Trianoni megemlékezés a világ egyik legtávolabbi magyar diaszpórájában

/ Soós-Nagy Adél /
soos.nagy.adel képe
Az újonnan megépült Nemzeti Összetartozás Templomában megemlékezést tartottunk Trianon 100. évfordulója alkalmából június 4-én, a nemzeti összetartozás napján az ausztráliai Marsdenben.
ÖsszetartozunkNemzeti Összetartozás Temploma - Ausztrália, MardsenEmléktábla a Nemzeti Összetartozás TemplománálTrianon 1920-2020

A tragikus eseményekre, Magyarország 100 évvel ezelőtti feldarabolására emlékezve Balogh Sándor,  a brisbane-i Magyar Kulturális és Jóléti Egyesület képviselője nyitotta meg a műsort. A megnyitó után Kovács Krisztina Boglárka felolvasásában hallgattuk meg az Összetartozás Törvényét, amely kimondja, hogy „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek”. Róth Eszter, a Szivárvány Gold Coast-i Magyar Iskola Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasának előadásában ukulelével kísérve felcsendült a Magyarország című dal.

Ezt követően élő közvetítésünket átkapcsoltuk Budapestre, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága székhelyére, ahonnan Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár úr tartott nekünk köszöntőt.

A megemlékezés egyik különlegessége, hogy az ötéves Kékesi Sophia éppen ezen a napon ünnepelte születésnapját, és gyönyörűen, népviseleti ruhában adta elő Pósa Lajos: Magyar vagyok című versét.

Mikola István nagykövet úr videóüzenete következett Canberrából, amelyben a magyar nép megújulására hívta fel a figyelmet az önazonosság-tudatunk megélése, a szeretet elmélyülése, a családok segítése, óvása, valamint a hit ápolása és az optimista jövőbe tekintés által.

Ott, ahol zúg az a négy folyó – klarinéton varázsolt el bennünket Bozsik Tamás, a Gold Coast-i Nyugdíjas Klub elnöke. Ezután Sipos Ika, az Ausztráliai Magyar Szövetség elnöke gondolatait hallhattuk a nemzeti összetartozásról: „Legyünk egyek! Olyan egyek, mint valamikor, szét nem szakított kerek kis hazánkban. Legyünk egyek gondolatban, imádságban és szeretetben egymás felé ezen a szomorú, kerek évfordulón”.

Reményik Sándor: Nem nyugszunk bele című versét Horváth Gyöngyi, a Gold Coast-i Magyar Iskola alapítója és vezetője szavalta el, majd Kerekes Samu, a Gold Coast-i Magyar Egyesület elnöke gondolatait verses formában összefoglalva emlékezett meg Trianonról.

A Kőrösi Csoma Sándor Program két ösztöndíjasa videóban üzent: Tobak Zsófia és Zsuppán Klaudia verssel és énekkel emlékeztek meg Trianonról, erősítve ezzel is az összetartozást.

Jómagam, a Brisbane-i Magyar Iskola Kőrösi Csoma Sándor ösztöndíjasaként Babits Mihály: Áldás a magyarra című versét szavaltam el. A megemlékezés hátralevő részében a templom építéséről tekintettünk meg egy videót, ahol a Nélküled című dal hangzott el Kuchárné Balázs Éva előadásában. A templom alapkőletételére 2018 júniusában került sor, az építésért köszönetet és beszédet mondott Dr. Kovács Lőrinc lelkipásztor, tiszteletbeli konzul.

Az Örökségünk Dal 2015-ben készült a paksi Örökségünk Mozgalom felkérésére: a dallal Vladucz Zoltán operatőr és a brisbane-i Napsugár Kórus a legnívósabb produkció különdíját nyerte el. 

A következőkben a Trianon 1920-2020 emléktábla felavatására került sor, amelyet a queenslandi magyar szervezetek állítottak. Az emléktáblánál méltóképpen fejet hajthattunk Trianon 100. évfordulója előtt. Sipos Ika elszavalta  Reményik Sándor: Eredj, ha tudsz című versét, ezután Dr. Kovács Lőrinc kérte Isten áldását hazánkra és a magyarságra. Végül gyertyafénynél közösen elénekeltük a székely és a magyar himnuszt.

A műsort a San Star Studio munkatársai, Vladucz Zoltán és Ködöböcz Béla közvetítették, konferált Kovács Gertrúd. A járványügyi helyzetre való tekintettel zártkörű, 20 fő alatti résztvevővel emlékeztünk. De kicsi a világ, szokták mondani, és ez most is bebizonyosodott. Itt, a világ másik felén, ebben a kis templomban is találkoztam valakivel, Ködöböcz Bélával, akinek a szülővárosa ugyanaz, mint nekem: Győr.