Szent István király tisztelete az Itapocu-völgyben

A Jaraguá do Sul-i Szent István templom

/ Somogyi Kinga /
somogyi.kinga képe
Immár 98 éve őrzi magyarságunk emlékét a Jaraguá do Sul városában letelepedett magyar családok által államalapító királyunk tiszteletére emelt Szent István templom.

 

                         

Nem könnyű a szülőhazától 10 000 km-re új életet kezdeni, a brazil őserdő közepén. Főleg nem volt könnyű a XIX. század végén, amikor a telekommunikációs eszközök még nemigen könnyíthették meg a távol élő szerettekkel való kapcsolattartást. Igen nagy elszántságra, lelkierőre volt szüksége az 1890-es években Jaraguá do Sul-ba érkezett magyar családoknak. Hitük, vallásosságuk azonban erőt adott számukra ahhoz, hogy az ismeretlen kontinensen is otthonra leljenek, közösséget teremtsenek.

Jaraguá do Sul városa idén ünnepelte fennállásának 144. évfordulóját. A település első temploma, a Szent István templom 1922-ben magyar családok jóvoltából épült a banán- és maniókaültetvények szomszédságában található Garibaldinak elnevezett városrészben. Bár az elmúlt 98 évben sor került a katolikus templom renoválására, figyelmet fordítottak eredeti stílusjegyeinek megőrzésére. A templom közössége nagy becsben őriz több – az alapítás idejéből származó – kegytárgyat, körmeneti keresztet, gyertyatartókat és a templom első papjainak miseruháit is. Az oltár közepén elhelyezkedő Szent István király szobor feltehetően 1937-ben érkezett Magyarországról az Itapocu folyó völgyébe. A templomban gondosan vigyázzák az épület alapkövét, valamint az építésben résztvevők névsorát. A mai napig rendszeresen felcsendülő harang kezdetektől a templom részét képezi. A Jaraguá do Sul-ban található Szent István templom Brazília azon kevés templomának egyike, amely a magyar építészet stílusjegyeit tükrözi.

                         

A közel 130 éve ebben a városrészben letelepedett magyarok életében a hit kiemelkedő szerepet töltött be. Az egyházi szertartások, közös imádságok és vallási ünnepek találkozási pontot jelentettek a trópusi erdők uralta területen, a gyakran egymástól messze élő családok számára. Ezek a találkozások nem csupán vallási, de kulturális és közösségteremtő szempontból is kimagasló eseményeknek bizonyultak. A Szent István templom múltja szorosan összefonódik az azt építő családok történetével. Így manapság is sok magyar leszármazott kéri ebben a templomban a keresztség vagy a házasság szentségét – akkor is, ha már nem itt lakik – őseinek emléket állítva.

Jaraguá do Sul város első temploma államalapító Szent István királyunkról kapta a nevét, és ahogy Magyarország első királyának, úgy a dél-brazíliai magyaroknak is támasza a legviszontagságosabb időkben a keresztény hitük volt.