Négy éves a Nosztalgia Klub Nürnbergben

/ Tóth-Pál Zoltán /
toth.pal.zoltan képe
Már ideérkezésemkor elkápráztatott a Nürnbergi Magyar Kultúregyesület csoportja, melyet Dietrich Éva, az Egyesület kultúrfelelőse hozott létre 2013 áprilisában. Maga a felismerés (egyre többen maradnak egyedül, özvegyen a magyar közösség idős tagjai, akiknek létszükséglet az összejövetel, a társaság), amiből megszületett a Nosztalgia Klub, nemes és becsülendő.
Grossmann PéterDietrich Gusztáv és Zaán Lázár Dalma tiszteletes asszonyKözös éneklésHorváth Piroska és Dietrich Éva

Itt a kultúra közvetítésének maguk a tagok is aktív részesei. Egymásnak tarthatnak beszámolót egy-egy neves történelmi személyről, történelmi eseményről, íróról, költőről, színészről, zeneszerzőről... Hozzászólhatnak az előadásokhoz, felidézhetik saját személyes élményeiket, anekdotázhatnak. Felidézik ifjúságuk, szülővárosuk utcáinak, tereinek, templomainak szépségét.

Mindezt olyan egyedülálló előadó segítségével, mint Grossmann Péter zongoraművész és versmondó, aki márciusban megnyerte az Arany János szülőfalujában, Nagyszalontán rendezett „Arany versek bűvöletében” című szavalóversenyt és az Ausztriai Magyar Pedagógusok Szövetsége által rendezett szavalóversenyt Bécsben. Grossmann Péter rendszeres előadója a Klubnak, így általa, személyes élményeit is beleszőve igen érdekes, színes, zenei bejátszásokkal gazdag előadásban részesültünk. Az általa előadott vers, idézet pedig igen gyönyörködteti lelkünket. A Klub tagja Elisabeth Ottenberger erdélyi származású írónő, aki verseit igazi lírikus módján tárja elénk. Novellái szépségük mellett megrendítőek, őszintén szívbemarkolók.

Mivel hosszú a délelőtt, szünetben kávézás, teázás, süteményezés nyújt alkalmat kötetlen beszélgetésre. Alkalmanként köszöntik egymást a klubtagok névnapok, születésnapok alkalmával. Dietrich Gusztáv, Éva jobb keze, szintén munka mellett rendszeresen készül egy-egy témából, vezényli az összejöveteleket, s vicceivel dobja fel olykor a hangulatot.

Én népi hangszereimmel, népszokásokat, nemzeti ünnepeink énekeit hoztam el, alkalmanként egy kis éneklésre buzdítva a társaságot. Látva Dietrich Éva áldozatos munkáját, idén januártól Zaán Lázár Dalma tiszteletes asszony jóvoltából a Szent Márta templom gyülekezeti termében kapott a klub otthont, mely igen nagy segítséget jelent.  A havi egyszeri összejövetel mellett kirándulnak, meglátogatják a múzeumokat, komolyzenei koncertekre járnak. Pritsching Edit idegenvezetőnő nem csak a kirándulások, városnézések során van nagy segítségükre, hanem alkalmanként német témákban, elsősorban helyi, nürnbergi nevezetességekben is.

A klubban alkalmanként vendégekett fogadnak, így volt ez ezen az ünnepi évfordulón is. A 81 éves Horváth Piroska érkezett, aki az erdélyi Besztercén 28 éven át tanított biológiát, kémiát, lélektant. 30 éve Ausztriában él, sokat utazik, fotókkal illusztrált útleírásokat ír, de készültek hangoskönyvei és digitális könyvei is. 12 éve fest, s képeiből számtalan kiállítása volt szerte a nagyvilágban. Piroska most festményeivel a napot hozta el nekünk ezen a borongós délelőttön. Számos képét nem csak kiállította, hanem szívesen ajándékozta is a jelenlévőknek. Elmondhatom, hogy nem csak alkotásaiból sugárzik az energia, hanem magából Piroska lényéből is. Ennyit tesz, ha valaki idős napjaiban is alkotó tevékenységet végez, örömét leli abban és szívből tud adni. A Nosztalgia Klub vezetőjéről, Dietrich Éváról is elmondhatjuk, hogy örömét leli ebben a nem kis teherrel járó önkéntes feladatban, s munka mellett rendszeresen készül, összetartja a klubot. Megjelöli a témákat, amikre önként lehet jelentkezni, ki miből készül fel a következő alkalomra. Szervezi a kirándulásokat, koncert- és múzeumlátogatásokat. 

A klub gondolatának születéséről kérdezve őt, így válaszolt: "A Nosztalgia klub gondolata először is értékmegőrzésként fogalmazódott meg bennem. Szilárd meggyőződésem ugyanis, hogy az idősebbek hatalmas értékek őrzői és hordozói és ezeket az értékeket nem szabad elveszni hagyni. A másik ok, hogy többeket, sajnos az elmagányosodás veszélye fenyeget, főleg azokat, akik nemrég vesztették el életük társát. Bízom benne, hogy ezek az emberek  valamelyes enyhet találhatnak fájdalmukra, kicsit felejteni tudnak és új célokra lelnek a klub összejövetelein. Szeretnék mindenkinek segítséget nyújtani abban, hogy élni tudjon a hogyan szabadságával."  (D. Èva)

Kívánok neki a jövőben ehhez sok erőt, energiát és még sok-sok születésnapot, végezetül egy általa mondott idézettel zárom soraim. "Magot nevelni a hervadásban: csak a növénynek egyszerű. Az öregség nem nyugalom, hanem megfeszített akarat. Két mankónk: az önirónia és a bátorság.  A hova nem rajtunk áll. A miért az Isten titka. A hogyan a mi szabadságunk" - vallja Jókai Anna az öregedésről.

Tóth-Pál Zoltán

Kőrösi Csoma Sándor Program, Nürnberg