Szent Mártonra irányult a figyelmünk Bécsben a Pázmáneumban

/ Varga Gabriella /
varga.gabriella képe
A Collegium Pázmáneum, a Dombó Production és a Kőrösi Csoma Sándor Program közös szervezésében november 10-én az 1700 éve született Tours-i püspökről, Savaria szentjéről, Szent Mártonról emlékeztünk meg Bécsben a Pázmáneumban. A jubileumi emlékév programsorozatához kapcsolódó rendezvény szentmisével kezdődött, amelyet Varga János rektor mutatott be és amelyen a Dombó Dániel karnagy vezette Cantus Arcis Kórus is közreműködött, majd a résztvevők a Szent Márton élete és liturgiája című előadáson kerültek közelebb Európa egyik legismertebb és legkedveltebb szentjének egyszerűségen, szerénységen, jólelkűségen, önfeledt felebaráti szereteten, szolgálatkészségen, a betegek és a szegények iránti részvéten, mélységes alázaton alapuló példás életútjának megismeréséhez.
Mise Szent Márton tiszteletére Bécsben a Pázmáneumban, november 10-én. Fotó: Kalló ZoltánDombó Dániel karnagy és a Cantus Arcis Kórus tagjai a szentmisén. Fotó: Kalló ZoltánDombó Dániel Szent Márton liturgiájáról tartott előadást. Fotó: Kalló ZoltánA Cantus Arcis Kórus a Szent Márton-esten. Fotó: Kallós Zoltán

Krisztus bőven elhalmoz minket szépséggel, jósággal, örömmel. Legyünk hozzá hűségesek, az ő nevében tegyük a jót, hogy ezáltal bennünket is a jobbjára állíthasson. Ezzel a lelkülettel tiszteljük továbbra is Szent Mártont – emelte ki szentbeszédében Varga János rektor. Hozzátette: nem befejezni, lezárni akarjuk ezt az évet, hanem továbbvinni, másokkal is megismertetni mindazt, amit Szent Márton alakja jelent a számunkra. Ő segít és tanít minket arra, hogy Krisztus minden értelmet meghaladó szeretetét befogadjuk és megvalósítsuk – mutatott rá a szentmise főcelebránsa és szónoka. Varga János ezekkel a szavakkal fejezte be a szentmisét: „Istenünk, add meg nekünk, akik az egység szentségével megerősödtünk, hogy mindenben tökéletesen egyetértsünk akaratoddal, és amint Szent Márton püspök egészen átadta magát tenéked, úgy mi is joggal dicsekedhessünk azzal, hogy a tieid vagyunk.”

A szentmisét követő előadás bevezetésében áttekintettük Szent Márton életét és azt, hogy miként őrzi és tiszteli őt ma az emlékezet. Szóltunk a születésének 1700. évfordulója alkalmából Magyarország Kormánya által a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és Szombathely város kezdeményezésére meghirdetett jubileumi emlékévről, melynek célja volt, hogy Szent Márton személyiségét és lelkiségét közelebb vigye az emberekhez.

Elhangzott: az emlékév a Pannonhalmi Főapátságban 2015. november 11-én, Szent Márton Napján nyílt meg Közösségben vagyunk! mottóval, ami azt jelezte, hogy a programok a párbeszédet és a közösségek találkozását kívánták elősegíteni. A Szombathelyi Egyházmegye és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által szervezett jubileumi év mottója Felemelő szeretet! volt, ami egyrészt utalt Szent Márton alázatos gondolkodásmódjára, karitatív munkájára, másrészt kapcsolódott a Ferenc pápa által meghirdetett irgalmasság szentévéhez. A jubileumi évben tematikus lelkigyakorlatok, ismeretterjesztő előadások, zarándoklatok, kiállítások, koncertek és egy sor más program állította a figyelem középpontjába a példás életű szentet.

 

A jubileumi év imádságának elhangzása után Dombó Dániel karnagy Szent Márton liturgiájáról foglalta össze a legfontosabb ismereteket. Elmondta: annak magyarországi liturgikus tisztelete egyidős a hazai kereszténységgel. „A X. század végén Márton az egyház egyetemesen tisztelt szentjei közé tartozott, akinek zsolozsmája és miseszövegei már ekkor több évszázados hagyományra tekintettek vissza. Az ezredforduló táján átvett liturgiával az egykori Pannónia azonban nemcsak a szent hitvallót ünnepelte, hanem Savaria szülöttét és az ország patrónusát” – fogalmazott Dombó Dániel. Előadását a tőle megszokott módon énektanítással színesítette, amit ezúttal is hálásan fogadott a közönség, miként a Cantus Arcis Kórus énekét is.

Műsor után a forralt bor már a tél közeledtét vetítette előre, és ezt odakint az időjárás sem cáfolta meg. Remélhetőleg ez nem tartja vissza a bécsi magyarokat s abban a Pázmáneum törzsközönségét, hogy az intézet falai között esedékes legközelebbi rendezvényre, a magyar szórvány napi estre is eljöjjenek november 16-án.

Fotók: Kalló Zoltán