Nemzeti ünnep Perthben az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc emlékére

Magyar Nemzeti Nap Skóciában

/ Marton Anikó /
marton.aniko képe
A 171 éve indult magyar forradalom és szabadságharc emléknapja a világ minden pontján összehozza a magyarokat, hogy megemlékezzenek azokról a hősökről, akik életüket adták a magyar szabadságért.
Magyar Nemzeti Nap SkóciábanMagyar Nemzeti Nap SkóciábanMagyar Nemzeti Nap SkóciábanMagyar Nemzeti Nap Skóciában

Nemzeti ünnepünk alkalmából nemcsak kívül, de lelkünkben is ünneplőbe öltözünk, összejövünk és visszatekintünk a múltba, álmodjuk a jövőt. Értékeinket és történelmünket továbbadva magyarázzuk gyermekeinknek, mit jelent a márciusi ifjak eszméje, mely elindított egy olyan eseményt, amely azóta is meghatározza szuverenitásunkat és biztonságunkat, s mindemellett kultúránkat.

Mindezen események és történelmi értékek a skóciai magyarok körében is mély jelentéssel bírnak, hiszen immár 24. éve gyűlnek össze a nemzeti ünnep alkalmával, hogy megemlékezzenek az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc eseményeiről és fejet hajtsanak bátor elődeik előtt. A magyarok, éljenek bár diaszpórában vagy az anyaországban, ugyanazon értékrendet képviselik, melyet elődeik hagytak rájuk. De talán még szívet szorongatóbb és nagyobb jelentéssel bír egy-egy ilyen megemlékező műsor távol a hazától, ahol a magyar szó cseng-muzsikál.

2019. március 17-én a Skóciában élő magyarok is áldoztak történelmüknek, valamint hagyományaiknak, és a Himnusz, majd a magyar hazafias költészet legemlékezetesebb darabjával, a Szózat felhívásával indították műsorukat Perthben. A Salutation Hotelbe lépve a vendégeket víg dudaszó üdvözölte, majd a házigazda, Mair Ildikó köszöntő szavai után Dennis Melloy, Losr Provost of Perth & Kinross Council, és az Edinburgh-i magyar konzulátus konzulja, Szendrei Tibor ünnepi beszéde következett.

A kulturális programok keretein belül volt magyar néptánc, népdal, szavalatok, citera zene, magyar népmese skótul, és természetesen vetélkedők, tombola, a gyermekeknek kézműves foglalkozás. Az esemény táncházzal, játékokkal és a díjak, ajándékok átadásával zárult.

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc meghatározza múltunkat, jelenünket és jövőnket. Ezt az összetartó érzést hivatott továbbadni a skóciai Magyar Nemzeti Nap is, mely a hazaszeretetet és hitvallásunkat tükrözi a feltűzött kokárdákban és a magyar zászlóban.