Megalakult a Magyar Intézet Alapítvány (Stiftung Ungarisches Institut)

/ Gordos Katalin /
gordos.katalin képe
2017. január 30-án, 17 órakor tartotta alakuló ünnepségét a Magyar Intézet Alapítvány / Stiftung Ungarisches Institut (SUI) a Regensburgi Egyetemi Könyvtárban.
Tordai-Lejkó Gábor, Magyarország müncheni főkonzulja László JózsefvendégekA SUI alaító okiratának aláírása

Felütésként Bartók Béla Este a székelyeknél című művét László József klarinétművész csodálatos játéka szólaltatta meg, majd az estnek zenei keretet varázsolva eljátszotta Bartóktól a Román táncokat, Monti Csárdását és Brahms V. Magyar táncát.

Köszöntő beszédet mondott Prof. Dr. Udo Hebel, a Regensburgi Egyetem elnöke és Prof. Dr. Alf Zimmer, az egyetem volt rektora.

Az újonnan létrejött SUI részéről dr. K. Lengyel Zsolt foglalta össze az alapítvány céljait: támogatni kívánják a Regensburgi Egyetem Magyar Intézetét és ennek partneri hálózatát, az egyetem törekvéseit a hungarológiai kutatásokat és a tanulmányokat illetően, valamint a Németországon belüli és a határokon átívelő német-magyar együttműködéseket.

Tordai-Lejkó Gábor, Magyarország müncheni főkonzulja méltatta a Magyar Intézet munkásságát, köszönetét fejezte ki a tudomány területén, valamint a magyar nyelv és kultúra ápolása és népszerűsítése érdekében kifejtett tevékenységéért.

A Bajor Szabadállam Kultuszminisztériumának főosztályvezetője, dr. Michael Mihatsch kiemelte, hogy a racionális alapokon nyugvó, megvalósítható célokat üdvözli a tárca, s ennek jegyében kívánnak sikeres munkát az alapítványnak.

Az ünnepség végén került sor az alapító okirat aláírására. Az alapítvány vezető testületének, az alapítványi tanácsnak  tagjai: dr. K. Lengyel Zsolt, a Hungaricum – Ungarisches Institut der Universität Regensburg igazgatója, dr. habil. Ujváry Gábor, a VERITAS Történetkutató Intézet tudományos főmunkatársa, dr. B. Szabó Dezső, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Külföldi Magyar Intézetek Főosztályának vezetője, Prof. Dr. Hermann Scheuringer, a Regensburgi Egyetem nyelvészprofesszora és az említett müncheni minisztériumi főtisztviselő, dr. Michael Mihatsch.

Az estet jó hangulatú, pezsgős állófogadás zárta.