Nagy népmese kihívás Brüsszelből

/ Pál Zsuzsánna /
pal.zsuzsanna képe
Idén már harmadjára indította el határokat átívelő kezdeményezését Dóczi Ilona, a Magyarra Hangolva program vezetője, Benedek Elek születésnapjának és a népmese napjának tiszteletére. Az online felületen zajló kihíváshoz már több száz magyar csatlakozott a világ minden tájáról, Operencián túl, Üveghegyen innen.
KihívásDóczi IlonaTáborMesefoglalkozás

"Fő célom, hogy váljon szokássá a magyar kötődésű családokban a magyar nyelven történő mesélés, meseolvasás, ami az anyanyelv átadásának a legelemibb módja. Nemcsak szavakat, hanem egész mondatokat, szókapcsolatokat vagy kifejezéseket is megtanulhatnak belőle a gyerekek." – fogalmazta meg a kihívást Dóczi Ilona, aki Brüsszelben él, és aki 2014-ben indította el Magyarra Hangolva vállalkozását. Magyar nyelvű foglalkozásainak, táborainak célja, hogy anyanyelvük felfedezésében és megőrzésében segítsen a külföldön élő magyar szülőknek és gyerekeknek, hogy a magyar tanulás élmény, játék és szórakozás legyen. Mivel Ilona 1988 óta tanít Magyarországon, anyaországi tapasztalatai jó alapot adnak arra, hogy lássa és tudja, mit kell a diaszpórában másképp csinálnia. 

Két éve fogalmazódott meg Ilona számára az a gondolat, hogy a népmese napja alkalmából egy olyan eseményt hozzon létre, amelyhez bárki kortól és földrajzi helytől függetlenül csatlakozhat. Azért tartotta ezt igazán fontosnak, mivel a népmese egy olyan nyelvi kincs, amely nem csupán csodálatos anyanyelvünk megőrzésében segít, hanem általa visszatalálunk gyökereinkhez, útmutatást, megoldási mintákat kap belőle gyermek, felnőtt egyaránt. Így indította el 2017-ben, az akkori Kőrösi Csoma Sándor program ösztöndíjasának közreműködésével a Nagy népmese kihívást. 

A kihívás során a jelentkezőknek 14 napig (7+7) minden nap egy megadott mesét kell elolvasniuk. A gondosan összeválogatott mesék egy zárt online felületen olvashatóak azok számára, akik a kihívás kezdete előtt regisztráltak az eseményre. A kihívás végeztével egy, a mesékhez kapcsolódó kvízt kell kitölteniük, ezzel is bizonyítva, hogy helyt állnak a próbán. Jó tett helyében jót várj! - A helyesen válaszolók jutalma egy oklevél, amelyet online kapnak meg.

A kezdeményezés sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint az évről évre sokasodó jelentkezők és regisztrálók. 2017-ben csak szűk körben, elsősorban a tanítványoknak hirdette meg a kihívást Ilona. Ekkor 25 család regisztrált. 2018-ban már kezdett elterjedni a híre, 229 szülő, óvónő és tanító regisztrált, ez utóbbiak csoportjaikkal és osztályaikkal teljesítették a kihívást. A résztvevők száma kb. 280 fő volt. Az idén 326 jelentkező van, ami közel 500 résztvevőt jelent. A jelentkezők a kihívás felét már teljesítették. 

Az esemény terjesztésében a Kőrösi Csoma Sándor program ösztöndíjasai is kivették a részüket, hogy minél több, a diaszpórában, szórványban vagy az anyaországban élő magyar részese lehessen az élménynek, ezzel a kihívás az anyanyelv megőrzésén túl nemzetet összetartó eszközzé is átminősül. 

„A mese az egyetlen hatékony etikai oktatás a kisgyerekek számára, mert abban van jó és rossz, a legkisebb királyfi megküzd a sárkánnyal, vagyis felveszi a harcot a rossz ellen. Van benne élet és halál, igazmondás és hazugság, vagyis minden, ami egy etikai világképhez tartozik." (Vekerdy Tamás)