Európai Magyar Evangéliumi Ifjúsági Konferencia

Konferenciákon vettünk részt.

/ Stermeczki András /
stermeczki.andras képe
Holzhausen, Észak-Rajna-Westfalia dél-keleti csücskében, Hessen és Bajor tartomány közelében, szép fenyvesekkel tarkított dombvidéken található. A konferenciáknak ez a helyszíne az utóbbi időben. A presbiteri konferencián az ökumené állt a középpontban, az ifjúságin pedig a tanúságtétel dimenzióit járták körül (érthetően, hittel és ismerettel).
ÁhítatA stuttgarti "csapat"KCSP-s résztvevőkEMEIK kiállítás

Az igen komoly hagyományokkal rendelkező jubileumi alkalomra előadóként kaptunk meghívást. A Württembergi Magyar Protestáns Gyülekezet presbitériumából többedmagunkkal érkeztünk április 13-án péntek délután a németországi kékkereszt misszió egyik központjába. A résztvevők sokszínűségét mutatja, hogy érkeztek ide Svédországból, Hollandiából, Angliából, Svájcból, és természetesen az anyaországból is. A presbiteri konferencián, Merlás Tibor plébános, dr. Varga Pál és Horváth Erzsébet ref. lelkész, Joób Olivér és K. Remport Péter evangélikus lelkész szolgált, valamint KCSP ösztöndíjasként jó magam. Érdekességként említendő, hogy a konferencián nyolc KCSP ösztöndíjas is megjelent. Adamek Norbert és felesége Zsófia, valamint Deli Csanád Hannoverből, Dr. Pőcze István Tångagärderől, Némethné Scherman Piroska Hilversumból (Hollandia), Ráksi Lajos Mainzból, valamint jómagam feleségemmel, Krisztinával Stuttgartból.

A presbiteri és az ifjúsági konferencia a virágvasárnapi istentiszteleten egymásba értek, így azon a szép délelőttön több mint kétszázan állhattunk össze a mellékelt csoportképre. Az ifjúsági konferencia előadói közt szintén a két nagyobb protestáns felekezet képviselő kaptak felkérést, többek között Lampert Gábor evangélikus lelkész Siófokról és dr. Szabó István ref. püspök a Budahegyvidéki gyülekezetből. A délelőttök bibliatanulmányokból és előadásokból, a délutánok gyermekfoglalkozásokból és fakultatív programokból álltak, melyek a reggeli és esti áhítatokkal kereteztettek. Három kiállítás is helyet kapott a konferencián. A jubileumi alkalomra összeállított EMEIK 60 évét bemutató kép és történelmi visszatekintés a klubszobában volt látható, a Magyar Feltalálókat bemutató rollex a nagyteremben és a GYÜMI-től adaptált interaktív passió pedig a gyerekjátszóban. Az ifjúsági konferencia a hagyományok szerint nagyhét végéig, azaz nagypéntekig tart. A közösségépítő és lélekemelő napokból sokunk töltekezett és erősödött, akár a magyarság összetartozása terén, de még inkább a közösség ereje által.