Ökumenikus megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából Bécsben

/ Miklós Tünde /
miklos.tunde képe
Ökumenikus megemlékezésre került sor 2016. október 23-án, vasárnap délután fél ötkor a Bécs-Belvárosi Református Templomban, melyet az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából szervezett közösen az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet, a Bécsi Magyar Római Katolikus Egyházközség, valamint az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat.
Mag. D. Fónyad Pál evangélikus lelkész, nt. Karvansky Mónika református lelkipásztor, Simon Ferenc esperes Simon Ferenc atyaKiállítás, amely ’56-os kordokumentumokból álltAusztriai református és evangélikus egyházak vezetőinek 1956. november 17-én, a magyar menekültekhez íródott levél

2016. október 23– án, vasárnap délután fél ötre megtelt a bécsi belvárosi református templom, nagyon sokan érkeztek, hogy közösen emlékezzenek az ’56-os eseményekre, hősökre.

Kodály Zoltán Preludium című művére bevonultak a megemlékezés celebrálói: Simon Ferenc katolikus esperes, főlelkész, Mag. D. Fónyad Pál nyug. evangélikus lelkész, valamint nt. Karvansky Mónika református lelkipásztor. Ezután a Csitári hegyek alatt című népdal egy feldolgozását hallgathattuk meg Fischer Anna tolmácsolásában.

Karvansky Mónika református lelkipásztor köszöntötte a vendégeket: Dr. Perényi János nagykövetet, Molnár Máriát a Collegium Hungaricum igazgató asszonyát, Dr. Bertényi Ivánt, a CH igazgatóhelyettesét, a bécsi magyar szervezetek jelen lévő vezetőit és tagjait, Handl György orgonaművészt, Fischer Anna operaénekest, Zádory Édua valamint Pálfi Orsolya hegedűművészeket, a Liszt Ferenc Kórust és vezetőjét, Simon Lévay Márta karnagyot, az egyházak híveit, a szolgatársait, Simon Ferenc katolikus főlelkészt és Fónyad Pál evangélikus lelkészt, valamint megkülönböztetett tisztelettel köszöntötte a megjelent ’56-os magyarokat.

Mag. D. Fónyad Pál evangélikus lelkész a 90. zsoltár 1-2, 13-17 verseit olvasta fel, majd J. Ch. Bach Andante Esz-Dúr Duettje következett. Ezt követően Simon Ferenc esperes úr bevezetőjében elmondta, hogy bár az ’56-os forradalom néhány nap alatt lezajlott, a hatása, a hozadéka még ma is érezhető.

Mag. D. Fónyad Pál vezetésével bűnvallásra és feloldozásra került sor. A jelen lévő hívek kifejezésre juttatták, hogy szükségük van isten bűnbocsátó kegyelmére. Közben a Liszt Ferenc Kórus elénekelte a Kyrie eleison-t, majd dicsőítő énekek hangzottak el.

A Filippi levél 4, 6-9. verseinek felolvasása után Simon Ferenc esperes igehirdetésében a béke fontosságáról beszélt. Elmondta, hogy a forradalmat leverték ugyan, de örülhetünk, mert megmutatta, hogy nem tudják elnyomni a szabadság ösztönét, amely mélyen bele van gyökerezve a magyarokba. „Az igazság szabaddá tesz benneteket…”- tolmácsolta Jézus szavait, és kiemelte, hogy törekedni kell a békére, ám az csak párbeszéddel érhető el, és éppolyan fontos a lélek békéje, mint az emberek, népek közötti béke eszménye. 1956-ban az osztrákok példát mutattak testvériségből, amikor befogadták a magyarokat, így értük gyúltak a gyertyák, valamint az ’56-os hősökért, és az ő leszármazottjaikért.

Az igehirdetés után a Liszt Ferenc Kórus énekelt, majd a jelenlévők Karvansky Mónika református lelkipásztor vezetésével közösen mondták el a Mi Atyánkot. Fónyad Pál kérésére a hívek a béke jelével köszöntötték egymást, majd mindhárom gyülekezet vezetője elmondta az áldást.

A Collegium Hungaricum igazgatónője, Molnár Mária felhívta a vendégek figyelmét a gyülekezeti teremben lévő kiállításra, amely ’56-os kordokumentumokból állt, majd felolvasta az ausztriai református és evangélikus egyházak vezetőinek 1956. november 17-én, a magyar menekültekhez íródott levelét. A megemlékezésen jelen volt nt. Soós Mihály, ’56-os református lelkipásztor, akinek nagyon nagy része volt abban az elmúlt hatvan évben, hogy a bécsi magyar református gyülekezet nemcsak megmaradt, hanem folyamatosan bővült is.

Az ökumenikus megemlékezés zárásaként az egybegyűltek közösen énekelték a Liszt Ferenc Kórussal a Székely és a Magyar Himnuszt. Az ausztriai magyarok ünnepi megemlékezése 19 órától tovább folytatódott a Theater Akzentben.