Konferencia és tisztújító közgyűlés Frankfurtban

Beszámoló a BUOD novemberi konferenciával egybekötött közgyűléséről

/ Deli Csanád /
deli.csanad képe
2017.11.11-én és 12-én zajlott a BUOD (Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége) konferencia és tisztújító közgyűlés Frankfurtban. Az eseményen összesen több mint hatvanan vettek részt, BUOD elnökségi tagok, magyar egyesületek vezetői, Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasok és más meghívottak.

A rendezvényt Klement Kornél, a BUOD elnöke nyitotta meg, majd a diplomáciai feladatokat ellátó intézmények küldöttei köszöntötték az egybegyűlteket, jelen voltak: dr. Szilágyi Péter, Nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár; dr. Izsák András berlini követ; Szegner Balázs düsseldorfi főkonzul; Szedlák Viktória, a Stuttgarti Magyar Főkonzulátus konzulja; Spiller Krisztina magyar közösséggel való kapcsolattartásért felelős elnök Münchenből; valamint Deák Ernő, NYEOMSZSZ (Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége) elnök.

Nekünk, ösztöndíjasoknak is lehetőségünk volt néhány szóban a közösség előtt bemutatkoznunk, hogy utána személyes beszélgetések során fűzzük szorosabbra a kapcsolatokat.

Magyar Arany Érdemkereszt ünnepi átadására került sor szombaton, amely kitüntetést Szilágyi Szabolcs BUOD alelnöknek adományoztak a németországi magyar közösségek érdekében végzett több évtizedes munkájáért. A kitüntetést dr. Izsák András, a berlini magyar nagykövetség követe nyújtotta át.

Szombat délután a közgyűlés során elnökségi beszámolókat hallhattunk, amelyek során az elért eredményekről és a jövőbeni tervekről esett szó. Az elmúlt évek során – több magyar egyesület csatlakozása révén – jelentősen növekedett a BUOD taglétszáma, valamint köszönet illette az Államtitkárság által nyújtott támogatást is. Nagy érdeklődés övezte továbbá a Hárshegyi Cserkészpark fejlesztésének tervét, de szó volt a BUOD kiadványokról és a pénzügyi jelentésről is.

A közgyűlés második felében szavazásra került sor, amelynek eredményeképpen Klement Kornél mint elnök és Szilágyi Szabolcs mint alelnök továbbra is folytathatják eddigi munkájukat. A megszavazott elnökségi tagok továbbá: Barabás György, Baczur Magdolna, Barcsay Ákos, Friedrich-Ireghy Annamária, Jablonkay Péter és egy új tag, Lengyel Zsolt. Pozíciójukat megőrizték Gottlieb-Kocsis Albert és Grynaeus Péter könyvvizsgálók.

Szilágyi Szabolcs ismertette új könyvét, amely a Hungarikumok címmel látott napvilágot. Ehhez kapcsolódott a jövő évi naptár is, amely Hungarikumok 2. címmel jelent meg. A könyv különlegességét az adja, hogy magyar, angol és német nyelven is közöl ismereteket a képekkel illusztrált, informatív és impozáns album.

Ezt követte prof. Kocsis Károly, a MTA Földrajztudományi Kutatóintézet igazgatójának előadása, amely a Kárpát-Pannon térség változó etnikai és demográfiai folyamatait mutatta be. Professzor úr nagyobb összefüggéseiben, tehát egész Európát érintően is megvizsgálta ezeket a folyamatokat.

Kiemelt téma volt továbbá az itt élő magyar gyermekek nyelvoktatását érintő kérdéskör is, amellyel kapcsolatban dr. Szilágyi Péter tartott előadást, bemutatva egy felmérést a magyar iskolákról.

Az előadások után a tagszervezetek bemutatkozása következett, rálátásunk lehetett arra, hogyan dolgoznak a cserkészek, a kutatók; felvetődtek kérdések, láthattuk, hogyan történik a keresztény értékek közvetítése, valamint javaslat érkezett arra, hogy a sportsikerek is nagyobb hangsúlyt kapjanak.

A hétvégi közgyűlés és konferencia lehetőséget nyújtott arra, hogy a németországi magyar közösségek megismerjék egymást, az ösztöndíjasok bemutatkozhassanak, így segítve elő a jövőbeni, egyesületeken átívelő szorosabb kapcsolattartást. Az eseményt a magyar himnusz eléneklése zárta.