Márton Áron emlékére gyújtottak gyertyát Portola Valleyben

/ Hajdú Zsuzsanna /
hajdu.zsuzsanna képe
Márton Áron a hit védőpajzsa volt, életét és munkásságát a hit szolgálatába helyezte. Ezekkel a szavakkal méltatta Németh Maurus katolikus plébános az erdélyi püspököt, az október első hétvégéjén tartott szentmisén Portola Valleyben, ahol Márton Áron mellett az aradi vértanúk emlékére is gyertyát gyújtottunk.
magyar nyelvű katolikus szentmise Portola Valleybena San Francisco-i cserkészek hozták be és gyújtották meg a gyertyákatMárton Áron és az aradi vértanúk megemlékezéseNémeth Maurus a Katolikus Misszió vezetője a SF-i cserkészekkel

Születésének 120. évfordulója alkalmából 2016-ban a nemzetpolitikai államtitkárság Márton Áron-emlékévet hirdetett meg, így szerte a világban a magyar közösségek megemlékeztek a püspökről. Vasárnap a San Francisco Öböl környékén működő Magyar Katolikus Misszió szentmiséjén is felolvasták az Emlékbizottság üzenetét, miszerint Márton Áron Erdély katolikus püspöke olyan kiemelkedő személyisége a magyarság 20. századi történelmének, akinek életművét mindnyájunknak ismernie kellene, hiszen mindennapjainkban is erőt adó lehet bátor, hitvalló személyiségének, közösségépítő pályájának ismerete.

Németh Maurus atya, aki 1963 óta aktív tagja a bencés közösségnek felhivta a hívek figyelmét arra, hogy Márton Áron igazán sokat tett a hitért, az emberi jogok és a keresztény szeretet következetes, bátor képviselője volt, aki egyaránt fellépett a nemzetiszocialista és a kommunista diktatúrák súlyos igazságtalanságai ellen, ezért pedig a román kommunista diktatúra fogságába is került. Ez az a hit, ami erőt adott az aradi vértanúknak is, és ezt a hitet kell magunkévá tennünk az életünkben.

A szentmisén a San Francisco-i cserkészek segitségével hozták be az oltár elé a nemzetiszín lobogót, majd a piros, fehér és a zöld gyertyákat, valamint egy lilát, amit az aradi vértanúk, valamint Márton Áron tiszteletére gyújtottak meg. A szertartás végén a hivők egy Márton Áron életrajzáról készült összefoglalót is magukkal vihettek.