek ma is kemény és bennünket is érintő üzenete van. A szó egyszer és mindenkorra Jézus szenvedéstörténetét jelenti. Azt mutatja meg, hogy mi mindenen kellett keresztülmennie az Emberfiának, mielőtt ártatlanul életét adja az emberekért a Golgota keresztjén. Noha ez egy történelmi tény, de mégis mindmáig a bűnös embert jellemző és jövőjét meghatározó cselekedetről van szó. Hogy ez így van, arra bizonyíték ez az interaktív keresztút is, hiszen a résztvevők maguk is cselekedtek. Azaz a kiállítás állomásai (stációk) úgy voltak megszerkesztve, hogy kinek-kinek ott nem csupán gondolkodni, de véleményt formálni, választani és adott esetben cselekvő módon dönteni kellett. Te kit választanál? Jézust vagy Barabbást? Elengednéd vagy megfeszítenéd? Helyezd a követ abba a serpenyőbe. Milyen imakérésed van? Írd a kis papírra és dobd a ládába!... Nagypénteken Heilbronnban az istentisztelet után volt végigjárható a tizenkét állomás, Stuttgartban pedig húsvét ünnepén. Az utolsó stáción egy kiszáradt és művészien megfaragott körtefa törzse volt látható Gyimesfelsőlokról, amely a kereszten szenvedő Krisztust ábrázolta. Csodálatos módon a következő évben ez a kiszáradt körtefa kihajtott, leveleket és gyümölcsöt hozott. Ez a csoda ma sem más mint húsvét, a feltámadás és az élet csodája! A résztvevők többsége szimbolikusan egy-egy levelet ragaszthattak egy ágas fára, melyen erre a kérésre adtak választ: mit jelent számodra Jézus személye? Ezt követően egy megrázó rövidfilmmel zárult az alkalom: Honnan veszed a bátorságot? – címmel.