95 év a Bethlen Közösségben

/ Török Karola /
torok.karola képe
2016 október 25.-én ünnepelte fennállásának 95. évfordulóját a Bethlen közösség a Pennsylvaniai Ligonierben, az egykori kis bányásztelepülésen, ahol immár 95 éve gondoskodnak az arra rászorulókról. Az ünnepség délelőtt 11 órakor ünnepi istentisztelettel vette kezdetét a Móriah Kápolnában. Délután 5 órai kezdettel a „csűrben”, azaz a helyi rendezvényteremben köszöntőkkel és az intézmény rövid, képes történetének bemutatásával folytatódott az ünneplés, mely díszvacsorával zárult. Az ünnepi fogadás helyszíne az otthon színében, azaz lilában pompázott, külön az évfordulóra készített lila színű ital pedig az otthon magyar múltjára való tekintettel a Magyar Rapszódia nevet kapta. Az eseményen a közösség vezetőségén és dolgozóin túl részt vettek annak támogatói és a település képviselői is.
A_Bethlen_Kozosseg__egykori_arvahazaA_Bethlen_Kozosseg_oregotthonna_alakulasaA_Bethlen_Kozosseg_napjainkban95_evfordulo_fogadasan

A Bethlen Közösség története egy 1907-es szénbánya robbanásra vezethető vissza, ahol az áldozatok közt 134 magyar is volt. A század elején a bányarobbanások egyre gyakoribbá váltak, a magyar áldozatok száma is nőtt. Az Amerikai Magyar Református Egyház szívügyének érezte az otthon és család nélkül maradt, zömében magyar gyermekekről való gondoskodást, így végül 1921-ben árvaházat alapított. Megvásárolta Ligonier mellett az egykori Park Hotelt. A célnak megfelelőnek bizonyult épület az árváknak és gondozóiknak egyaránt otthont nyújtott, ugyanakkor hamarosan egyházi jelleget is öltött, hiszen az ingatlan a Moriah Hegy dűlő néven ismert helyen volt, amelynek jelentése: „Isten gondot visel”.  Az árvaház a Bethlen Otthon nevet kapta. Az otthon egészen az 1979-ig működött árvaházként, de már az 1950-es évek végén a gyermekek mellett elkezdtek az idősekről is gondoskodni.

Napjainkra az árvaház megszűnt, azonban az időseknek utólag indított részleg kibővült, egy komplex egészségügyi központtá nőtte ki magát, mindvégig a magyarság ügyét is szolgálva. Az Egyesült Államok szerte a magukra maradt magyar öregek közül sokan ide költöztek nyugdíjas éveikre. Mára már a lakók zöme amerikai és másod- vagy harmadgenerációs magyar, aki már az angolt tekinti anyanyelvének, de a magyar kultúra iránti érdeklődése megmaradt.

Napjainkban a Bethlen Közösség az intézmény öt különböző részlegének munkáját fogja össze. A Bethlen Otthon nevet az idősek központja viseli. Itt két épületben, kellemes körülmények között egy felkészült és elkötelezett ápoló csapat gondoskodik a 60 év fölötti korosztályról és igyekszik színessé tenni azoknak az időseknek a napjait, akik több segítségre, illetve folyamatos ellátásra szorulnak. Emellett a Bethlen Közösség egy otthoni gondozásra szakosodott külön részleget is kialakítva az egész környékre kiterjesztette az ellátást. A közösség egy másik részét a nyugdíjas falu képezi az önálló életvitelű, aktív idősekkel. A Bethlen Közösségben Wellness központ illetve nappali foglalkoztató szolgálja az idősek egészségmegőrző életvitelét.

A Bethlen Otthon mindmáig az Amerikai Magyar Református Egyház egyik jelentős központja. Rendszeresek a magyar református rendezvények, lelkészi értekezletek. Az idősek köré felépült tevékenység mellett fő feladatának tekinti egy, a magyar kultúra megőrzését elősegítő Magyar Kulturális Központ működtetését. Itt kapott helyet az Amerikai Magyar Református Egyház összegyűjtött anyagaiból kialakított archívum és múzeum. A központ célja a New Brunswickban működő Magyar Örökség Múzeumához hasonlóan összegyűjteni az Amerikai Magyar Református Egyház muzeális értékű tárgyait, levéltári és könyvtári dokumentumait, s mint az amerikai magyarság egyházi és kulturális örökségét megőrizni.

A Pennsylvaniai magyarok által megálmodott és a Református Egyház által megalapított Bethlen Közösség szívügye napjainkig a gondoskodás. Segíteni a rászorulóknak és vigyázni egymásra. Isten segedelme és gondviselése tegye áldottá életüket és munkájukat.