Magyar néptánc- és népzeneoktatás a bécsi egyetemen

/ Farkas Dorina /
dorina.farkas képe
Az idei tanévben is nagy sikerrel folytatódik a Délibáb Bécsi Magyar Kultúregyesület által szervezett magyar népzene- és néptáncoktatás a bécsi Zeneművészeti Egyetemen.
UnikursUnikursUnikursUnikurs

A program még 2005-ben vette kezdetét Ónodi Béla és Éliás Eszter vezetésével, akik minden szemeszterben más-más tánccal ismertették meg az arra kíváncsiakat. Ennek megfelelően minden félévben más táncot és zenei anyagot tanítottak, amelyeket természetesen a történelmi Magyarország tájegységeiből merítettek az oktatók. Idén októbertől Ónodi Béláék munkáját Linczenbold Maximilien és Varga Friderika vette át, akik ebben a szemeszterben moldvai táncokat tanítanak. A népdalok oktatásával Szilágyi-Varga Diána foglalkozik idén is, tőle sárközi dalokat tanulhattak az érdeklődők. Kovács László citera-, furulya-, valamint kobozoktatással foglalkozik, Fajkusz Attila pedig hegedű- és brácsaoktatással.

A kurzus során nem csak táncot, éneket vagy zenét tanulunk, hanem a hátteret is megismerjük: hol helyezkedik el az adott tájegység, mi volt arra a szokás, miért nevezik a csárdást csárdásnak, és mi is az az átvető? Az oktatók ezáltal arra törekednek, hogy ne csak egy részt lássanak és sajátítsanak el a kurzuson résztvevők, hanem átérezzék a népi kultúra minden kis részletét, egy teljes képnek legyenek a birtokában. Fontos, hogy ne csak táncolják az adott figurákat, hanem hogy meg is értsék, vajon miért csinálhatták úgy azt a lépést, ahogy.