Dél-Ausztráliai Református Egyház

Fogadószervezetem története

/ Orbán Johanna /
orban.johanna képe
Az adelaidei magyar közösség lényegesen kisebb, mint a Sydney-ben vagy Melbourne-ben található közösségek. Az 1,3 millió lakost számláló Adelaide az 5 nagyváros egyike Ausztráliában. A gyülekezet központja az Unley Uniting Church tulajdonában álló épület, amit közösen használnak és már 40 éve bérleményként veszik igénybe a helyiségeket.
adelaiderefgyul.pngadelaiderefgyul2.pngadelaiderefgyul3.png

Az Adelaidei Magyar Református Gyülekezet a Dél-Ausztráliai Magyar Református Egyházhoz, azon belül pedig az Ausztráliai Magyar Református Egyházhoz tartozik. Az Ausztráliai Magyar Református Egyház szervezete jellegzetes eltéréseket mutat más magyar református egyháztestekhez képest. Négy kerületbe szerveződnek. A szervezetiségben nincs hierarchia, minden szervezeti rész – kerület vagy gyülekezet – egyenrangú, saját területén mindenben önálló döntéshozó. 

1950-ben alakult az Adelaidei Magyar Református Gyülekezet, amely otthona lett a hazájuktól elszakadt magyar anyanyelvű reformátusoknak és evangélikusoknak. Dr. Antal Ferenc kolozsvári származású Melbourne-ben szolgáló református lelkész kezdeményezése és Somogyi László gondnok munkássága meghatározó volt az egyház megalakulásánál. Először „Evangélikus és Református Egyház” név alatt jegyezték be, 2000-től az eredeti „Dél-Ausztráliai Református Egyház” elnevezést nyerte vissza. 

A református és evangélikus lelkipásztorok, gondnokok, lelkigondozók, énekvezérek és gyülekezeti tagok áldozatos szolgálata tette lehetővé az egyház fennállását. Jelenlegi vezetője, lelkipásztora Szabó Attila, gondnoka Barkó László. A gyülekezet aktív tagjainak száma körülbelül 100 főre, nagyobb ünnepek alkalmi látogatóival együtt 200 főre tehető. A gyülekezetben rendszeresen működő lelki alkalmak igen sokszínűek: 

· Istentisztelet vasárnap 11.00 órakor

· bibliaóra csütörtökön 18.00 órakor a templom társalgójában

· ünnepi istentiszteletek, úrvacsorai közösség

· gyermekfoglalkozás (vasárnapi iskola)

· szeretetvendégség (istentisztelet és bibliaóra után)

· lelkigondozás, tanácsadás (előzetes egyeztetés szerint)

· beteglátogatás (otthon vagy idősek otthonában)

· családlátogatás (előzetes egyeztetés szerint)

· alkalmi szolgálatok (keresztség, házasságkötés megáldása, temetés)

· közösségi alkalmak, kirándulások

· gyülekezeti újság: Egyházi Híradó

Emellett a magyar közösség építése, hagyományainak megőrzése, ápolása. Magyarországi egyházi szervezetekkel való kapcsolattartás, vendégelőadók fogadása.

 

2020-ban a járványhelyzet az Adelaidei Magyar Református Gyülekezet életére is nagy hatást gyakorolt. 2,5 hónapos lezárást követően újra lehetőség nyílt a rendezvények megtartására. Szerencsére a gyülekezeti terem nagy befogadóképességű, így a rendezvények az ausztrál törvények betartásával is megtarthatóvá váltak. A Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasainak segítségével létrejött az események online közvetítése a Facebook-on.  Szabó Attila telefonos lelkigondozást vezetett be.

Igyekeztünk minden online közösségi alkalmat megtartani, így a közösség összetartó jelenlétét érezhették az emberek. Többek között kóruspróba, népdalkör, bibliaóra várta az érdeklődőket. Az idősebb korosztály számára a telefonos kapcsolattartás volt a legfontosabb.

A pandémia mindenkit érintett, de ezzel együtt még nagyobb szerepet kapott az emberi odafigyelés és törődés, ami a gyülekezeti élet fő mozgatórugója.