Istentisztelet Augsburgban

/ Marton Krisztián /
marton.krisztian képe
Január 14-én újévi istentiszteletet tartottunk Augsburgban. A gyülekezet felkért, hogy szolgáljak közöttük, én pedig ösztöndíjasként, örömmel vállaltam a feladatot. Tudni kell, hogy 2017-ben Augsburgban havi egy istentisztelet volt, de ez év januárjától kezdve már havi két istentiszteletet tartanak, ami azt jelenti, hogy erősödik és él a gyülekezet. Hála a Mindenható Istenünknek ezért a csodáért!

Az istentiszteleten Varjas Zsolt köszöntötte a testvéreket és Török István olvasta az Igét, illetve övé volt az imádkozás szolgálata. Az alkalom fő igéjét (textusát) az Efezusbeliekhez írt levél 6,10-20 verseiből hallhattuk, és a Lélek fegyverzetéről szólt az igehirdetés: arról, hogy azt a fegyverzetet kell felvennünk, amit az Isten ad számunkra, és nem ahhoz kell görcsösen ragaszkodni, amit eddig a magunkénak gondoltunk és ami csak így-úgy működött. Az alkalom áldott volt, mert nemcsak együtt énekeltünk, de együtt imádkoztunk is, és ebben az imádságban tényleg együtt álltunk Isten színe elé. Rendkívül hálás vagyok ezért a szolgálatért, ezekért az áldott emberekért. Nem is zárhattuk volna szebben ezt az alkalmat mással, mint közös kávézással, illetve egy apró szeretetvendégséggel. Mert hiszen, miután a lélek jól lakik Isten Igéjével, azután következhet a test jóllakása is. Áldás legyen az augsburgi gyülekezeten, ezt kérem a Fenséges Úrtól!