A tiroli magyar diákok találkozása Mátyás királlyal

Meghalt Mátyás oda az igazság?

/ Cseh Csaba /
cseh.csaba képe
Az innsbrucki magyar diákok közelebbről is megismerhették Hunyadi Mátyás személyét, életében bekövetkezett váratlan fordulatokat, az 1458-as királlyá választásának és az 1464. március 29-én, Székesfehérváron történt megkoronázásának körülményeit.
Az Innsbrucki Felső Gimnazista CsoportCsoportmunka 1. Csoportmunka 2.

Március második hétvégéjén Innsbruckban egy háromnapos program keretében a Mátyás király Emlékév kapcsán megemlékeztünk az igazságos és bölcs magyar királyunkról, aki 575 évvel ezelőtt Kolozsváron született és Hunyadi Mátyásként látta meg a napvilágot.

A program első felvonásaként a Tiroli Magyar Anyanyelvi Oktatás Alsós és Felsős Gimnazista Csoportjának tanulói ismerhették meg Hunyadi Mátyás személyét, gyermekkorát, királlyá választásának és megkoronázásának körülményeit. Antalóczy Izabella magyar pedagógus példás és minden elismerést megérdemlő munkát végez mindkét csoportban a magyar oktatást illetően. Az ő közreműködésével az alsós gimnazista csoporttal megtekintettük a magyar történelmi arcképcsarnok rövid dokumentumfilmjét Mátyás királyról és uralkodásának hatásairól. Ezután a Mátyás király és a kolozsvári bíró mesefilmet néztünk meg. Majd a csoportos beszélgetésben kiemeltük Mátyás személyiségvonásait, hogy hogyan uralkodott, hogyan viszonyult a néphez, az ország ügyeihez, hogyan szilárdította meg hatalmát és védelmezte az országot a török expanzióval szemben. A felsős gimnazista csoport tagjai úgyszintén a Hagyaték sorozat részeként Az igazságos – Mátyás király emlékezete című dokumentumfilmet tekintette meg. Mindkét csoport az előadások alkalmával fotók segítségével megtekinthették a budai és a visegrádi várat, amelyet a magyar királyok életük során birtokoltak. Hunyadi Jánosnak a fiát Mátyást, mint államférfit és politikust, hős hadvezért állítottuk az óránk középpontjába, aki megkoronázása után uralkodásának idején a kultúra és a tudomány pártfogójaként is ismert volt. A rövid csoportbeszélgetések után csoportfeladatokra került sor, ahol a diákok feladatként Mátyás király személyének pozitív vonásai alapján megfogalmazhatták, hogy képzelik el a ma jó vezető személyét, milyen személyi karakterre van és lenne szükség. A két csoportra felosztott diákok a következő tulajdonságokat emelték ki. Szerintük inkább vezetőre van szükség és nem csak főnökre, mivel a vezető tanít, a főnök meg irányít. Továbbá fontos, hogy művelt, nyitott, önzetlen, kapcsolatteremtő legyen, a kölcsönös tisztelet jellemezze, döntéseiben legyen igazságos és becsületes. Hivatásának terültén legyen céltudatos és minden körülmény közepette lehessen rá számítani, mint a bizalom emberére. A másik feladat egy aktuális helyzet leírása volt, ahol Mátyás a mai körülmények között kell, hogy döntést hozzon. A diákok örömmel vágtak bele a feladatnak, amelynek eredményeként két érdekes történet is született. A fiatalok fantáziájának köszönhetően akár valóságos eseményként is könnyen el tudnánk képzelni a következő történetet.

Mátyás király a felséges titkosügynök

„Napjainkban történt. A brit szigeteken él egy Mátyás nevű herceg, más néven Prince Matthew. A fiatal herceg kötelességei mellett más dolgokra is szívesen szentelte idejét, hiszen szabadidejében titkos ügynökként járta Anglia utcáit. A célja ezzel az volt, hogy megismerje hogyan és milyen nehézségekkel éli a nép mindennapjait.

Egy nap amikor az utcákat járta fülébe jutott a hír, hogy Anglia legnagyobb árvaházát készülnek bezárni a helyére pedig egy ultramodern bevásárlóközpontot akarnak építeni. Ez a hír nagyon szíven találta és érzékenyen érintette, mivel korábban volt alkalma egy látogatás keretében felkeresni az árvaházat. Tudta jól, hogy az ott lakó gyermekek egy családként szeretik egymást, így szörnyűnek találta, hogy az intézet bezárása után ki tudja Anglia mely részeibe fogják küldeni őket. Szívtelennek vélte, hogy tucatnyi gyermek otthonát készülnek elvenni egy újabb bevásárlóközpontért.

A hazafelé vezető úton azon tanakodott, hogyan tudná megmenteni az árvák otthonát. Végül arra a döntésre jutott, hogy felvásárolja az árvák otthonát, sőt egy nagyobb pénzösszeget fog ajándékozni a felújítására. Mindezt névtelen vásárlóként hajtotta végre. A gyermekek otthona megmenekült és örökké hálásak voltak a névtelen jótevőjüknek.”

Mese ez a történet, de ahogyan Mátyás király, úgy korunk embere is sokszor nagylelkűen adakozik a szegények felkarolását támogatva. Érdekes, hogy a különböző helyzetekben élő iskolás gyermekek is milyen valóságosan érzékelik a jótettek súlyát, az igazságot és az igazságtalanságot, a küzdelmet a jó cél elérése érdekében, amelyért ők is szívesen hoznak áldozatokat. Az órák végén mindkét gimnazista csoport a budapesti Magyarság Háza ajándékaként megkapta a Mezzo – Visegrád memóriajátékát, amelyek közt megtalálható Mátyás király (1458-1490) személye is. A fiatalok nagyon örültek a rendhagyó magyar órának, a rövid dokumentumfilmeknek, meséknek és a memóriajátéknak egyaránt. Egyben a Mátyás rajzpályázatra is felhívtuk a jelenlevők figyelmét, hiszen a nyertesek egynapos visegrádi kiránduláson vehetnek részt, ahol megtekinthetik a királyi palotát és a Mátyás Király Múzeumot. Biztos vagyok benne, hogy Mátyás király személye közelebb került a diákokhoz a már meglévő történelmi és irodalmi tudásuk felfrissítésével, kiegészítésével. Az emlékév méltán tiszteleg Mátyás király személye előtt, aki mindmáig nemzeti kapaszkodónk lehet a válságos időkben. Olyan időkben, ahol nemzeti önazonosságunkat távol a magyar földtől és hazától mégis szívvel, lélekkel magyarként akarjuk megélni. Ezért hála és köszönet mindenkinek, szülőknek, tanároknak és tanulóknak, akik fáradtságos munkájuk és közreműködésük által édes magyar anyanyelvünk munkálói. Mátyás országa ma is büszke nemzetére, amely a történelem színpadán generációkon át küzdelmes harcok árán is megmaradt magyarnak, gondolkodónak és cselekvőnek.