Bibliaórák Hollandiában

Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve...

/ Némethné Scherman Piroska Mária /
nemethne.scherman.piroska képe
A Hágai Magyar Református Gyülekezet régi vágya és álma valósult meg, amikor októberben, két városban is elindultak, "Útkeresés, növekedés" címmel, a bibliaórák.
RotterdamMásodik bibliaóra RotterdambanRotterdamElső rotterdami bibliaóra

Dr. Tóth Miklós a hágai gyülekezet lelkipásztora és Csanády Ágnes a gyülekezet lelkésze, gondnoka és egyben motorja, egyhangúlag adtak hangot örömüknek, a bibliakörök újbóli megalakulása felett, mert, ahogy elmondták, korábban mindketten próbálkoztak imacsoportok létrehozásával, ami hosszabb-rövidebb idő után abbamaradt.  

Ez az alkalom a hagyományos értelembe vett bibliaóra keretein túl, egyfajta szobaegyetem jelleggel, havonta egy-egy témát jár körül, a keresztyén hittel, valamint annak gyakorlati megvalósításával, kapcsolatban. Az alkalmakat egy-egy gyülekezeti tag otthonában tartjuk. A Biblia fényénél adott témáról együtt gondolkodva, egymás hite által épülve, szellemileg-lelkileg felfrissülve, megerősödve mehetnek tovább a közösség tagjai a mindennapokba. Az ilyen alkalmak lehetőséget nyújtanak a személyes kapcsolatok kialakításához, egymás megismeréséhez, ami a gyülekezetek életének, a közösség megélésének elengedhetetlen része. Erre külföldön, egy másik kultúrába érkezve, idegen nyelvi közegben még nagyobb szükség van.

Múlt pénteken került sor a harmadik összejövetelre, Rotterdamban, ahova többségében frissen kivándorolt magyarok érkeztek, így alkalom adódott a kölcsönös tapasztalatcserére. A vendéglátónk viszont már tíz éve él Hollandiában, így ő hasznos információkkal tudott szolgálni. Az alkalmat egy bizalomfejlesztő, élménypedagógiai játékkal indítottuk. Egy görög amforát kellett rajzolni, de ezt senki nem tudta előre, csak az instrukciók alapján, amit hallottak, kellett elkészíteni a rajzot. Nagyon izgalmas volt, hogy kiből milyen hatást váltott ki ez a fajta kihívás. Az alkalom témája, Illés próféta példáján elindulva, az volt, hogyan vannak az ember életében a nagyon boldog és a nagyon szomorú pillanatok, időszakok egymáshoz képest. Csodálatos volt látni, ahogy mindenki a saját élethelyzetében talált kapcsolódást a témához és így tudta megosztani gondolatait a többiekkel. A cserépedény pedig, amit rajzoltunk, egy bibliai kép. Magát az embert szimbolizálja, akit a Teremtő a saját elképzelése szerint formál. Az alkotás folyamata nem mindig a legkellemesebb, de ha bízunk Istenben, tudhatjuk, hogy csodálatosat fog alkotni. Elmenőben az ajtóban állva, még hosszasan beszélgettünk. Senkinek nem akaródzott elindulni. Egy fiatal lány meg is jegyezte, ez olyan magyar szokás, majd búcsúzáskor hozzátette, milyen jó volt magyarul beszélgetni!

A következő alkalom Hágában lesz november 30-án. Másik Bibliacsoporttal, ugyanaz a téma. Vajon ott milyen találkozások, beszélgetések és élmények várják majd az odaérkezőket?