Jótett helyébe lovagkereszt

/ Facskó Györgyi /
facsko.gyorgyi képe
Egészen elképesztő belegondolni, hogy a világ hány pontján érezhetjük magunkat hirtelen otthon, ahogy egy magyarul beszélő, vagy legalább hazai hagyományokat őrző közösségbe csöppenünk. A mintegy 3 millió, külföldön élő magyar világszerte több száz szervezetet fenntartva igyekszik megőrizni gyökereit, napról napra megküzdve a felmerülő akadályokkal. Márpedig ezekből akad bőven. Az erőfeszítéseik mégis sikeresek, mert dacára minden nehézségnek, életben tartják magyarságukat, és évről évre sorra telnek meg a magyar iskolák padjai.
Grauzer Csilla kitüntetése (foto: Molnár Zsolt, Bocskai Rádió)Főzőiskola (Foto: Takács Tímea)Jótékonysági lovaspóló meccsSzüreti mulatság (Foto: Czettisch Bernadett)

Mindez rengeteg ember áldozatos munkájának köszönhető. Közülük is kiemelkednek azonban néhányan, akik nem csupán életük részeként tekintenek a magyar értékek ápolására, hanem fő prioritásként kezelik azt. Ők alkotják a szervezeti gépezet motorját, a közösség lelkét. Nélkülük minden sokkal nehezebben menne, vagy nem is működne egyáltalán. Ezt szerencsére a magyar állam is felismerte, és ma már komoly figyelmet fordít arra, hogy a fent említett, kiemelkedő teljesítményt méltó módon elismerje és támogassa. Így született meg a döntés, hogy Grauzer Csillát – a Minnesotában élő magyarság összefogásának egyik kulcsfiguráját – a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével tüntessék ki 2016-ban. Ez az ő története.  

Csilla Nagyszentmiklóson született, majd ott töltötte gyermekéveit is. Középiskolai tanulmányait már Temesváron végezte. Otthonát politikai okokból volt kénytelen elhagyni 1983-ban. Családjával együtt ekkor kezdte meg új életét az Amerikai Egyesült Államokban, St. Paul városában. A kezdetektől szívügyének tekintette a magyar kultúra helyiekkel való megismertetését, a hagyományok átadását a fiatalabb generációknak. Édesanyjával magyar éttermet nyitott, főzőiskolát indított, valamint kulináris utazások szervezésébe kezdett Magyarországra, illetve a környező, magyarlakta területekre. A hazai folklórkincs ápolása legalább olyan fontos szerepet kapott az életében, mint a magyar konyha. Amerikába érkezésekor csatlakozott a helyi magyar táncegyütteshez, melynek éveken át volt tagja. Többek között az ő erőfeszítéseinek köszönhető, hogy 2011-ben megvalósulhatott a Kárpát Folk Fesztivál Minnesotában, amelyen számos helyi, közép-, illetve kelet-európai hagyományokat őrző néptáncegyüttes vett részt.

Grauzer Csilla húsz évvel ezelőtt csatlakozott az ikervárosban működő, a helyi magyarság fő összetartó erejét képező Minnesota-i Magyarok szervezetéhez, amelynek 2007 óta ő az elnöke is. Vezetése alatt számos civil, humanitárius és kulturális kezdeményezés valósult meg, például gyűjtés a Böjte Csaba testvér által vezetett gyermekotthon javára, árva gyerekek táboroztatása vagy magyar iskola létrehozása. Külön említésre méltó az olyan helyi civil szervezetekkel való együttműködés is, mint a United Nations Association in Minnesota (Minnesotai ENSZ Társaság) vagy a minnesotai központú American Refugee Committee (Amerikai Menekült Bizottság).

A magyar ügyek nagyobb támogatottsága érdekében a Minnesota-i Magyarok elnök asszonya 2015-ben létrehozta a Creative Cultural Exchange nevű non-profit szervezetet, melynek küldetése egy újszerű - a határon túli magyarság érdekeire is kiterjedő - párbeszéd és együttműködés megteremtése az amerikai-magyar kulturális kapcsolatok terén.         

A helyben végzett munkásságán felül Grauzer Csilla szélesebb körben is ellátja a magyarság érdekeinek képviseletét. Nem csupán tagja a Hungarian American Coalition (Amerikai Magyar Koalíció) – az Egyesült Államokban működő magyar egyesületeket összefogó szervezet – elnökségének, de alapító tagja a 2011-ben létrejött Magyar Diaszpóra Tanácsnak is, amely a diaszpóra magyarság szervezeteinek egymással, illetve az anyaországgal való szorosabb összekötésére törekszik.

A fáradságot nem kímélő munka nem maradt észrevétlenül. 2014-ben Csilla felkérést kapott a magyar államtól a minnesotai tiszteletbeli konzul pozíciójának betöltésére. Bár e megtisztelő cím teljesen önkéntes alapon végzett munkával jár, ő nem habozott elfogadni azt, idejét és energiáját egy újabb szinten a magyarok szolgálatába helyezve. Tiszteletbeli konzulként feladatai közé tartozik a helyi magyarok segítése az anyaországhoz kötődő hivatalos ügyeikben, a magyar kultúra széles körben való megismertetése, valamint a magyar-amerikai gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok támogatása.

A jelentős értékű társadalmi munka mellett Grauzer Csilla sikeres üzletasszonyként és vállalkozóként is tevékenykedik. Korábban a Softflow Inc. – magyarországi székhelyű, nemzetközi biotechnológiai cég - sales- és marketing menedzsereként dolgozott. Ma az ennek jogutódjaként létrejött Flow2US operatív vezetője, amely főleg üzletfejlesztési tanácsadással foglalkozik az Egyesült Államokban, illetve Magyarországon működő vállalkozások összekötőjeként. Emellett Csilla férjével együtt idősotthont hozott létre, amit közösen üzemeltetnek.

Aki végigolvasta a fent leírtakat, annak nem lehet kérdéses, miért is született meg a döntés, hogy ez a rendkívüli hölgy állami elismerésben részesüljön. Az évtizedes, magyarságért végzett munkáért, a civil és humanitárius erőfeszítésekért Áder János, Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével tüntette ki Grauzer Csillát. Az elismerés bejelentésére Chicagóban, az első MIDWEST regionális diaszpóra értekezlet alkalmával, a magyar szervezetek vezetőinek jelenlétében került sor. A kitüntetést Dr. Szebényi Ferenc, chicagói magyar főkonzul adta át, hosszan méltatva a kitüntetett érdemeit.

Grauzer Csilla munkájának magas szintű elismerése szép példája a magyar mesék bölcsességének: Jótett helyébe jót várj! Az ő és a hozzá hasonlók áldozatainak köszönhetően él túl a magyarság minden viszontagságot szerte a világban. Tiszteletreméltó hivatás ez, ami remélhetőleg még sok hasonló elismerésben részesül.