Cserkész élet Hollandiában

/ Pacsura Dávid István /
pacsura.david.istvan képe
Türelmesnek, segítőkésznek maradni a nehezebb pillanatokban, szeretettel fordulni egymás felé, amikor feszültséggel teli a levegő. Ez az, ami a cserkészetet azzá teszi, ami. És ez nem egy online megosztható tartalom.

Már egy ideje otthonainkba zárkóztunk, az iskolák is zárva tartanak, nemsokára kezdődik a májusi szünet is. Hosszú hetek állnak mögöttünk és még előttünk is. Tele kihívásokkal, megoldandó nehézségekkel. Természetesen nem szerettük volna, hogy a gyerekek úgy érezzék, hogy a cserkészet eltűnt az életükből, sőt! Tudjuk, hogy rengeteg fejlesztő és szórakoztató programot kínálnak az online felületek, és talán bennetek is felmerült, vajon a cserkészet tud, vagy akar-e csatlakozni ezen irányvonalhoz. Természetesen, ha valaki rákeres, találhat a cserkészettel kapcsolatos játékokat, kvízeket, de ezek inkább csak egyszerű szórakoztató feladatok. A cserkészet nevelési metodikája a személyes, megélt élményen, és a példamutatáson alapul. Minden jó szándékunk mellett sem tartottuk lehetségesnek, hogy ezt a fajta tapasztalást online fórumon megélhető élményként átadhassuk. Ellenben komolyan gondolkodtunk olyan játékokon, vetélkedőkön, és kreatív feladatokon, tevékenységeken, amit a gyerekek szabadidejükben hasznos időtöltésként elvégezhetnek.

Úgy gondoljuk, hogy most állnak szemben az egyik legnagyobb kihívásukkal. Mindazt a szeretetet, törődést, és odafigyelést amit számukra biztosítottunk, át kell ültessék a hétköznapokba. Többen tudhatjuk, hogy valójában a foglalkozásokon csak megtanulják, mit jelent cserkészkedni. A valódi munka a hétköznapok kihívásaiban rejlik. Türelmesnek, segítőkésznek maradni a nehezebb pillanatokban, szeretettel fordulni egymás felé, amikor feszültséggel teli a levegő. Ez az, ami a cserkészetet azzá teszi, ami. És ez nem egy online megosztható tartalom.

A hollandiai 70. sz. Attila cserkészcsapat mindennapjai is erősen megváltoztak az Európát sújtó járvány helyzet miatt. Cserkész testvéreinkkel mindig a közös munka és a felhőtlen jókedv kohéziós ereje formált minket egybe, így lettünk egy csapat, így lettünk a 70-es sz. Attila Cscs. A közös munka és az ebből eredő jókedv lehetőségei mostanság igen csak ritkultak. Cserkészekről lévén szó kerestük, és más, környező csapatokkal együtt jelenleg is azon munkálkodunk, hogy közösségünket egybe tartsuk, a csapat csapat maradjon. Törni kezdtük magunkat, hogy az online világ kínálta lehetőségeket kiaknázva meglépjük-e azt az elsőre igen ellenmondásos lépést, hogy online cserkészkedjünk, hiszen azt mindenki tudja: a cserkész nem online.

De mi mégis az elmúlt időszakot arra használtuk, hogy egy olyan felületet hozzunk létre, ahol minden cserkész korosztály tud számára hasznos vagy szórakoztató dolgot művelni. Csapatvezetőink hivatásából fakadóan az informatikai tudás-háttér nem jelenthetett problémát, cserkész ismeretanyagaink pedig eleve adottak voltak. Készítettünk tehát egy oldalt, ahol a gyerekeknek feladatokat tudunk kiadni és vissza is tudják küldeni a megfejtéseket, az elkészült műveket. Ennek használatához mindenki kapott egy regisztrációs emailt, gyermekenként. A feladatok nem kötelező jellegűek, mindenki a saját lehetőségei, kedve vagy éppen tempója szerint csinálhatja. Ezek egyszerű rajz-, olvasás-, rovásírás,-olvasás , csomózás, faragás, hímzés, találós kérdés, szólás-mondás feladatok. Ezzel szeretnénk a gyerekek számára a cserkésztudást bővíteni, a meglévőt megőrizni és a további fejlődést biztosítani.

Biztosan tudjuk, hogy eleinte egy kis segítségre lesz szükségük a gyerekeknek a program használatához, nyomtatáshoz, illetve a megoldások feltöltéséhez, de ezek is kompetenciák, gyakorlással megtanulható, elsajátítható; még ha ez olyan természetes is lehet egy mai fiatalnak. Természetesen minden észrevételt szívesen fogadunk a használóktól, sőt szeretnénk ha segítenének a visszajelzéseikkel a további fejlesztésben és a feladatok jellegének, mennyiségének a meghatározásában is. Szerettük volna a cserkészmozgalom által felhalmozott tudást, legalább is annak egy kis részét nem felejteni hagyni, és így hasznos és tartalmas elfoglaltságot biztosítani ezekben az időkben. Hiszünk a kezdeményezésünk létjogosultságában, hasznosságában, valamint abban,hogy ez egyfajta segítséget jelenthet a szülők számára is. Azonban leszögezném, hogy ez a személyes megtapasztaláson alapuló élményszerzést, cserkészetet nem helyettesíti. Kiegészíti.

 
Jó munkát!
 
70. sz. Attila cscs.