Továbbképzés magyarnyelv-tanároknak São Pauló-ban

A magyar mint idegen nyelv

/ Darabos Eszter /
darabos.eszter képe
2017. október 19-21. között MagyarOK módszertani workshopra került sor, melyet a Brazíliában működő magyar mint idegennyelv tanárok számára hirdettek meg. A workshhopot dr. Pelcz Katalin, a PTE ÁOK NOK munkatársa, a MagyarOK tankönyvcsalád társszerzője, a modellalapú oktatás egyik kidolgozója tartotta.
WorkshopWorkshopWorkshopWorkshop

A São Pauló-i Egyetemen működő magyar nyelv és kultúra tanfolyam szervezésében lehetőség nyílt három napon keresztül elmerülni a magyar nyelv tanításának nehézségeiben, módszertanában, valamint minden felmerülő kérdésében. A továbbképzést, mely 12 tanóra módszertani workshopot tartalmazott, dr. Pelcz Katalin, a Pécsi Tudományegyetemen működő Nemzetközi Oktatási Központ magyar programjának vezetője tartotta. A nagy érdeklődést mutatja, hogy három intenzív napon keresztül a környék magyar mint idegen nyelv tanárai nagy számban jelentek meg. A tizenkét tanárból legtöbben São Pauló-ból, de más államokból is érkeztek.                

Mind az elméleti, mind a gyakorlati képzés nagyban előmozdította a magyar nyelv tanításának eredményességét. Sokat tanultunk dr. Pelcz Katalintól, aki a képzés alatt hihetetlen energiával vont be minket a modellalapú oktatási módszer alaptechnikáiba.

A tanórák bemutatásában az USP (Universidade de São Paulo) kurzus diákjai működtek közre, akik 2015 óta tanulnak az egyetemen Kóbori Sarolta (a vele készített interjú itt található: https://www.korosiprogram.hu/galeria/videok/magyarul-tanulnak-sao-pauloban) óráin, a Magyar Nemzeti Bank PADA alapítványának jóvoltából. Az eredményes workshopot lezárva a tanárok és az USP kari vezetése indítványozta, hogy jövőre is folytatódjon a program.