KMCSSZ közgyűlés New Brunswickon

/ Tózsa Mikolt Emese /
tozsa.mikolt.emese képe
2017 április 1-én New Brunswickon tartotta a Külföldi Cserkészszövetség a közgyűlését. Szombat reggel a Teleki Pál Cserkészházban a szövetség minden régiójából érkeztek csapatparancsnokok és tisztek, hogy megválasszák a szövetség elnökségét, illetve az Intéző, Fegyelmi és Számláló Bizottságok tagjait. Az intenzív nap végét cserkészvacsora koronázta, ahol fellépett többek közt a helyi cserkészcsapatok regös tánccsoportja is.
KMCSSZ közgyűlésKMCSSZ közgyűlésKMCSSZ közgyűlésKMCSSZ közgyűlés

A közgyűlés megnyitása Himnusszal és imával vette kezdetét, amelyet a menetrend ismertetése, valamint a jegyzőkönyvvezető és korelnök kijelölése követett. Lendvai Lintner Imre (elnök), Dömötör Gábor (alelnök), Szórád Gábor (főtitkár), és Szentkirályi Pál (vezetőtiszt) jelentését követően olyan alapszabály módosításokat vittek végbe, amelyek a gyakorlatban már működnek.

A már érvényben lévő Fenntartó Testületi Káté kimondja, hogy Fenntartó Testület csak jogi személy (iskola, egyház, stb.) lehet, illetve hogy új csapat csak igazolt cserkésztiszt vezetésével alakulhat. A Kátét korszerűsítették és létrehozták a Csapatalapítási és fenntartó Testületi Szabályzatot, amely kimondja, hogy Fenntartó Testület lehet szülői munkaközösség, és az alakuló csapat élére kinevezhető ideiglenes parancsnok is. Ennek a személynek azonban segédtisztnek, illetve felnőtt cserkésznek kell lennie, vagy legyen olyan vezetői rátermettséget tanúsító személy, aki hajlandó felnőtt cserkész fogadalmat tenni.

Az ebédszünetet követően a Szavazat Ellenőrző Bizottság megállapította a közgyűlés határozó képességét és összefoglalta a szavazás eredményét, amely során kiderült, hogy az elnökséget újjáválasztották és megtörténhet a tisztújítás. A záró ima és a cserkészinduló eléneklésével a közgyűlést lezárták és kezdetét vehette az Intéző Bizottság gyűlése.

A gyűlés után a jelenlévő csapat és körzetparancsnokok, felavatott tisztek közös gondolkodásba kezdtek a szövetség jövőjét illetően. A jelenlévők három csoportra oszlottak, ezek keretein belül olyan kérdéseket tárgyaltak, mint vezetői utánpótlás, hatékony vezetőképzés, és a generációk közötti kommunikáció. A témák megtárgyalása után a szövetség elnöke kiadta a felvetett problémákat a tiszteknek, akik koncepciót és tervet dolgoznak ki a megvalósításra.

A Közgyűlést vacsora zárta, amely alatt Székely Veronika, Székely Áron és Kalán György játszott népi dallamokat. Az 5. számú Bornemissza Gergely és a 41. számú Lorántffy Zsuzsanna cserkészcsapatok regös néptánc csoportja hatalmas sikert aratott a szövetségi tagok körében. A vacsora jó hangulatban, cserkészi szeretetben zajlott, ahol olyan régi barátok köszöntötték egymást, akik más kontinensekről utaztak ide azért, hogy újra láthassák egymást.

A remek fotókért köszönet dr Lengyel Emíliának.