Március 15-i nemzeti ünnepünk Isztambulban

A magyar forradalom és szabadságharc hősei Isztambulban

/ Nyitrai Marianna /
nyitrai.marianna képe
A magyar nemzetállam alapjait azok a hősök rakták le, akik 1848 március 15-én egy emberként nyilvánították ki a Habsburg Monarchia alól történő elszakadási szándékukat Pest-Budán. Ennek a dicsőséges napnak emlékét ünnepli minden magyar évente. Így történt ez Isztambulban is, ahol ez év március 12.-én emlékezett a helyi magyarság képviselete.
Koszorút helyeznek el a forrdalaom és szabadságharc hősei emlékéreSzűk körben emlékeztek az isztambuli magyarokA magyar szabadságharc hős tisztje sz Oszmán Birodalomban is szolgáltA szabdságharc hősére emlékezünk

2020 március 12-én, ha csak szűk körben is, megemlékezésként koszorút helyezett el  Keller László főkonzul és az Isztambuli Magyar Intézet képviseletében Fodor Gábor igazgató Feriköyben, a protestáns temető magyar parcellájánál és az ázsiai oldalon, a Haydarpasa városrészben fekvő angol katonai temetőben, Guyon Richárd sírjánál.

Az 1857-ben Abdul-Medzsid szultán által öröktulajdonba adott Feriköyben található keresztény temetőt ma az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Hollandia, Németország, Svájc, Svédország és Magyarország közösen gondozzák, gondoztatják. Ide szállíttatták az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc emigránsainak hamvait is a későbbiekben. 1990-ben a Magyar-Török Baráti Társaság emléktáblát helyezett el ezen hősök tiszteletére a temető keleti falán, a magyar parcellánál. Ennél a táblánál áll meg és emlékezik minden magyar az ünnepeken, vagy amikor erre visz útja.

Guyon Richárd gróf 1849 őszétől korai haláláig (1856) az Ottomán Birodalom hadseregében is jelentős sikereket ért el tisztként. A gróf a magyar forradalom és szabadságharc egyik legkiválóbb stratégája volt és a szabadságharc bukásával számos sorstársával együtt emigrációba kényszerült az akkori Oszmán Birodalomba. Megbecsüléseként méltó helyen, az angol katonai temetőben helyezték örök nyugalomra az angol-francia származású katonatisztet. Sírját a Magyar Állam két ízben is felújíttatta. 2001-ben a Magyar-Török Baráti Társaság egy, a Zsolnay-cég által készített Kossuth-címerrel díszítette.

Tisztelet a hősöknek!

Források, további információk a két helyszínről:

https://www.turkmagyarizi.com/a-ferik%c3%b6yi-protest%c3%a1ns-temet%c5%91-magyar-parcell%c3%a1ja.html

https://www.turkmagyarizi.com/haydarpa%c5%9fai-angol-temet%c5%91-%e2%80%93-guyon-rich%c3%a1rd-s%c3%adrja.html