Az Egyesült Magyar Egyletek Választói Közgyűlése

CLEVELAND

/ Jártó-Kocsis Emőke /
jarto.kocsis.emoke képe
Bevezetőben szó esik az Egyesült Magyar Egyletek működéséről. Fő célkitűzése a clevelandi és környéki magyar szervezetek egységbe való állítása. Az összmagyarságot érintő közösségi ügyekben megfelelő képviselet nyújtása, illetve a magyar kultúra ápolása, továbbfejlesztése és terjesztése. Az Egyesült Magyar Egyletek (rövidített nevén EME) 14 szervezetet és 8 egyházat foglal magába.
PrezentációAz EME elnöke

De vajon „csak” ennyit takar ez a szervezet? A valóságban ennél sokkal többet. A vezetőség tagjai nap mint nap azon fáradoznak, hogy megtalálják és megteremtsék a mai világban nem könnyen megteremthető összhangot, a sok szervezet és egyház közötti „diplomáciai hidat”. Arra törekednek, hogy minden szervezet egyenlőképpen tudja érvényesíteni akaratát, elképzeléseit, illetve megtartsa egyediségét úgy, hogy közben egy nagy egész részese lehessen. Az EME mindenkinek próbál működési teret biztosítani.

Az Egyletek működése nagyon komplex. Gondoljunk csak bele… Van a belső kis hálózat, ami a vezetőségi tagokból, tisztviselőkből áll. Van egy jóval nagyobb hálózat, ami összefogja a különböző magyar keresztény felekezetek (a katolikus, református, baptista, adventista vallás) gyülekezeteit, illetve a magyar nonprofit szervezeteket, mint például cserkészet, magyar iskola, történelmi társaság, kultúrkert, kereskedelmi kamara stb. És van a még tágabb értelemben vett hálózat, a globálisan működő magyar diaszpóra közösségeké.

Nagyon fontosnak találja és kiemelten kezeli a szoros kapcsolattartást és kapcsolatépítést az anyaországgal is. Erős támogatást élvez a magyar kormány részéről a különböző pályázatok során, az ösztöndíjasok és delegációk révén nemkülönben. A vezetőségi tagok nagyon sok magyar rendezvényen képviselik a szervezetet. Ennek a sokrétű hálózati rendszernek az alap mozgatórugója az EME.

Az EME a különböző nagy történelmi eseményekről (mint például a 1848-49-es forradalom és szabadságharc, 1956-os forradalom stb.) szóló megemlékezések szervezője. Ezen ünnepségeket minden évben más helyszínen, más magyar közösségnél szervezi, hogy ezáltal is az örök körforgást és a szervezetek és kisebb magyar csoportok közötti kapcsolattartást erősítse és fenntartsa. Vállalt tevékenysége a magyar emlékművek gondozása is. Ilyen például a Kossuth-szobor fenntartása, megőrzése. Kossuth tiszteletére évenként megemlékező napot is tart.

Az EME a kihelyezett magyar konzulátussal közösen segítséget nyújt az egész magyarságot érintő különböző jogi, illetve technikai helyzetek megoldásához. Képviseli a magyarok érdekeit és értékeit. Így idén újra megrendezte a mára már hagyományossá vált biennális választói közgyűlést. A kétévente megtartott gyűlés nagy eseménynek számít a clevelandi magyar vezetők közösségi életében. Ezen összejövetelre január 23-án, csütörtökön került sor. A rendezvénynek a Szent Imre Római Katolikus Templom keretén belül működő cserkészház adott otthont.
Ez alkalommal a különböző egyházak és szervezetek vezetői és képviselői gyűltek össze, a jelenlévők száma meghaladta a 30 tagot. Az esemény a résztvevők fogadásával, regisztrációjával, illetve a tagdíjak befizetésével kezdődött. Ezután egy nyitóima következett, aminek keretén belül hálát adtunk, hogy ez a gyűlés létre jöhetett, és hogy a clevelandi magyarság vezetői, képviselői békességben összegyűlhettek és megvitathatták a múlt évet és a jelent, jövőt illető kérdéseket.
Az imádságot követően Dr. Szentkirályi Endre, az Egyesült Magyar Egyletek elnöke hivatalosan köszöntötte a gyűlés vendégeit. Ide tartoztak az idei év Körösi Csoma Sándor Program képviselői is, név szerint: Szabó Éva – Bocskai Rádió, Patarica Edvin – Külföldi Magyar Cserkészszövetség, Szabó Péter Bertalan – Magyar Evangélikus Egyház, illetve jómagam, Jártó-Kocsis Emőke – az Egyesült Magyar Egyletek ösztöndíjasaként.
A gyűlés következő részében a beszámolók következtek. Ezek összességében rávilágítottak az elmúlt 1-2 év történéseire, illetve az új célkitűzésekre. A powerpointos bemutatók a következő sorrendben zajlottak: az egyleti jegyzőé, az elnöké, a kincstárnoké és az ellenőröké.
Az elnöki beszámoló keretén belül magam is tartottam egy bemutatót magyar és angol nyelven, ami a Kőrösi Csoma Sándor Program keretén belüli eddigi munkámról, illetve kintlétem második szakaszának újabb célkitűzéseiről szólt. Beszámolóm információkat, tényeket tartalmazott és egy színes prezentáció illusztrálta.

A kötelezettségek számadásáról szóló rész a hivatalos közgyűlési szavazással folytatódott. Ez egy nyilvános szavazás volt, ahol az EME vezetői újabb mandátumot nyertek. Név szerint: Dr. Szentkirályi Endre elnök, Györky Judit alelnök, Strada Pál pénztáros, Boros Miklós jegyző, Daroczy Zsuzsa és Hokky Károly ellenőr. A titkári pozícióban tisztségváltás történt, Nagy Sándor három év értékes munka után visszalépett és a szabadon maradt pozíciót az elkövetkezendő két évben Fazekas Róbert fogja betölteni.

A gyűlés utolsó szakaszát az új célok kitűzése és bemutatása jelentette. Ilyenek voltak például:

  • az újabb QR kódok beüzemelése, felinstallálása – ezek a műemlékeknél, szobroknál nagyon fontosak, mivel ezek segítségével érhetők el az online alkalmazásokon információk az objektumokról.         
  • az újabb tervezői gyűlések időpontjainak rögzítése,
  • lehetséges szabályváltozások ismertetése,
  • a március 15-i és az október 23-i ünnepségek megszervezése,
  • a „We belong together” project megbeszélése, illetve más esetek kidolgozása.

A rendezvény sikeréhez a clevelandi KCSP-s csapat is aktívan hozzájárult Szabó Éva interjú készítésével, Patarica Edvin technikai közreműködésével, Szabó Péter Bertalan az Evangélikus egyház képviseletével, illetve reklámozásával és Jártó-Kocsis Emőke színes és tömör bemutatójával.

A közgyűlés eredményesen, jó hangulatban zajlott. Most egy újabb lendületű fejezet indul a clevelandi magyarság életében. Ezúton mondok köszönetet mindannyiunk nevében Szentkirályi Endre elnöknek az önzetlen és értékes munkájáért, gratulálok az EME tisztségviselőinek az újabb mandátum elnyeréséhez! Eredményes és harmonikus együttműködésben zajló munkát és időszakot kívánok!