Dr. Cserháti Ferenc püspök látogatása Canberraban

Megérkezett Ausztráliába a külföldi magyarok püspöke

/ Reményi Tamás /
reményi.tamás képe
Megérkezett ausztráliai lelkipásztori útján New South Wales-be Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök. November 8-án Sydney-ben élő magyarokkal találkozott, november 9-én pedig a canberrai magyar közösséget kereste fel.
Dr. Cserháti Ferenc püspök AusztráliábanPüspök és nagykövet találkozásaPüspöki szentmise CanberrabanCserháti püspökkel Szent II. János Pál szobra előtt

Dr. Cserháti Ferenc 2018. november 8-án érkezett meg Sydney-be, ahol Fráter Olivér konzul és Hollai Anna, a Sydney-ben élő magyar katolikusok közösségének vezetője fogadta. A külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök 2018. november 9-én, a Lateráni Bazilika felszentelésének ünnepén, a Canberrában élő magyar katolikus közösséget látogatta meg és a közösség tagjaival szentmisét celebrált a Szent József templomban. Ez immár a püspök harmadik látogatása Ausztrália fővárosában.

A szentmise kezdetén Fr. Laurece Foot Op, a canberrai magyarok miséző lelkésze köszöntötte a hazánkból érkezett magyar vendéget, főpapot és a szentmisén megjelent prominens vendégeket: Dr. Mikola Istvánt, Magyarország ausztráliai nagykövetét Canberrában, feleségét és a követség dolgozóit, valamint Szabó Gábor evangélikus lelkészt.

Szentbeszédében a püspök Róma híres templomára, a Lateráni Bazilika felszentelésének évfordulójára emlékezett, de kiemelte, hogy az ünnep középpontjában még sem ez a hatalmas, kőből épült műemlék-templom áll, hanem „az Isten építménye”, „az Isten temploma”, a nép, amelyet ez a templom befogad és jelképez. Ebben a templomban az Isten lakik, az Úr lelke, Jézus Krisztus, akiből üdvösség árad minden emberre. Az Úr szentélyéből, az egyházból fakadó áldás előmozdította a népek fejlődését, az emberi jogok tiszteletét, sok nép modernizációját, az emberi civilizációt és kultúrát. Aki éber szemmel pillant a történelemre, az felfedezheti, hogy ott, ahová ez a krisztusi folyam eljut, megszűnik a föld mérgezett volta, nőnek a gyümölcsöző fák; ott igazi élet fakad a szeretet forrásából – hangsúlyozta Cserháti Ferenc püspök. A mai ünnep meddő külsőség lenne, hacsak az egyház egyik híres római templomának felszentelésére emlékeztetne, és közben megfeledkeznénk arról, hogy az ünnep középpontjában mi állunk, akik az Isten templomát alkotjuk. A mai ünnep akkor éri el igazi értelmét, ha felismerjük, hogy mi vagyunk az egyház építő elemei, oszlopai és tartópillérei, és ezért minden erőnket latba kell vetnünk Isten országának építésében és Krisztus Urunk művének folytatásában – buzdított a magyar főpap.

A szentmisét követően a canberrai Szent József közösségi házban ünnepi fogadásra és szeretetvendégségre került sor. A fogadást megtisztelte jelenlétével Fr. Paul Nulley, a helyi egyházközség plébánosa, a magyar közösség vendéglátója a Szent József templomban.

A délután folyamán Cserháti püspök kíséretével (Hollai Anna, Reményi Tamás, Patakfalvy Krisztina) elutazott Canberrából és útközben meglátogatta az Irgalmas Szűzanya szentélyét a Penrose Parkban, Berrima közelében, ahol mintegy negyvenöt nemzet épített saját magának kápolnát, köztük az ausztráliai magyarok is. A Szűzanya tiszteletére épített kápolnát Kada Lajos áldotta meg a kereszténység kétezredik és a magyar államalapítás ezredeik évfordulóján. Cserháti püspök kíséretével együtt az irgalmas Szűzanya pártfogását kérte a Sydney-i magyar közösség lelkipásztori ellátásának megoldásáért, és imádkozott a külföldi magyarokért és egész népünkért.