Március 15. Montreálban

/ Takácsy Dorka Kornélia /
takacsy.dorka.kornelia képe
A hagyományokhoz híven ismét az Első Magyar Református Egyház adott otthont a montreáli magyar közösség március 15-i ünnepségének. A rendezvényt rendkívül összetett és hosszas felkészülés előzte meg, hiszen minden magyar ifjúsági egyesület műsorral képviseltette magát.
március 15március 15március 15március 15

A cserkészek ünnepélyes bevonulását a  szózat közös eléneklése követte, majd nagytiszteletű György L. Attila lelkipásztor nyitotta meg az ünnepi alkalmat, aki a „nem csak kenyérrel él az ember” közmondássá vált bibliai igevers üzenetét bízta az egybegyűltekre, gondolva itt az együttes emlékezések, a megbecsülés és hála fontosságára.

Ezután a cserkészek léptek műsorukkal a színpadra: Kossuth-nótákat énekeltek és Petőfi Sándor Föltámadott a tenger című versét szavalták el.

Meghívott szónokunk az ottawai magyar nagykövetség első beosztottja, Sinka László volt, aki beszédében a magyar szabadság és függetlenség fontosságát emelte ki.

A Csillagösvény Egyesület vasárnapi iskolás gyermekei versekkel álltak a színpadra szavalni, a szabadságharcról szóló költeményeket csengő hangon és magabiztosan adták elő.

Ezt követően Sebestyén Alajos beszélt Reményik Sándor életéről és munkásságáról, majd elszavalta Jó volna már… című versét.

Ismét gyermekek következtek: a Montreáli Magyar Iskola diákjai. Először az óvodások énekeltek és verseltek huszárcsákóban és díszmagyarban, majd az idősebbek mondtak verset és színesítették modern dalokkal a színvonalas műsort.

Az utolsó fellépő ifjúsági csoport a Bokréta táncegyüttes volt: mezőföldi botos és üveges táncot adtak elő.

Az ünnepséget Licskó Szabolcs atya zárta: beszédében a forradalmárok és a színpadon ügyesen helytálló gyermekek bátorságát méltatta. A magyar, székely és kanadai himnusz eléneklése után a cserkészek ünnepélyes kivonulása zárta a forradalomhoz és a forradalmárok emberi nagyságához méltó megemlékezést és ünnepséget.

A műsorban szereplő gyerekek a Csillagösvény Egyesület és a Hungarian Social Club jóvoltából előadás előtt ebédet is kaptak. Köszönjük minden szereplőnek és vendégnek,hogy együtt ünnepelhettünk!