Napfényes október – ünnep, játék, találkozások

/ Marjai Éva /
marjai.eva képe
A magyar iskola táncos lábú gyerekei a csérige madár és a petrence titkaival ismerkedtek, a nemzeti ünnepen megemlékezést tartottunk, a szeniorokkal terveket szőttünk.
Olvasás, írás, történelem - 1956. október 23.Varsói magyar nyugdíjasok találkozója

2022. október 9-én a magyar népi játék napja van, amire a Divéky Adorján Hétvégi Magyar Iskola és Óvoda tanulói is felkészültek. Egy Baranya megyei népi játékot tanultuk meg, ami a csérige madárról és a petrencéről szóló dallal kapcsolódik össze. A bátrabbak nem csak énekeltek, de az úgynevezett sirizésre, más néven kocsérozásra is vállalkoztak, utána pedig guggolva versenyeztek, ki tudja a másikat legyűrni.

A nyelvtan és az irodalom tanulása, gyakorlása mellett a nemzeti ünnepek is fontos elemei az iskola életének. Október 23. eseményeiről, jelentőségéről beszélgettünk, megemlékeztünk az elesett hősökről. A gyerekek a tananyagot kiegészítő társasjáték, a Pesti Srácok 56 segítségével keresték meg a népfelkelés legfontosabb helyszíneit, fogalmazták meg gondolataikat. Különös volt a felismerés: micsoda erővel jeleníti meg Beethoven Egont-nyitánya, az East együttes 1956 Hungary című dala és Ákos 1956-ról írt szerzeménye a szabadságszeretet érzését.

A forradalom és szabadságharc eseményeiről, a Szent István királyunkról elnevezett templomban is megemlékeztünk. A misét követően meghívást kaptunk a gyülekezettől egy állófogadásra is.

A varsói Liszt Intézet – korábbi nevén Magyar Kulturális Intézet – régóta biztosít helyet a Lengyelországi Magyar Egyesület helyi programjainak. A pandémia előtt tea és sütemény melletti beszélgetésre, filmnézésre gyűltek össze itt a nyugdíjasok. A veszély elmúltával megfogalmazódott az igény az újrakezdésre, így kerülhetett sor az idősebbek októberi találkozójára. Mivel a járvány miatt hosszú ideje szünetelő összejövetel mindenkinek hiányzott, most olyanok is eljöttek, akiknek nagyon régen nem volt lehetősége a régi barátokkal személyesen szót váltani. Megállapodtunk abban, hogy újra rendszeressé tesszük a közös beszélgetések, filmvetítések, kirándulások alkalmait. Előkerültek régi fényképek, új elérhetőségek és még újabb tervek. Ezek egyike a varsói temetőkben nyugvó honfitársaink sírjainak felkeresése, a magyar nyelvű misék időpontjának szélesebb körben való terjesztése. Többen is használják a közösségi média kínálta lehetőségeket, így elkészítettük a szeniorok klubjának Facebook-oldalát is.

Az idősek összetartása példamutató, kedvességük és humorérzékük minden korosztályhoz elér, ha összekapcsoljuk a nemzedékeket. Ezért is szükséges tudatosítani a különböző generációk képviselőiben: mindannyian fontos szereplői a varsói magyar kolóniának.